Szkolenie

Duża nowelizacja prawa energetycznego - nowe zasady funkcjonowania na rynku energii elektrycznej

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie prowadzone w trybie online. Szkolenie ma na celu przybliżenie nowych zasad na rynku energii elektrycznej, które spowodowała nowelizacja prawa energetycznego.
Kto powinien wziąć udział?
 • osób, które w swojej pracy korzystają z prawa energetycznego
 • osób obracających się na rynku energii elektrycznej
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii:
A. Ustawy:

 • Prawo energetyczne
 • nowela Prawa energetycznego z 20.05.2021 r.,
 • Ustawa z 17.12.2020 r. o wsparciu morskich farm wiatrowych (MFW) – zakres zamian w uPe,
 • Ustawa o OZE,
 • Ustawa o wsparciu kogeneracji,
 • Ustawa o efektywności energetycznej,
 • Ustawa o rynku mocy.

B. Rozporządzenia:

 • projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ograniczeń,
 • projekt zmiany rozporządzenia taryfowego,
 • projekty rozporządzeń pomiarowych.

C. Regulacje europejskie – sygnalizacja dalszych koniecznych zmian Prawa energetycznego:

 • Dyrektywa rynkowa 2019/944 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt uPe.
 • Redysponowanie jednostkami OZE,
 • Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe.

Nowości w zakresie rozpoczynania działalności - wejścia na rynek:

 • Zmiany w zakresie koncesjonowania,
 • Nowe podejście do zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego,
 • Zmiany w zakresie opłat koncesyjnych,
 • Zmiany w zakresie ograniczenia lub cofnięcia koncesji,
 • Obowiązkowy rejestr magazynów energii,
 • Zmiana zakresu obowiązków informacyjnych – art. 28,
 • Zmiany dotyczące funkcjonowania Koordynatora ds. negocjacji.

Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku:
Operatorzy systemów elektroenergetycznych:

 • Nowe regulacje w obszarze przyłączania do sieci i kierunki dalszych zmian warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
 • Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
 • Rekuperacja – co to jest i na kogo nakłada obowiązki,
 • zakres zmian obowiązków operatorów systemów elektroenergetycznych (OSE),
 • obowiązki podmiotów dysponujących urządzeniami instalacjami i sieciami nie będącymi OSE w zakresie zdalnych pomiarów,
 • Nowy zakres uprawnień OSP do sprzedaży „nadwyżek energii”
 • zmiany w zakresie IRiESP/D,
 • obowiązkowa wymian „liczników” harmonogram,
 • zmiany w obszarze planowania rozwoju
 • zamknięte systemy dystrybucyjne – kryteria wyznaczenia.

Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:
Podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu pomiarowego:

 • operator rynku energii – kierunki regulacji,
 • centralny system informacji o rynku energii – najistotniejsze założenia.

Sprzedawca, POBH i odbiorca:

 • nowy zakres obowiązków publicznoprawych przedsiębiorstw energetycznych – uprawnienia odbiorcy,
 • zakaz zawierania umów poza lokalem – zakres zakazu,
 • obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii,  
 • POBH a centralny system informacji o rynku energii,
 • uprawnienie odbiorcy do żądania zdalnego licznika,
 • liczniki przedpłatowe na żądanie odbiorcy,
 • nowości w obszarze zamiany sprzedawcy,
 • uprawnienie do wynagrodzenia za wprowadzenie ograniczeń.

Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:
Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku:

 • Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.
 • Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych,
 • Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych.

