Szkolenie: DSP. Inventory Management - Zarządzanie Zapasami

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dsp-inventory-management---zarzadzanie-zapasami-23189

Informacje o szkoleniu

 • DSP. Inventory Management - Zarządzanie Zapasami


  ID szkolenia: 23189
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Zaopatrzenie, zakupy
 • Adres szkolenia:

  GKN Driveline
  Południowa 18,
  56-409 Oleśnica
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27-29.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni po 8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  MPM Productivity Management Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia poznają metody zarządzania zapasami, techniki harmonogramowania i bilansowania posiadanych zdolności produkcyjnych oraz znaczenie partnerskich związków z dostawcami.

Kurs zawiera szczegółowy opis procesu planowania potrzeb materiałowych (MRP), planowania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne (CRP), praktyki zarządzania zapasami oraz planowania dostaw i zaopatrzenia. Skierowany jest zarówno do osób posiadających doświadczenie zawodowe, jak i do osób rozpoczynających karierę zawodową w powyższych obszarach - średniego szczebla zarządzania oraz specjalistów z działów planowania, logistyki, supply chain, produkcji i zakupów.

Szkolenie pozwala na integrację szczegółowych procesów planowania zapasów, dostaw materiałów oraz przygotowywania operacyjnych planów produkcyjnych w oparciu o nadrzędne plany produkcyjne, realizując założone w polityce firmy poziomy obsługi klienta. Uczestnicy uzyskują wiedzę pozwalającą na realizację stawianych przed nimi celów dotyczących poziomu stanów magazynowych, terminowości dostaw, wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz współpracy z dostawcami.

Szkolenie skierowane jest do:

top management, kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści

Program szkolenia:

Cele i korzyści:

Identyfikacja rodzajów zapasów; właściwe techniki zarządzania wielkością stanu magazynowego i zamówieniami aby utrzymać założony poziom obsługi klienta oraz zminimalizować posiadane zapasy. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Kiedy złożyć zamówienie zakupu? Kiedy uruchomić zlecenie robocze? Jaką ilość zamówić? Jaką ilość zlecić produkcji do wykonania?
Ustalenie zapasu bezpieczeństwa niezbędnego do utrzymania ciągłości dostaw i kontynuacji produkcji. Stosowanie skutecznych narzędzi kontroli i zwiększania dokładności danych stanów magazynowych w celu realizacji zamówień sprzedaży i realizacji zleceń roboczych na założonym poziomie obsługi.
Opanowanie metodologii kalkulowania MRP – aby we właściwy sposób analizować otrzymane wyniki.
Powiązanie harmonogramu otrzymanego z MRP z marszrutą.
Zdefiniowanie wszystkich źródeł obciążenia dostępnych zasobów – zlecenia planowane i zlecenia w toku. Zbudowanie realnego operacyjnego planu produkcji.
Ustalanie informacji wymaganych podczas tworzenia planów zdolności produkcyjnych. Ustalanie sposobów przewidywania i sposobów reagowania na sytuacje przeciążenia lub niedociążenia zdolności produkcyjnych, aby utrzymać założoną terminowość dostaw.
Określenie niezbędnych warunków do prowadzenia ścisłej współpracy z dostawcami; korzyści z systemów oceny dostawców; omówienie podejścia do rozwoju nowych produktów.
Główne tematy Sesji:

Zarządzanie zapasami – plan zamówień
Zarządzanie zapasami - obsługa klienta
Informacje wykorzystywane w procesie nadrzędnego planowania
Mechanika MRP: podstawy
Wykorzystywanie wyników obliczeń MRP
Proces planowania i harmonogramowania zdolności
Ustalanie związków z dostawcami
Relacje z dostawcami i plany zaopatrzeniowe

Informacje o prelegentach:

http://www.mpm24.com/o-firmie/trenerzy/

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2900 - netto +23 VAT (oferta First Minte - zgłoszenie na 6 tygodni przed szkoleniem, płatność przed szkoleniem)

Cena zawiera:

wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe w języku angielskim, obiady i napoje.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza, który można uzyskać w biurze.

Wydarzenie: DSP. Inventory Management - Zarządzanie Zapasami