Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dyrektor-finansowy-z-modulem-akademii-podatkow-30248-id1103

Informacje o szkoleniu

 • DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademii Podatków


  ID szkolenia: 30248
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
  Moniuszki 4/8
  40-005 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania: 162 godziny

  Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 - 16.45
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych.


Uczestnicząc w kursie zdobędziesz:
* wiedzę umożliwiającą objęcie stanowiska dyrektora finansowego,
* umiejętność efektywnego kreowania oraz realizacji polityki finansowej, rachunkowej, podatkowej i inwestycyjnej firmy,
* umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w innych niż finanse obszarach zarządzania,
* znajomość zasad reprezentacji firmy w kontaktach z instytucjami finansowymi,
* umiejętność skutecznych negocjacji z klientami i kontrahentami firmy,
* umiejętności interpersonalne pomagające w zarządzaniu zespołem i samym sobą.

Potwierdzenie uczestnictwa:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena obejmuje:
* uczestnictwo w kursie,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* zestaw książek (wartość rynkowa ponad 150 zł):
* PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA – ujednolicone przepisy,
* PODATKI - ujednolicone przepisy,
* PRZEWODNIK PO LEASINGU W POLSCE,
* serwis kawowy,
* poczęstunek.

Płatność:
Możliwość zapłaty w ratach.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:
dyrektor finansowy - kod zawodu: 112006

Więcej informacji na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/202/dyrektor-finansowy-z-modulem-akademia-podatkow

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci kursu:
* pracownicy działów finansowych z bogatym doświadczeniem w zakresie controllingu,
* osoby aspirujące do objęcia stanowiska dyrektora finansowego,
* kontrolerzy finansowi, realizujący ścieżkę rozwoju zawodowego,
* osoby zajmujące stanowiska kierownicze, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu księgowości i finansów, by kierować pionami finansowo-księgowymi

Program szkolenia:

1. Prawo cywilne - źródła prawa, wykładnia prawa.
2. Prawo gospodarcze i handlowe.
3. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa organów spółki i głównego księgowego z tyt. ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
4. Prawo pracy - teoria i praktyka.
5. ZUS: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozliczania składek.
6. ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i wypadkowe.
7. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych.
8. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością.
9. Windykacja należności - aspekty bilansowo-podatkowe.
10. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym. Zarządzanie rezerwami.
11. System podatkowy w Polsce. Zagadnienia wspólne systemu podatkowego.
12. Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi.
13. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym.
14. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających.
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.
16. Prawo karno skarbowe.
17. Zarządzanie ryzykiem finansowym.
18. Analiza techniczna.
19. Leasing i faktoring.
20. Podstawy teorii rachunkowości.
21. Budowa sprawozdania finansowego dla finansistów.
22. Obligacje, podstawy kalkulacji.
23. Alternatywne sposoby pozyskania kapitału.
24. Proces przekształceń własnościowych.
25. Zabezpieczanie ryzyka kursowego i ryzyka zmian stóp procentowych.
26. Wycena przedsiębiorstw.
27. Ewidencja i rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT).
28. Ewidencja i rozliczanie podatku od osób prawnych (CIT).
29. Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności.
30. Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta.
31. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT.
32. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT - problemy zaawansowane.
33. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
34. Ewidencja i rozliczanie w rachunkowości przepływów pieniężnych - Cash Flow.
35. Analiza finansowa.
36. Współpraca jednostki z bankiem.
37. Kontroling i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie.
38. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątku pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
39. Leadership i zarządzanie zespołem. Twórcze rozwiązywanie problemów. Radzenie sobie ze stresem. Asertywność.
40. Rachunkowość zarządcza i nowoczesne metody rachunku kosztów.
41. Budżetowanie działalności gospodarczej.

Informacje o prelegentach:

Eksperci FRR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4990 zł brutto

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/202/dyrektor-finansowy-z-modulem-akademia-podatkow

Wydarzenie: DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademii Podatków