Szkolenie

Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE

O szkoleniu

Producenci maszyn uważają często, że obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej (i oznakowania CE) są trudne do spełnienia i mało przejrzyste. Ta potoczna opinia oraz presja rynku i czasu powoduje, że maszyny powstają często jedynie wg najlepszej wiedzy i umiejętności konstruktorów.

Projektanci (często zobowiązani do pośpiechu) nie zawsze mają czas na dokładne przeanalizowanie wymagań. W efekcie kierownictwo producenta maszyn (np. właściciel, prezes, dyrektor techniczny itp.), podpisując deklarację zgodności WE, bierze na siebie odpowiedzialność za maszynę, której faktyczna zgodność z wymaganiami jest tylko dziełem przypadku.

Z kolei użytkownicy maszyn (głównie podmioty gospodarcze) chcą wiedzieć:
- jakie wymagania maszyna powinna spełniać?
- czy producent spełnił wszystkie wymagania?
- jak wykonać rzetelny odbiór maszyny?
- czy maszynę można dowolnie zmienić bez „utraty” oznaczenia CE
- ...

Nasze szkolenie obejmuje m.in. wszystkie powyżej wymienione zagadnienia i pokazuje jak zorganizować działania firmy, aby bez zbędnego wysiłku, możliwie najbardziej efektywnie i rzetelnie spełnić wymagania dyrektywy maszynowej.
Wszystkie te informacje są poparte praktycznymi (ok. 14-to godzinnymi) ćwiczeniami opracowanymi na przykładzie rzeczywistej maszyny. W trakcie ćwiczeń uczestnicy wykonają kolejno wszystkie niezbędne kroki oceny zgodności dla omawianej maszyny.

Jednym z kroków omawianych podczas szkolenia jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka. Jest ona w dużym stopniu procesem subiektywnym. Niezmiernie ważnym czynnikiem mającym wpływ na poziom bezpieczeństwa maszyny jest więc świadomość ryzyka, jakie może wiązać się z zastosowaniem niektórych rozwiązań konstrukcyjnych. Z tego powodu zalecane jest wykorzystanie tzw. mądrości zbiorowej, możliwej dzięki zaangażowaniu większej ilości osób do procesu analizy zagrożeń i oceny ryzyka.

Wynikiem powyższego jest częsta konieczność zmiany zasad organizacji pracy, przyjętych w firmach. Dlatego udział w szkoleniu jest ważny nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w ocenę zgodności (konstruktorów mechaników, automatyków itp.) - szczególnie ważny w tym zakresie jest udział w szkoleniu osób zajmujących stanowiska kierownicze. Tylko oni mogą realnie wpłynąć na zmianę odpowiednich procedur.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby:
- kierownictwo techniczne,
- konstruktorzy mechanicy i automatycy,
- osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
- oosoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
- służby utrzymania ruchu,
- technolodzy, inżynierowie produkcji,
- pracownicy kontroli jakości,
- inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
- pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
- inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

Firmy:
- producenci maszyn (jednostkowych i seryjnych,
przeznaczonych na własny i/lub obcy użytek),
- użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
- importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
- inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji
maszyn i urządzeń technicznych,
- jednostki notyfikowane i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia

Ogólny program szkolenia:

Dzień 1 (łącznie ok. 8 h zajęć po 45'):
1. CE - podstawy dla branży maszynowej (195'):
A) Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie
B) Normalizacja europejska i krajowa
C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika
2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej
2006/42/WE (135'):
Definicje i ich interpretacja, schemat przebiegu oceny zgodności, wymagania dyrektywy
dla wyposażenia elektrycznego maszyn, zastosowanie kilku dyrektyw jednocześnie,...


Dzień 2 (łącznie ok. 8 h zajęć po 45'):
2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej (110') c.d.:
jak generowane są wysokie koszty oznaczenia CE i jak je zredukować, jak dalece
i szczegółowo zabezpieczać maszynę, by osiągnąć zgodność z wymaganiami zasadniczymi
dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, ...
3. Tematy szczegółowe ( 135'):
A) Zespół maszyn - najnowsza oficjalna interpretacja BMAS!
B) Przebudowa maszyn - jak rozumieć pojęcie "istotna zmiana"
4. CE w wydziałach firmy (45'):
Oznaczenie CE a obowiązki kierownictwa, konstruktorów, innych wydziałów firmy,...


