Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii - "sygnaliści" w praktyce

O szkoleniu

Ustawa o Sygnalistach – do 17 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę (UE) o „sygnalistach”. Nowe przepisy, mające zachęcać do zgłaszania nadużyć, narzucą przedsiębiorcom szereg wymagań, których nie wypełnienie obarczone będzie m.in. ryzykiem wysokich sankcji finansowych. Celem szkolenia jest przybliżenie wymagań jakie stawia przed nami konieczność wdrożenia dyrektywy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 • będą świadomi roli sygnalistów w obszarze bezpieczeństwa i doskonalenia procesów organizacji;
 • będą znali europejskie i polskie wymogi prawne w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości, również w kontekście innych istotnych przepisów krajowych i europejskich (ochrona danych osobowych, ochrona know how);
 • poznają korzyści oraz ryzyka związane z wdrażaniem w organizacji systemu dla sygnalistów;
 • będą świadomi wszystkich istotnych elementów procesu związanego z wdrażaniem, funkcjonowaniem oraz doskonaleniem w organizacji systemu dla sygnalistów;
 • nauczą się tworzyć procedurę dotyczącą przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów odpowiadającą realiom danej organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu dla sygnalistów (system whistleblowingowy), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

 

Program szkolenia

Informacje wstępne

 • Etap wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów
 • Zakres przedmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 • Zakres podmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 • Podmioty zobowiązane do wdrożenia procedur
 • Termin wdrożenia dyrektywy

Kim jest sygnalista

 • Definicja: sygnalisty, naruszenia, działań następczych, działań odwetowych itd.
 • Warunki objęcia ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty)

Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze

 • Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 • Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.

Zgłoszenia zewnętrzne i działania następcze

 • Obowiązek ustanowienia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
 • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 • Procedury na potrzeby zgłoszeń zewnętrznych i działań następczych. Ujawnienia publiczne
 • Kiedy osoba dokonująca ujawnienia publicznego zostaje objęta ochroną

Środki ochrony sygnalistów.

 • Zakaz działań odwetowych
 • Środki ochrony przed działaniami odwetowymi
 • Środki wsparcia
 • Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej

Sankcje

Czas trwania

9:00-15:00

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 14 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 18 listopad 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
630
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 650 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!