Szkolenie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Zasady prowadzenia zamówień oraz wyłączenia po nowelizacji

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... niewielka grupa Zamawiających korzysta z wyłączeń, które wniosła ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw tylko i wyłącznie dlatego, że nie zna rzeczywistego ich zakresu.
Cel szkolenia
Poznanie rzeczywistego zakresu wyłączenia stosowania przepisów ustawy i obowiązków nałożonych innymi aktami prawnymi niż PZP.
Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność właściwej realizacji postępowań zwolnionych ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4.8 i 4.8a. i zgodnie z wymaganiami rozdziału 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Osoby pracujące w komisjach przetargowych
• Pracownicy merytoryczni ze szczególnym uwzględnieniem kadry naukowej realizujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (współfinansowanie unijne, dotacje)

Program szkolenia

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY PZP
1. Zamówienia publiczne wyłączone z uwagi na wartość zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zamówienia bagatelne do 30 000 €)
• Wady i zalety podniesienia progu bagatelności
• Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
• Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
o Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
o Akty kierownictwa wewnętrznego
o Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
o Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
2. Zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
• Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz usługi polegające na świadczeniu usług badawczych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 lit e)
o Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych
o Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
o Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
o Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
o Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień na usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych
• Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 8a)
o Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
o Przebieg postępowania o zamówienie z dziedziny nauki – przejrzystość, równe traktowanie wykonawców, okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia
o Ograniczenia jawności w postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki
o Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PODLEGAJĄCE USTAWIE PZP
1. Zamawianie rzeczy wytwarzanych wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz zamawianie rzeczy wytwarzanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju w trybie negocjacji bez ogłoszenia
• Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
• Wymagana zawartość zaproszenia do negocjacji
• Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
• Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców
• Zawarcie umowy w sprawie zamówienia oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 listopada 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
495 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!