Dzień 3 (łącznie ok. 8 h zajęć po 45'):
5. Ćwiczenia: Krok po kroku do CE (łącznie 345') część 1-5.:
Przećwiczenie procesu oceny zgodności na przykładzie szlifierki stacjonarnej, w oparciu
o przykładowe wzory wewnętrznej dokumentacji oceny zgodności w firmie.:
zastosowanie dyrektyw i norm, zaklasyfikowanie produktu, przeprowadzenie analizy zagrożeń
i oceny ryzyka, określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń
lub zmniejszenia ryzyka, Performance Level (PL) a kategorie bezpieczeństwa, SIL,
sporządzenie deklaracji zgodności, ...


Dzień 4 (łącznie ok. 6 h zajęć po 45'):
5. Ćwiczenia: Krok po kroku do CE (łącznie 270') część 6-10.:
Przećwiczenie procesu oceny zgodności na przykładzie szlifierki stacjonarnej, w oparciu
o przykładowe wzory wewnętrznej dokumentacji oceny zgodności w firmie.:

Czas trwania

Godziny zajęć (czas trwania):
Czas trwania: 4 dni, w godz. 8:30 - 17:00

Prelegenci

Cytat

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy Cert Partner - zajmujących się bezpieczeństwem maszyn.

Gdzie i kiedy

Łódź 15 - 18 maja 2018
Hotel Companile

Łódź

Aleja Pilsudskiego 27

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Wrocław 3 - 6 kwietnia 2018
Hotel Novotel

Wrocław

Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Katowice 11 - 14 lipca 2017
Hotel Silesian

Katowice

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 20 - 23 czerwca 2017
Mercure Posejdon

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 - 19 maja 2017
Hotel Novotel

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 4 - 7 kwietnia 2016
Hotel Novotel Malta

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 - 19 lutego 2016
Hotel Novotel

Wrocław

Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Łódź 2 - 5 grudnia 2014
Hotel Ambasador Chojny

Łódź

Kosynierów Gdyńskich 8

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 30 października 2014
Hotel Aspel

Kraków

Bratysławska 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 30 września - 3 października 2014
Hotel Novotel

Wrocław

Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Katowice 8 - 11 lipca 2014
Hotel Campanile

Katowice

Sowińskiego 48

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 10 - 13 czerwca 2014
Hotel Lival

Gdańsk

Młodzieży Polskiej 10-12

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Katowice 11 - 13 grudnia 2013
Hotel Campanile

Katowice

Sowińskiego 48

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 13 - 15 listopada 2013
Hotel Novotel

Poznań

Termalna 5

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 16 - 18 października 2013
Hotel Aspel

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Łódź 25 - 27 września 2013
mHotel

Łódź

Łódź

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Wrocław 28 - 30 sierpnia 2013
Hotel GEM

Wrocław

Mianowskiego 2b

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 8 - 10 maja 2013
Camping Malta

Poznań

Krańcowa 98

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 10 - 12 kwietnia 2013
Hotel Campanile

Katowice

Sowińskiego 2b

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 13 - 15 lipca 2011
Hotel GEM

Wrocław

Mianowskiego 2b

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 18 - 20 kwietnia 2011
Hotel B.A.S.

Kraków

Żabiniec 16

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 30 marca 2011
Hotel Gromada

Poznań

Babimojska 7

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 16 - 18 lutego 2011
euroHotel

Katowice

Zofii Nałkowskiej 10

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Łódź 1 - 3 grudnia 2010
Hotel Reymont

91-072 Łódź

Legionów 81

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Wrocław 15 - 17 listopada 2010
Hotel GEM

51-605 Wrocław

Mianowskiego 2b

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 22 października 2010
Hotel Hrabski

05-090 Warszawa

Droga Hrabska 50

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 27 - 29 września 2010
euroHotel

40-425 Katowice

Zofii Nałkowskiej 10

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 23 - 25 czerwca 2010
Ośrodek

80-407 Gdańsk

Żywiecka 2c

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 23 kwietnia 2010
Hotel Harenda

00-333 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 23 kwietnia 2010
Hotel Harenda

00-333 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 4/6

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 31 marca 2010
Hotel Gromada

60-161 Poznań

Babimojska 7

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 31 marca 2010
Hotel Gromada

60-161 Poznań

Babimojska 7

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 24 - 26 lutego 2010
Hotel Diament

40-012 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
+23% VAT
2800 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 4 x obiad.
Zapisz się

Organizator

LUC - CE CONSULTING
45-352 Opole
Robotnicza 20
woj. opolskie
O FIRMIE LUC-CE Consulting zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie: oceny zgodności nowych maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego z wymaganiami oznakowania CE oraz minimalnych wymagań BHP dla "starszych" maszyn użytkowanych w firmie. Nas...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

www.certpartner.pl


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

LUC - CE CONSULTING
45-352 Opole Robotnicza 20
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!