Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich, czyli nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą

O szkoleniu

Cele szkolenia:

 • Omówienie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach oraz opakowań,
 • Przedstawienie zakresu tych obowiązków oraz sposobów ich realizacji, jakie przedsiębiorcy mogą wybrać w ramach obowiązujących przepisów
 • Omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów,
 • Przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także planowanych zmian dostosowujących polskie prawo do zmienionych przepisów dyrektyw UE,
 • Zaprezentowanie zmienionych zasad dotyczących tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzonych prawem Unii Europejskiej oraz propozycje dostosowania polskiego prawa do tych zasad.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Na szkoleniu dokonamy analizy sposobów realizacji obowiązków w zakresie recyklingu w oparciu o szereg praktycznych przykładów realizacji tych zadań,
 • Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do aktualnego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej,
 • Uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi definicjami w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, z zasadami rozliczania recyklingu odpadów opakowaniowych, ze sposobem naliczania opłaty produktowej oraz terminami realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach (producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów i producenci opakowań),
 • Producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy (jednostki handlu, restauracje, sprzedawcy żywności na wynos, sklepy) opakowań jednorazowego użytku takich jak: talerze, sztućce, kubki, opakowania na żywność, mieszadła do napojów, słomki itp.,
 • Producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy produktów zawierających tworzywa sztuczne takie jak: artykuły higieniczne, filtry tytoniowe,
 • Podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich recykling,
 • Organizacje odzysku opakowań,
 • Administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie - podstawy prawne, zmiany ustaw w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązujące od roku 2023. Projektowane zmiany i kierunki.
   
 2. Gospodarka opakowaniami – obowiązki, praktyczna realizacja:
   
  • podmioty objęte ustawą,
  • definicje ustawowe – wprowadzający do obrotu, wprowadzenie do obrotu,
  • opakowania – rodzaje i funkcje,
  • opakowania – oznakowania, projektowanie i zawartość substancji,
  • obowiązki wynikające z ustawy,
  • sposoby realizacji obowiązków ustawowych,
  • opłata produktowa,
  • kary administracyjne.
    
 3. Opłata recyklingowa – kto powinien uiszczać?
   
  • obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej – czy wszystkie „reklamówki” podlegają opłacie?
  • podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztucznego i wymagania w tym zakresie,
  • nowa sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r., wpis do bazy BDO,
  • kary w zakresie nie przestrzegania przepisów,
  • najnowsze zmiany w rejestrze BDO,
  • planowane zmiany dla reklamówek od 2023 r.
    
 4. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ).
   
 5. Single Used Plastics (SUP) – transpozycja dyrektywy UE i projekt ustawy:
   
  • wprowadzenie – opis zmian,
  • obowiązki wprowadzane przez ustawę – zakazy, ograniczenia, znakowanie, wpisy do BDO,
  • produkty objęte przepisami ustawy,
  • realizacja poszczególnych obowiązków – ewidencje, sprawozdania, opłaty,
  • planowana wysokość opłat dla poszczególnych rodzajów produktów,
  • szczegóły obowiązków dla producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców,
  • jak praktycznie przygotować się do nadchodzących zmian.
    
 6. Ekoprojektowanie:
   
  • czym jest ekoprojektowanie,
  • co powinno uwzględniać i czego dotyczyć (katalog dobrych praktyk),
  • spełnianie wymagań ocena opakowań i produktów nadających się do zagospodarowania (recykling, odzysk),
  • przykłady.
    
 7. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP):
   
  • czym jest ROP – nowe definicje,
  • uczestnicy systemu ROP i ich obowiązki,
  • system opłat,
  • jak przygotować się do ROP.
    
 8. Odpady i zagospodarowanie opadów opakowaniowych:
  • podstawowe materiały opakowaniowe oraz sposób zagospodarowania powstałych z nich odpadów,
  • kompozyty, materiały wieloskładnikowe, i  elementy opakowań stanowiące utrudnienie w procesach zagospodarowania,
  • proces odzysku i recyklingu ocena zdatności,
  • konsekwencje finansowe i ustawowe wynikające z możliwości zagospodarowania odpadów.
    
 9. System kaucyjny:
  • czym jest system kaucyjny i jakie opakowania są w systemie,
  • uczestnicy i ich obowiązki w systemie kaucyjnym,
  • obowiązki na prowadzenie systemu kaucyjnego,
  • oznakowanie opakowań,
  • poziomy selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych,
  • obowiązki sprawozdawcze podmiotów objętych systemem kaucyjnym,
  • sankcje karne.
    
 10. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!