Szkolenie: Dotacje celowe udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dotacje-celowe-udzielane-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-47103-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu otrzymywania i rozliczania środków pochodzących z budżetu państwa.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem dotacji celowych

Program szkolenia:

1. Przepisy prawa regulujące udzielanie i rozliczanie dotacji.
2. Zasady udzielania dotacji z budżetu:
 Umowa zawarta między stronami,
 Wykorzystanie dotacji w terminie określonym w umowie,
 Termin ostatecznego rozliczenia dotacji.
 Zmiany w trakcie wykorzystania dotacji.
 Przesuniecie trwania dotacji.
3. Nadzór nad wykorzystaniem udzielonej dotacji zgodnie z przeznaczeniem:
 Kontrola i monitoring wykorzystania dotacji,
 Rozliczenie dotacji (sprawozdania z realizacji dotacji, weryfikacja sprawozdań),
 Zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Dokumentacja prowadzona przez podmiot udzielający dotacji.
5. Dotacje na inwestycje.
6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

specjalista z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, zajmujący się m.in. rozliczaniem dotacji przyznanych beneficjentom z Fundusze Europejskich, organizacji samorządowych, organizacji non-profit, opiniowaniem projektów ustaw. Właściciel biura rachunkowego, były pracownik jednostki budżetowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 310 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Dotacje celowe udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego