Dyrektywa o równości i przejrzystości płac. Jak przygotować się do nowych wymogów – szkolenie praktyczne

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy przepisy zawarte w dyrektywie unijnej „w sprawie wzmocnienia stosowania równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania”, zwanej potocznie „dyrektywą o transparentności wynagrodzeń”.

Dyrektywa weszła w życie 6 czerwca 2023 roku. Kraje członkowskie zobligowane są wdrożyć ją w ciągu 3 lat.

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki z zakresu kryteriów wartościowania stanowisk pracy, obowiązku informacyjnego, modyfikacji procesu rekrutacji, obowiązkowej sprawozdawczości czy mechanizmów egzekwowania, które przewiduje dyrektywa.

Cele szkolenia:

 • Omówienie przepisów Dyrektywy 2023/970

 • Wskazanie na nowe obowiązki i wyzwania stojące przed pracodawcami

 • Przekazanie rekomendacji w zakresie przygotowania i wdrożenia odpowiednich działań w organizacjach w celu zapewnieni zgodności z nowymi przepisami 

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę związaną z wymogami wdrożenia „Dyrektywy o transparentności wynagrodzeń”, popartą przykładami

 • wykładowca wyjaśni obowiązki pracodawców i przekaże praktyczne wskazówki dotyczące m.in.: kryteriów wartościowania stanowisk pracy, obowiązku informacyjnego, modyfikacji procesu rekrutacji, obowiązkowej sprawozdawczości czy mechanizmów egzekwowania

 • uczestnicy otrzymają instrukcję dostosowania systemu płacowego do dyrektywy

 • uczestnicy poznają poglądowy przykład wartościowania stanowisk pracy

 • ostatnia godzina szkolenia odbędzie się w formie konsultacji z prowadzącą – uczestnicy będą mieli możliwość zadania dodatkowych pytań i omówienia indywidualnych przypadków. 

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • HR Biznes Partnerzy

 • Pracownicy działów kadr, płac

 • Menadżerowie HR

 • Eksperci i specjaliści ds. HR

 • Audytorzy i kontrolerzy w obszarach HR

 • Osoby, które rozpoczynają swoją drogę zawodową i zadania w kierunku ZZL

 • Właścicieli małych firm, którzy samodzielnie będą musieli wdrożyć mechanizmy płacowe 

Program szkolenia

 1. Przegląd zapisów dyrektywy i wynikających z tego obowiązków pracodawcy

 • wyjaśnienie pojęć z dyrektywy

 • zakres stosowania

 • pracodawcy, których dotyczy dyrektywa, terminy wprowadzania

 1. Przejrzystość wynagrodzeń przed zatrudnieniem

 • prawo do informacji

 • dostępność informacji

 • przejrzystość ustalania wynagrodzeń oraz polityka wzrostu wynagrodzeń

 1. Sprawozdawczość w zakresie luki płacowej
   

 2. Obowiązki pracodawcy w procesie wartościowania, pozwalające spełnić wymogi dyrektywy
   

 3. Kryteria porównywania (wartościowania) pracy i faktyczny zakres ich identyfikacji

 • wartościowanie pracy wg założeń dyrektywy

 • umiejętności zawodowe (Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, Krajowe Standardy Klasyfikacji Zawodowych, Klasyfikacja zawodów i specjalności)

 • kompetencje miękkie (Międzynarodowa Organizacja Pracy, Instytut Badań Edukacyjnych)

 • zakres odpowiedzialności (kodeks pracy, kodeks cywilny, definiowanie odpowiedzialności przez pracodawcę, opracowania UE oraz ILO)

 • kryteria niedyskryminujące pod względem płci pracowników (ilość i jakość świadczonej pracy przez pracownika, wymiar etatu)

 1. Środki ochrony prawnej i egzekwowanie

 • ochrona praw pracowników

 • odszkodowania dla pracownika

 • dowody wykonywania takiej samej pracy lub pracy o takiej samej wartości

 1. Rekomendacje, co do dokumentacji dotyczącej pracy

 • kompletowanie dokumentacji

 • przekazywanie informacji

 • wartościowanie pracy

 1. Zakres i sposób prowadzenia „projektu opisywania i wartościowania stanowisk pracy”

 • przykład schematów wartościowania

 • przekazanie instrukcji dostosowania systemu płacowego do dyrektywy

 • przekazania poglądowego przykładu wartościowania stanowisk pracy 

Czas trwania

godz. 10.00-16.00 

Prelegenci

Audytor z zakresu prawa pracy i jakości. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia w działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych.  

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

szkolenie online
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 4 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!