Przepisy dostosowawcze i przejściowe – od kiedy zmiany na rynku
Podsumowanie i zakończenie szkolenie
 

DZIEŃ 2
Wybrane szanse biznesowe związane z kluczowymi zmianami regulacyjnymi w obszarze rynku energii
Zamknięte Systemy Dystrybucyjne – analiza nowego rozwiązania na tle przepisów wprowadzających oraz wskazanie niewynikających wprost z przepisów nowelizacji uwarunkowań związanych ze statusem ZSD
1. Omówienie regulacyjnego kontekstu wprowadzenia pojęcia systemów zamkniętych
2. Relacja pomiędzy nowymi przepisami Prawa energetycznego, a istniejącymi aktami wykonawczymi
3. Zakres możliwych korzyści

 • perspektywa energetyki zawodowej
 • perspektywa przedsiębiorstw wyspecjalizowanych (np. branżowe OSDn, energetyka przemysłowa)
 • perspektywa związana z rozwojem energetyki rozproszonej
 • perspektywa ochrony praw odbiorców

4) Kto i na jakich zasadach skorzysta z nowego rozwiązania prawnego

 • wprowadzana deregulacja i wpływ na ryzyko biznesowe działalności OSD
 • aspekty podmiotowe i przedmiotowe
 • procedura  przed Prezesem URE

2. Unijny zakres regulacji systemów zamkniętych w dystrybucji – dlaczego korzyści wynikające ze statusu ZSD będą szersze niż wynikałoby to z samego brzmienia przepisów wprowadzających

Magazyny energii – dotychczasowy i nowy stan prawny. Opłacalność i korzyści wynikające ze wsparcia publicznego

 • Sposób i zakres uzupełnienia regulacji w obszarze magazynowania energii
 • Wymagania regulacyjne, obowiązki
 • Magazynowanie w energetyce i przemyśle
 • Szanse, dofinansowania, systemy wsparcia
 • Czy (i w jakich przypadkach) magazynowanie może być opłacalne?

Infrastruktura prawna do rozwoju inteligentnego opomiarowania

 • Operatorzy Informacji Rynku Energii
 • Centralny System Informacji Rynku Energii
 • Bilans przewidywanych korzyści i kosztów
 • Możliwość pokrycia kosztów rozwiązań w zakresie inteligentnego opomiarowania z udziałem środków publicznych lub funduszy UE

Podsumowanie, możliwość zadawania pytań, dyskusje i zakończenie spotkania.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Grzegorz Pizoń, Partner kierujący zespołem Energetyki, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Kancelarii Bird & Bird
Grzegorz Pizoń specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych. Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa prawnego, jak i doradztwa regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa, rzecznictwa interesów oraz projektów typu advocacy).
Swoje doświadczenie zawodowe gromadził w szczególności w kancelariach prawnych powiązanych z firmą z „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli, a wcześniej m.in. w kancelarii Salans (obecnie: Dentons).
Wykształcenie prawnicze Grzegorz zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz University of Cambridge. Obecnie opracowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa energetycznego.

Łukasz Bondaruk, Associate, Kancelaria Bird & Bird
Doradza klientom począwszy od 2015 roku. Specjalizuje się w doradztwie prawno-regulacyjnym z obszarów prawa energetycznego, handlu i zaopatrzenia w energię, elektromobilności, technologii CCU oraz prawa pomocy publicznej. Doradza podmiotom z sektorów energochłonnych oraz odnawialnych źródeł energii - zarówno od strony wytwórczej, jak i odbiorczej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branż cementowych, hutniczych, wydobywczych, przemysłu motoryzacyjnego czy spożywczego. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących zamkniętych systemów dystrybucyjnych, elektromobilności czy czystych technologii węglowych. Reprezentował przedsiębiorców w szeregu postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, doradzając zarówno w aspektach spornych, jak i ubiegając się o liczne koncesje na prowadzenie określonych rodzajów działalności gospodarczej. Jest autorem szeregu analiz, artykułów oraz opracowań problemowych, a także prelegentem licznych szkoleń i wykładów z zakresu prawa energetycznego.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Akademii Leona Koźmińskiego w odniesieniu do aspektów transgranicznego handlu energią elektryczną.

Gdzie i kiedy

Online 31 sierpnia - 1 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
990 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa
Kolejowa 15/17
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa Kolejowa 15/17
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!