Szkolenie: Dystrybucja i planowanie dostaw

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dystrybucja-i-planowanie-dostaw-26142-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Terminy szkolenia
18-19 maja 2020r., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
21-22 września 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
12-13 listopada 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****

Opis szkolenia
Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za logistykę w obszarze dystrybucji, osób na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych zajmujących się szeroko rozumianą dystrybucją (także handlowców), jak również dla osób, które planują w przyszłości objąć takie stanowiska. Akcent położony jest na logistyczne aspekty dystrybucji – szkolenie oferuje przegląd wybranych metod, narzędzi i technik, które ułatwiają planowanie, organizację, realizowanie i kontrolowanie procesów logistycznych w dystrybucji. Zadaniem uczestników w trakcie szkolenia będzie m.in. przeanalizowanie poszczególnych faz procesu realizacji zamówienia. Szczególnie dużo miejsca poświęcono problematyce oferowania pożądanego przez klientów poziomu obsługi logistycznej oraz sterowania zapasami jako procesów kluczowych w dystrybucji a jednocześnie istotnych z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa. Uczestnicy mają okazję dokładnie przeanalizować elementy obsługi logistycznej, nauczyć się ich mierzenia i standaryzacji. Nauczą się też całego wachlarza technik optymalizacji zapasów z uwzględnieniem wskazań odnośnie ich stosowania w systemach ERP. Szkolenie obejmuje też wybrane aspekty planowania gospodarki magazynowej i transportu w sferze dystrybucji z uwzględnieniem kosztów tych procesów, ale także wskazaniem potencjalnych możliwości wykorzystania ich jako czynników przewagi konkurencyjnej na rynku.

Korzyści dla uczestników
• zrozumienie znaczenia kluczowych procesów logistycznych dla skutecznej dystrybucji i efektywności całego przedsiębiorstwa,
• nauczenie się systemowego podejścia do kształtowania poziomu obsługi klienta oraz metod jego pomiaru i standaryzacji,
• nauczenie się rozpoznawania charakteru popytu i dopasowywania najlepszych metod jego zaspokajania,
• poznanie metod planowania i optymalizacji dostaw z uwzględnieniem ich kosztowych aspektów,
• poznanie metod analizy kosztów logistycznych generowanych w procesach dystrybucji.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Rola logistyki w dystrybucji:
• istota i funkcje dystrybucji,
• koordynacja dystrybucji – rodzaje, funkcje oraz zalety i wady kanałów dystrybucji,
• istota logistyki i główne zasady „myślenia w kategoriach logistycznych”,
• znaczenie logistycznego wsparcia systemu dystrybucji,
• wpływ działań logistycznych w sferze dystrybucji na efektywność przedsiębiorstwa.

2. Realizacja zamówień klientów jako kluczowy proces w systemie dystrybucji:
• przebieg realizacji zamówienia,
• znaczenie analizy cyklu realizacji zamówienia,
• analiza zyskowności klienta z uwzględnieniem kosztów logistycznych,
• przegląd elementów logistycznej obsługi klienta,
• ustalanie pożądanego poziomu obsługi klienta,
• segmentacja rynku zbytu na potrzeby lepszego dopasowania obsługi logistycznej,
• standaryzacja logistycznej obsługi klienta,
• proste i złożone mierniki obsługi logistycznej.

3. Sterowanie zapasami w systemie dystrybucji:
• znaczenie zapasów w obsłudze logistycznej,
• rodzaje i koszty zapasów,
• rodzaje popytu,
• analiza profilu popytu jako punkt wyjścia w ustalaniu zapotrzebowania na zapasy,
• podstawowe parametry popytu,
• systemy sterowania zapasami w łańcuchu dostaw,
• metody planowania i optymalizacji dostaw w systemie dystrybucji.

4. Planowanie składowania i przemieszczania dóbr w kanałach dystrybucji:
• problemy związane z gospodarką magazynową w sferze dystrybucji,
• analiza kosztów magazynowania,
• problemy związane z transportem w sferze dystrybucji,
• planowanie transportu w sferze dystrybucji,
• analiza kosztów transportu.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Dystrybucja i planowanie dostaw