Szkolenie: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywna-komunikacja-menedzerska-36330-id495

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
- zdobędziesz narzędzia „obrabiania” informacji,
- będziesz wiedzieć, co, komu i jak przekazać,
- nauczysz się obudowywać informacje tak, by uzyskać motywujący efekt,
- przećwiczysz, jak komunikować się w sposób spójny, treściwy i zwięzły,
- dostaniesz sposoby na dostosowanie komunikatów do konkretnych pracowników i sytuacji.
- będziesz potrafił przeprowadzić pracownika od oporu do współpracy,
- zrozumiesz, jakie jest rzeczywiste źródło wątpliwości, obiekcji, niechęci, narzekania i zadawania podchwytliwych pytań i tym podobnych zachowań po stronie pracownika,
- będziesz z większą uwagą traktować wątpliwości pracownika (jako cenne źródło informacji, dźwignię do współpracy),
- nauczysz się rozmawiać w oparciu o równowagę interesów obu stron, przez co zminimalizujesz wszelkie objawy oporu w kontakcie z konkretnymi pracownikami i zwiększysz motywację pracowników.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest dla:
- menedżerów,
- średniej i wyższej kadry menedżerskiej,
- osób zarządzających,
- wszystkich osób pragnących pogłębić swoje umiejętności w zakresie komunikacji zespołowej.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Efektywna komunikacja w kierowaniu zespołem
a) Różnica między informacją a komunikacją
b) Wymiana i przepływ informacji jako warunek współpracy i osiągania celów

2.Szef i komunikacja, czyli zacznij od siebie samego...
a) Diagnoza stylu komunikowania się
b) Ustalanie zasad komunikacji w zespole
c) Twoje zachowanie a wpływ na innych ludzi
d) Ocena swoich mocnych i słabych stron

3.Przygotowanie informacji do dalszego przekazania
a) Określenie pożądanych rezultatów wynikających z przekazania informacji oraz działań realizujących zakładany cel
b) Kategoryzowanie i priorytetyzowanie informacji
c) To samo, a jednak inaczej, czyli jak przedstawiać te same zjawiska innym grupom odbiorców
d) Odpowiedzialność za przepływ informacji w strukturze pionowej, czyli jak przygotować bezpośrednich podwładnych do dalszego przekazania informacji w dół

4.Obudowanie komunikatów zapewniające większą motywację pracowników
a) Komunikowanie kontekstu sytuacyjnego
b) Informowanie o potrzebie i genezie zmiany
c) Przekazywanie informacji o celach i priorytetach
d) Informowanie o intencjach menedżera i firmy

5.Sformułowanie komunikatu zapewniające lepsze zrozumienie treści
a) Krótko i żołniersko nie oznacza wcale „w sposób zrozumiały dla pracowników”, czyli praktyczne eliminowanie błędów
b) Przejrzyste układanie treści
c) Wyjaśnianie złożonych problemów / tematów
d) Zwięzła prezentacja treści informacyjnej
e) Unikanie przeładowania wypowiedzi nadmierną ilością informacji

6.Przekazywanie negatywnych informacji
a) Przekazywanie informacji negatywnych – techniki specjalne
b) Jak pokonać opór i nastawienie negatywne? Techniki podstawowe

7.Rozwinięcie umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji
a) Podstawowe techniki perswazji
b) Dostosowanie argumentu do konkretnego pracownika
c) Język pozytywów
d) Argumentowanie pod kątem korzyści
e) Komunikaty uwzględniające kierunek motywacji pracowników (motywacja pozytywna i negatywna)

8.Mit „trudnego pracownika”
a) Rodzaje i treść obiekcji prezentowanych przez pracownika
b) Maski dla oporu, czyli które dokładnie zachowania pracownika mogą świadczyć o jego oporze
c) Kto i jak sprawia, że pracownik zaczyna zachowywać się w sposób dla nas trudny?
d) Rzeczywiste intencje stojące za trudnymi dla nas zachowaniami
e) Obiekcje, jako źródło bardzo cennej informacji o interesach i motywach pracownika

