Szkolenie

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademii Podatków

O szkoleniu

Przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych.


Uczestnicząc w kursie zdobędziesz:
* wiedzę umożliwiającą objęcie stanowiska dyrektora finansowego,
* umiejętność efektywnego kreowania oraz realizacji polityki finansowej, rachunkowej, podatkowej i inwestycyjnej firmy,
* umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w innych niż finanse obszarach zarządzania,
* znajomość zasad reprezentacji firmy w kontaktach z instytucjami finansowymi,
* umiejętność skutecznych negocjacji z klientami i kontrahentami firmy,
* umiejętności interpersonalne pomagające w zarządzaniu zespołem i samym sobą.

Potwierdzenie uczestnictwa:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena obejmuje:
* uczestnictwo w kursie,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* zestaw książek (wartość rynkowa ponad 150 zł):
* PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA – ujednolicone przepisy,
* PODATKI - ujednolicone przepisy,
* PRZEWODNIK PO LEASINGU W POLSCE,
* serwis kawowy,
* poczęstunek.

Płatność:
Możliwość zapłaty w ratach.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:
dyrektor finansowy - kod zawodu: 112006

Więcej informacji na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/202/dyrektor-finansowy-z-modulem-akademia-podatkow
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci kursu:
* pracownicy działów finansowych z bogatym doświadczeniem w zakresie controllingu,
* osoby aspirujące do objęcia stanowiska dyrektora finansowego,
* kontrolerzy finansowi, realizujący ścieżkę rozwoju zawodowego,
* osoby zajmujące stanowiska kierownicze, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu księgowości i finansów, by kierować pionami finansowo-księgowymi

Program szkolenia

1. Prawo cywilne - źródła prawa, wykładnia prawa.
2. Prawo gospodarcze i handlowe.
3. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa organów spółki i głównego księgowego z tyt. ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
4. Prawo pracy - teoria i praktyka.
5. ZUS: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozliczania składek.
6. ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i wypadkowe.
7. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych.
8. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością.
9. Windykacja należności - aspekty bilansowo-podatkowe.
10. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym. Zarządzanie rezerwami.
11. System podatkowy w Polsce. Zagadnienia wspólne systemu podatkowego.
12. Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi.
13. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym.
14. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających.
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.
16. Prawo karno skarbowe.
17. Zarządzanie ryzykiem finansowym.
18. Analiza techniczna.
19. Leasing i faktoring.
20. Podstawy teorii rachunkowości.
21. Budowa sprawozdania finansowego dla finansistów.
22. Obligacje, podstawy kalkulacji.
23. Alternatywne sposoby pozyskania kapitału.
24. Proces przekształceń własnościowych.
25. Zabezpieczanie ryzyka kursowego i ryzyka zmian stóp procentowych.
26. Wycena przedsiębiorstw.
27. Ewidencja i rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT).
28. Ewidencja i rozliczanie podatku od osób prawnych (CIT).
29. Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności.
30. Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta.
31. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT.
32. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT - problemy zaawansowane.
33. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
34. Ewidencja i rozliczanie w rachunkowości przepływów pieniężnych - Cash Flow.
35. Analiza finansowa.
36. Współpraca jednostki z bankiem.
37. Kontroling i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie.
38. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątku pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
39. Leadership i zarządzanie zespołem. Twórcze rozwiązywanie problemów. Radzenie sobie ze stresem. Asertywność.
40. Rachunkowość zarządcza i nowoczesne metody rachunku kosztów.
41. Budżetowanie działalności gospodarczej.

Czas trwania

Czas trwania: 162 godziny

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 - 16.45

Prelegenci

Cytat
Eksperci FRR

Gdzie i kiedy

Katowice 25 kwietnia - 5 lipca 2015
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
4990 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek
Weź udział

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/202/dyrektor-finansowy-z-modulem-akademia-podatkow

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!