DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA Zasady prowadzenia zamówień oraz wyłączenia po nowelizacji

O szkoleniu

16 kwietnia 2014r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014r. Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o osobach pracujących przy zamówieniach publicznych w placówkach naukowych i kultury: uczelnie wyższe, szkoły, biblioteki, laboratoria, instytuty, instytucje naukowo-badawcze, domy kultury, teatr, opery.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

1. Definicje legalne dotyczące podmiotów prowadzących działalność kulturalną

2. Wyłączenie stosowania ustawy pzp przy udzielaniu zamówień związanych z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej
• Wyłączenie ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień o wartości mniejszej niż 30 tys. euro
• Zagrożenia wynikające z podwyższenia „progu bagatelności“ do 30 tys. euro
• Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilneg w sprawach nie uregulowanych w ustawie Pzp
• Regulamin udzielania zamówień – prawo czy obowiązek zamawiającego
3. Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
• Zasady udzielania zamówień o wartości 30 tys. euro - 207 tys. euro
• Interpretacja przepisu art. 4 pkt 8b ustawy Pzp
o Zakres regulacji – czy w przepisie mowa o dostawach lub usługach z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw…, czy mowa o dostawach lub usługach związanych z organizacją wystaw … z zakresu działalności kulturalnej
o Co należy rozumieć pod pojęciem „materiały biblioteczne lub muzealia”
o W jaki sposób należy ustalać wartość zamówienia, aby uniknąć zarzutu zaniżania wartości lub podziału zamówienia w celu unikania stosowania ustawy Pzp
4. Nowe regulacje ustawy pzp dotyczące zamówień związanych z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej dotyczące zamówień objętych ustawą

5. Odwpowiedzialność osob wykonujących czynności związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Kto odpowiada za naruszenie dyscyliny finansów publicznych
• Delikty naruszenia dyscypliny finansów publicznych
• Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Jerzy Czaban

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
495
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!