Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej. Jak zrealizować wniosek o udostępnienie informacji publicznej

O szkoleniu

Czy wiecie Państwo które przepisy procedury administracyjnej mają praktyczne zastosowanie w realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Czym się różni przetworzenie od przekształcenia informacji? Czy można wnioskodawcę wzywać do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania? Jak poradzić sobie z realizacją wielu wniosków składanych przez tego samego wnioskodawcę? Jak zdefiniować pojęcia budzące wątpliwości - "osoby pełniącej funkcję publiczną" czy "szczególnej istotności dla interesu publicznego".

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami administracyjnymi związanymi z udostępnianiem, bądź odmową udostępnienia informacji publicznej. Omówione zostaną od strony praktycznej sposoby załatwienia wniosków składanych w formie pisemnej, elektronicznej, drogą mailową, czy też wniosków anonimowych. Szkolenie dedykowane jest pracownikom zajmującym się wnioskami o dostęp do informacji publicznej a także kierownikom jednostek zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy organów samorządu terytorialnego (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie), administracji zespolonej i niezespolonej i jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką dostępu do informacji publicznej.

Program szkolenia

I. INFORMACJA PUBLICZNA – KLUCZOWE DEFINICJE

 • Definicja legalna pojęcia informacja publiczna
 • Klasyfikacja informacji publicznej – informacja prosta i przetworzona
 • Źródła prawa regulujące dostęp do informacji publicznej
 • Podmioty prawnie zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 • Powszechność dostępu do informacji publicznej
 • Cechy informacji prostej - brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji, obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji
 • Informacja przetworzona i szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego w praktyce i orzecznictwie
 • Pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego.

II. PRAWNE FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH

 • Formy udostępniania informacji publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne Repozytorium, postępowanie wnioskowe
 • Wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej
 • Udostępnianie informacji na wniosek: forma treść, terminy, koszty
 • Jakie informacje podlegają udostępnieniu w BIP a jakie na wniosek

III. INFORMACJA PUBLICZNA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Kiedy następuje wyłączenie publicznego waloru informacji
 • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
 • Udostępnienie wizerunku pracownika
 • Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w tym wynagrodzeniach pracowników organów publicznych
 • Dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji.
 • Przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych

IV. KORELACJA PRZEPISÓW PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ I USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORAMCJI PUBLICZNEJ

 • Udostępnianie informacji publicznej a Kodeks postępowania administracyjnego
 • Dostęp do akt sprawy
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej- zasady konstrukcji prawnej i elementy obligatoryjne
 • Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
 • Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznej
 • Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: prawo. Specjalistka z zakresu procedury administracyjnej i prawa administracyjnego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku: kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: prawo zamówień publicznych.
Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.
Certyfikowany specjalista postępowania administracyjnego. Etatowy pracownik administracji publicznej. Doświadczona archiwistka oraz koordynator zadań z zakresu organizacji i administracji w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Prowadzi nadzór i kontrolę wewnętrzną w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.Odpowiedzialna za przeszkolenie współpracowników w tematyce wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych. Od roku 2016 sekretarz w komisjach przetargowych. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy.
Związana zawodowo z organizacją pozarządową Dress for Success Poland, wspierającą kobiety na rynku pracy. Prowadziła cykl warsztatów motywacyjnych dla kobiet w trudnej sytuacji na ryku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych. Przeszkoliła grupe 40 kobiet w zakresie współczesnego rynku pracy. Obecnie przygotowuje i przeprowadza szkolenia związane z tematyką archiwizacji dokumentacji, prawa archiwalnego oraz stosowowania procedury administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!