Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

O szkoleniu

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to dwa odrębne prawa i dwie odrębne regulacje. Choć obowiązują one już od długiego czasu, to jednak wciąż budzą wątpliwości w praktyce. Problematyczne jest już określenie, co stanowi informację publiczna i czym różni się ona od informacji sektora publicznego, jak radzić sobie z wnioskami, kiedy wydać decyzję o odmowie, a kiedy zastosować inne rozwiązanie, na czym polega specyfika otwierania danych publicznych i jak sobie poradzić, gdy informacja publiczna zawiera dane osobowe.
Kto powinien wziąć udział?
 • inspektorzy ochrony danych osobowych
 • specjaliści ds. dostępu do informacji publicznej
 • osoby odpowiedzialne za otwieranie danych publicznych
 • osoby odpowiadające na wnioski o dostęp do informacji publicznej lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Program szkolenia

 • Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji –czym się różnią.
 • Czym jest informacja publiczna, czym informacja sektora publicznego – analiza na tle orzecznictwa.
 • Kto jest obowiązany do udostępnienia informacji publicznej i informacji sektora publicznego oraz i komu należy je udostępniać.
 • Uprawnienia dostępowe i formy realizacji dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Informacja przetworzona.
 • Tryby wnioskowe i bezwnioskowe w przypadku dostępu i ponownego wykorzystywania.
 • Termin i forma udzielenia odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej.
 • Ograniczenia dostępu i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Prywatność i ochrona danych osobowych na gruncie dostępu i ponownego wykorzystywania.
 • Udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.
 • Rola Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Terminy, decyzje, droga odwoławcza.

 

Czas trwania

09:00 - 15:00

Prelegenci

Marlena Sakowska-Baryła

 

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/ 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 4 marzec 2021

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 12 lutego
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 13 lutego
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!