Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/drogi-wewnetrzne-i-publiczne-zajecie-pasa-drogowego-wybrane-zagadnienia-z-uwzglednieniem-zmian-prawa-67422-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest interpretacja aktualnych przepisów i omówienie procedur związanych z prowadzeniem postępowań w przedmiocie dróg

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do deweloperów, zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, inwestorów.

Program szkolenia:

1. Drogi wewnętrzne i publiczne w świetle przepisów ustawy – omówienie.
2. Budowa nowej drogi i nabycie własności przez zarządcę drogi odcinka drogi publicznej.
3. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych.
4. Budowa, przebudowa, remont i utrzymanie dróg wewnętrznych.
5. Regulacja stanu prawnego dróg.
6. Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi i publicznymi przedsiębiorstwom i osobom fizycznym.
7. Budowa i lokalizacja zjazdów.
8. Przejście odcinka drogi na własność gminy w trybie art. 10 ust. 5 ustawy gminy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
9. Zasady budowy kanałów technologicznych oraz sieci szerokopasmowej.
10. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym.
11. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
12. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy.
13. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
14. Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego.
15. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
16. Zadania zarządców dróg w procesie inwestycyjnym.
17. Usuwanie awarii w pasie drogowym – zasady postępowania.
18. Omówienie orzecznictwa

Informacje o prelegentach:

doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Wydarzenia towarzyszące:

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ANALIZA FINANSOWA ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1870 pln netto

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: DROGI WEWNĘTRZNE I PUBLICZNE. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRAWA