E-urząd – poprawa jakości zarządzania, optymalizacja kosztów, wykorzystanie finansowania nowej perspektywy UE 2014-2020

O szkoleniu

W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii zmienił się sposób postrzegania funkcji administracji publicznej. Pytania o jakość jej funkcjonowania, szczególnie w dobie pojawienia się nowych narzędzi informatycznych, zmian w przepisach KPA, KC i KPC i innych ustawach dotyczących różnych aspektów komunikacji elektronicznej oraz praktycznego stosowania dokumentów elektronicznych, doświadczeń minionej perspektywy finansowej UE i wyzwań stojących przed nową perspektywą pozostają nadal aktualne. Obecnie większość realizowanych projektów dotyczących e-administracji koncentruje się na zakupie sprzętu i technologii zamiast na poprawie jakości zarządzania, optymalizacji kosztów i wsparciu świadczenia cyfrowych usług publicznych nakierowanych na potrzeby obywateli. Zatem w tym kontekście wydaje się, że powinno dojść do zmian w kierunku minimalizacji ryzyka i optymalizacji kosztów w celu podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej.
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji: E-urząd – poprawa jakości zarządzania, optymalizacja kosztów, wykorzystanie finansowania nowej perspektywy UE 2014-2020, w trakcie której zaproszeni eksperci podejmą dyskusję o aktualnej kondycji samorządów i odpowiedzą m.in. na pytania:
• czy e- usługi i e-zarządzanie mogą być środkiem do zapewnienia efektywności organizacyjnej i finansowej jst?
• jak wprowadzić analizę procesów dla poprawy efektywności działań?
• czy pojawiające się nowe technologie informatyczne usprawniają funkcjonowanie administracji publicznej, czy też możliwości, które te stwarzają nie są wciąż w wystarczający sposób wykorzystywane?
• czy zmiana przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doprowadzi do powszechnego stosowania komunikacji elektronicznej?
• jak wyglądają nowe zasady korzystania z e-PUAP i jak wdrożyć rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej?
• jak udostępniać informacje publiczne bez naruszenia prawa do prywatności oraz
prawa do ochrony danych osobowych?
• jak racjonalnie wykorzystać możliwości nowej perspektywy finansowej UE?
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w konferencji zapraszamy m.in.:
• przedstawicieli samorządów: marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów,
starostów, sekretarzy;
• przedstawicieli samorządowej administracji regionalnej, związanych z programowaniem e-rozwoju;
• informatyków samorządowych;
• przedstawicieli biznesu działających na styku z administracją;
• przedstawicieli środowiska naukowego.

Program szkolenia

Koordynator merytoryczny konferencji:
dr Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Szczegółowe informacje dostępna na: http://www.konferencja.lex.pl/e-urzad/


Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Wolters Kluwer S. A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 marzec 2015
Wolters Kluwer

Warszawa

Przyokopowa 33

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23% VAT
980
Cena zawiera:
  • udział, serwis kawowy, materiały, zakwaterowanie
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

dokonanie zapisu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!