9.Profilaktyka oporu, czyli co zrobić, aby pracownik nie miał potrzeby oporować
a) Mechanizm oporu psychologicznego i jego następstwa
b) Płachta na byka, czyli które konkretnie z moich zachowań / wypowiedzi wywołują opór i obiekcje
c) Prezentowanie własnych intencji
d) Budowanie filtrów współpracy
e) Szczepionka i negacja, jako ramy dla profilaktyki oporu

10.Co zrobić w sytuacji, kiedy obiekcje i opór już wystąpiły
a) Przyjmowanie obiekcji (zamiast polaryzowanie swojego stanowiska do stanowiska pracownika)
b) Zmiana ram znaczeniowych obiekcji (z ataku na współpracę)
c) Płynne prowadzenie rozmowy w innym kierunku (na wspólny cel)
d) Koncentrowanie pracownika na rozwiązaniu, a nie na problemie (kroki w zdefiniowaniu warunków porozumienia)

11.Sprawdzone sposoby postępowania (złote recepty) w sytuacji kontaktu z pracownikiem:
a) Rozgniewanym i wrogo nastawionym
b) Roszczeniowym, chcącym zbyt dużo w stosunku do tego, co sam prezentuje
c) Który dużo mówi, a do niczego konstruktywnego to nie prowadzi
d) Podburzającym zespół do destrukcyjnych zachowań
e) Dewaluującym pozycję zwierzchnika
f) Który wzbudza poczucie winy i manipuluje
g) Grożącym i straszącym
h) Krytykującym w sposób agresywny, sarkastyczny lub ironiczny
i) Posługującym się nieczytelną aluzją

12.Praca nad indywidualnymi problemami

Program szkolenia jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb uczestników. Przed rozpoczęciem szkolenia, trener kontaktuje się telefonicznie z każdym z uczestników w celu doprecyzowania oczekiwań, sytuacji w pracy zawodowej nad jakimi szczególnie chciałby podczas szkolenia dany uczestnik popracować. W oparciu o te informacje trener dostosowuje program do potrzeb uczestników oraz układa ćwiczenia dla uczestników do pracy indywidualnej i grupowej podczas szkolenia.


METODOLOGIA:
Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, wideotreningu, elementów coachingu indywidualnego i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Indywidualną analizę potrzeb każdego uczestnika
(wywiad telefoniczny trenera prowadzącego szkolenie z uczestnikiem, mający na celu m. in. określenie oczekiwań uczestnika, sytuacji problematycznych występujących w pracy uczestnika i związanych z tematyką szkolenia)
2. Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu i materiały szkoleniowe
3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę
(analiza pracy uczestników w podgrupach oraz pracy indywidualnej każdego uczestnika z określeniem dalszych kroków rozwojowych w obszarze tematycznym szkolenia dla każdego uczestnika)
4. Poszkoleniowe, indywidualne 2-godzinne spotkania konsultacyjne
(spotkanie indywidualne uczestnika z trenerem prowadzącym, mające na celu udzielenie każdemu uczestnikowi dodatkowych informacji zwrotnych na podstawie pracy podczas szkolenia i analizy nagrań wideo - wskazanie dalszego kierunku rozwoju w obszarze tematycznym szkolenia)
5. Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Obiady i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Informacje o prelegentach:

TRENERZY:
Zespół CIRCULUS tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie. Nasi trenerzy mają doświadczenie i sukcesy zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze, w którym prowadzą treningi. Naszą pasją jest uczenie i rozwijanie umiejętności tak naszych Klientów, jak i naszych własnych.

Wydarzenia towarzyszące:

OCENA PRACOWNIKÓW, A SZTUKA MOTYWUJĄCEGO FEEDBACKU
KIEROWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1 430,00 PLN brutto (w tym 23 % VAT) / os

Cena zawiera:

Cena szkolenia zawiera: 1. Indywidualna analiza potrzeb uczestników / Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe / 3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę / 4. Poszkoleniowe konsultacje indywidualne z trenerem / 5. Certyfikat ukończenia szkolenia / 6. Obiady i przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10 % przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy
  • 15 % dla 3-ciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej (www.circulus.edu.pl) i przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem pod nr (71) 368 64 04.

Wydarzenie: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA