EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZMIANY. Polecamy!

O szkoleniu

Celem szkolenia będzie przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników takich umiejętności jak:
- Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
- Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
- Budowanie wspierających relacji w zespole
- Efektywnie współdziałanie w zespole
- Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka i jednostka –zespół
- Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
- Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych w sytuacji zmian
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia

Program szkolenia

OTWARCIE
- Elementy integracji grupy
- Oczekiwania uczestników wobec szkolenia
- Oczekiwane postawy i zachowania w trakcie szkolenia – kontrakt szkoleniowy
- Ćwiczenia z elementami autoprezentacji

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ KOMUNIKOWANIA SIĘ
- proces komunikacji i jego etapy
- znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się
- Ćwiczenie magiczny kalendarz

ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, JAKO ELEMENT ZASADNICZY W EFEKTYWNYCH KONTAKTACH W ORGANIZACJI
- autoanaliza własnego stylu komunikowania się
- błędy w komunikacji
- bariery komunikacyjne
- etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego
- komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna
- Ćwiczenie „test lustra”

EFEKTYWNE PROWADZENIE ROZMÓW
- kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu
- czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami
- aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji- ćwiczenia praktyczne
- czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi
- sztuka zadawania pytań
- psychologiczne mechanizmy i techniki wywierania wpływu- analiza osobistego stylu wywierania wpływu na innych

ETAPY BUDOWANIA SIĘ ZESPOŁU I ICH WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ
- etapy rozwoju zespołu : zasady funkcjonowania i niebezpieczeństwa na każdym z nich
- drogi do współpracy na każdym z nich
- role zespołowe i ich identyfikacja

KONFLIKT I RYWALIZACJA W GRUPIE JAKO NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA WSPÓŁPRACY
- źródła rodzaje konfliktów
- strategie radzenia sobie z konfliktami
- rywalizacja w zespole : za i przeciw

ZMIANA – NATURA ZJAWISKA ORAZ JEGO WPŁYW NA RELACJE W ZESPOLE I KOMUNIKACJĘ W ORGANIZACJI

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Trener biznesu, psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ukończył studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej oraz terapii systemowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Scheffiled oraz z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ma doświadczenie jako psychoterapeuta, headhunter, konsultant procesów HR w małych, średnich ale także dużych międzynarodowych firmach. Pracował jako trener wewnętrzny, oraz asesor w projektach Assessment i Development Centre. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zespołem, obsługi klienta, procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie człowieka i organizacji. W pracy trenerskiej stara się dać uczestnikom możliwość przeżycia tego, o czym mówi z grupą. Stąd większość czasu na jego zajęciach to praca warsztatowa. Przekazywana wiedza jest komentarzem do doświadczeń i ich uporządkowaniem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!