Dyscyplina finansów publicznych

O szkoleniu

cena: 495 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 17 listopada 2015
Kto powinien wziąć udział?
Dyscyplina finansów publicznych

Czy wiesz, że...
... w ciągu ostatnich trzech latach wzrosła w sposób znaczący liczba osób niebędących kierownikami jednostek a ponoszących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Cel szkolenia
Omówienie praktycznych problemów z gospodarowaniem środkami publicznymi, w tym z zamówieniami publicznymi.

Odbiorcy szkolenia

pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
pracownicy działów zamówień publicznych
kierownicy jednostek
główni księgowi

Po szkoleniu...
Nauczysz się, jak unikać nieprawidłowości rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Program szkolenia

Program


Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami unijnymi

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania środków niezgodnie z procedurami
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na przekazaniu środków niezgodnie z procedurami
Nieprawidłowe rozliczenie środków unijnych
Niepoprawne ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi
Niedochodzenie kwoty podlegającej zwrotowi
Nieprawidłowe umorzenie kwoty podlegającej zwrotowi
Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami
Nieterminowe rozliczenie środków unijnych
Nieterminowe dokonanie zwrotu środków unijnych
Nieprawidłowe przekazanie zwróconej kwoty środków unijnych
Monitorowania projektów unijnych a dyscyplina finansów publicznych

Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
Nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należnościOdpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Określenie kryteriów oceny ofert.
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej
Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Powody umorzenia postępowania
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Ewaryst Kowalczyk

Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym,
a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!