Dyrektywa Omnibus w Polsce – istotne zmiany w 2022 roku w ustawie o prawach konsumenta i ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

O szkoleniu

W Polsce zakończył się etap konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która ma wdrażać przepisy tzw. Dyrektywy Omnibus. Wiele z proponowanych zmian przewiduje nowe istotne obowiązki dla sprzedawców i usługodawców, w szczególności w zakresie umów zawieranych na odległość i poza lokalem.

Wdrożenie Dyrektywy Omnibus będzie oznaczać istotną zmianę w ochronie praw konsumentów, co spowoduje po stronie przedsiębiorców konieczność odpowiedniego przygotowania się.

Cel szkolenia:
Kompleksowe, szczegółowe i praktyczne omówienie zmian jakie wejdą w życie w roku 2022 w ustawie o prawach konsumenta oraz w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w związku z postępującą digitalizacją wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zmieniających się regulacji prawnych, co zwiększy bezpieczeństwo firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników oraz zapewni prawne wsparcie w strategicznych i codziennych działaniach biznesowych z udziałem konsumentów. 

Uczestnicy dowiedzą się:

 • w jaki sposób przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć przepisy Dyrektywy Omnibus (oraz powiązanych Dyrektyw: Cyfrowej i Towarowej),
 • jak należy dostosować wzorce umowne i formularze dla konsumentów,
 • jakie będą nowe zasady prezentowania cen promocyjnych,
 • co zmieni się w prawie odstąpienia od umowy i w zasadach rozpatrywania reklamacji,
 • jak należy udostępniać i informować o opiniach konsumentów,
 • jakie nowe obowiązki będą dotyczyć platform internetowych. 
Kto powinien wziąć udział?

Przedstawiciele sektora e-commerce, w tym pracownicy działów e-commerce, Kadra zarządzająca, kierownicy działów sprzedaży, marketingu, prawnicy wewnętrzni oraz oficerowie compliance.

Program szkolenia

 1. Kluczowe pojęcia prawne:
  • treść cyfrowa a usługa cyfrowa,
  • towar, towar z elementami cyfrowymi,
  • środowisko cyfrowe, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność.
 2. Ustawa o prawach konsumenta a ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – relacje i praktyczne różnice.
 3. Wyjaśnienie pojęcia „umów opłacanych danymi osobowymi”.
 4. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy:
  • wymóg przekazania informacji o funkcjonalności, interoperacyjności i kompatybilności dot. treści cyfrowych, towarów z elementami cyfrowymi i usług cyfrowych,
  • obowiązek zapewnienia zgodności towaru, treści cyfrowych i usług cyfrowych z umową,
  • formy kontaktu z przedsiębiorcą – które są obligatoryjne, a które fakultatywne,
  • zmodyfikowany zakres odbieranych przez przedsiębiorcę oświadczeń dotyczących prawa do odstąpienia od umowy,
  • informowanie o algorytmicznym ustalaniu cen.
 5. Zasady prezentowania obniżonych cen towarów i usług sprzedawanych:
  • online,
  • stacjonarnie.
 6. Nowe zasady udostępniania i informowania o opiniach konsumentów.
 7. Szczególne zasady dotyczące umów o dostarczenie treści lub świadczenie usług cyfrowych opłacane danymi osobowymi.
 8. Platformy internetowe – nowe obowiązki, w tym zasady dotyczące plasowania ofert.
 9. Nowe zasady rękojmi przy sprzedaży konsumenckiej, w tym stosunek do regulacji Kodeksu Cywilnego.
 10. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów:
  • uprawnienia konsumentów,
  • rola i uprawnienia Inspekcji Handlowej,
  • rola i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • sankcje finansowe i niefinansowe.
 11. Sesja pytań i odpowiedzi.
  Ostatnia godzina szkolenia jest przeznaczona na indywidualne konsultacje, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, pomoc w rozwiązaniu sytuacji z praktyki uczestników szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, compliance a także gospodarczych sporów sądowych, w tym spraw karno-gospodarczych.

Wieloletnie doświadczenie zdobył we współpracy z wiodącymi zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi. Doradza podmiotom polskim i międzynarodowym z różnych sektorów, m.in. FMCG, farmaceutycznego, IT oraz mediów. 

Tworzy dla klientów skuteczne programy compliance oraz regularnie prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (wyjaśniających i antymonopolowych) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek OIRP w Warszawie, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Bierze udział w pracach legislacyjnych w zakresie polskiego prawa ochrony konkurencji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 3 październik 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 5 grudzień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!