Duża nowelizacja prawa energetycznego - nowe zasady funkcjonowania na rynku energii elektrycznej

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie prowadzone w trybie online. Szkolenie ma na celu przybliżenie nowych zasad na rynku energii elektrycznej, które spowodowała nowelizacja prawa energetycznego.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • osób, które w swojej pracy korzystają z prawa energetycznego
 • osób obracających się na rynku energii elektrycznej
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

DZIEŃ 1 

8.15 - 9.00 - Logowanie uczestników
9:00 - 9:30 - Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii:
A. Ustawy:

 • Prawo energetyczne
 • Nowela Prawa energetycznego z 20.05.2021 r.,
 • Ustawa z 17.12.2020 r. o wsparciu morskich farm wiatrowych (MFW) – zakres zamian w uPe,
 • Ustawa o OZE,
 • Ustawa o wsparciu kogeneracji,
 • Ustawa o efektywności energetycznej,
 • Ustawa o rynku mocy.

B. Rozporządzenia:

 • projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ograniczeń,
 • projekt zmiany rozporządzenia taryfowego,
 • projekty rozporządzeń pomiarowych.

C. Regulacje europejskie – sygnalizacja dalszych koniecznych zmian Prawa energetycznego:

 • Dyrektywa rynkowa 2019/944 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt uPe.
 • Redysponowanie jednostkami OZE,
 • Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe.

9:30 - 10:10 - Nowości w zakresie rozpoczynania działalności - wejścia na rynek:

 • Zmiany w zakresie koncesjonowania,
 • Nowe podejście do zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego,
 • Zmiany w zakresie opłat koncesyjnych,
 • Zmiany w zakresie ograniczenia lub cofnięcia koncesji,
 • Obowiązkowy rejestr magazynów energii,
 • Zmiana zakresu obowiązków informacyjnych – art. 28,
 • Zmiany dotyczące funkcjonowania Koordynatora ds. negocjacji.

10:10 - 11:00 - Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku:
Operatorzy systemów elektroenergetycznych:

 • Nowe regulacje w obszarze przyłączania do sieci i kierunki dalszych zmian warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
 • Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
 • Rekuperacja – co to jest i na kogo nakłada obowiązki,
 • Zakres zmian obowiązków operatorów systemów elektroenergetycznych (OSE),
 • Obowiązki podmiotów dysponujących urządzeniami instalacjami i sieciami nie będącymi OSE w zakresie zdalnych pomiarów,
 • Nowy zakres uprawnień OSP do sprzedaży „nadwyżek energii”
 • Zmiany w zakresie IRiESP/D,
 • Obowiązkowa wymian „liczników” harmonogram,
 • Zmiany w obszarze planowania rozwoju
 • Zamknięte systemy dystrybucyjne – kryteria wyznaczenia.

11:00 - 11:15 - Przerwa
11:15 - 13:15 - Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:
Podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu pomiarowego:

 • operator rynku energii – kierunki regulacji,
 • centralny system informacji o rynku energii – najistotniejsze założenia.

Sprzedawca, POBH i odbiorca:

 • nowy zakres obowiązków publicznoprawych przedsiębiorstw energetycznych – uprawnienia odbiorcy,
 • zakaz zawierania umów poza lokalem – zakres zakazu,
 • obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii,  
 • POBH a centralny system informacji o rynku energii,
 • uprawnienie odbiorcy do żądania zdalnego licznika,
 • liczniki przedpłatowe na żądanie odbiorcy,
 • nowości w obszarze zamiany sprzedawcy,
 • uprawnienie do wynagrodzenia za wprowadzenie ograniczeń.

13:15 - 14:00 - Przerwa
14:00 - 14:30 - Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:
14:30 - 15:40 - Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku:

 • Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.
 • Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych,
 • Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych.

15.40 - 16.00 - Przepisy dostosowawcze i przejściowe – od kiedy zmiany na rynku
16.00 - Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia spotkania

*dyskusja przewidziana po każdym bloku tematycznym

 

DZIEŃ 2 

9.30 - 10.15 - Logowanie uczestników
10.15 - 12.15 - Jak zmiana Prawa energetycznego wpływa na prawo do produkcji energii na własne potrzeby? cz. 1

 • Magazyny energii jako wsparcie dla produkcji energii
 • Zamknięte systemy dystrybucyjne jako rozwiązanie dla sprzedaży energii do innych odbiorców
 • Wpływ inteligentnego opomiarowania na warunki dostaw energii i rozliczenia za energię.
 • Oczekiwane dalsze zmiany wpływające na atrakcyjność własnej produkcji energii

12.15 - 12.30 - Przerwa
12.30 - 13.30 - Jak zmiana Prawa energetycznego wpływa na prawo do produkcji energii na własne potrzeby? cz. 2

 • Oczekiwane dalsze zmiany wpływające na atrakcyjność własnej produkcji energii

13.30 - 14.00 - Podsumowanie, możliwość zadawania pytań, dyskusje i zakończenie drugiego dnia spotkania.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 

Przemysław Kałek - radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Gdzie i kiedy

Online 17-18 marzec 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa
Kolejowa 15/17
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa Kolejowa 15/17
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!