Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywna-ocena-zgodnosci-maszyn-i-urzadzen-z-wymaganiami-dyrektywy-maszynowej-200642we-oznakowanie-ce-68179-id205

Informacje o szkoleniu

 • Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE


  ID szkolenia: 68179
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Companile
  Aleja Pilsudskiego 27
  Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania: 4 dni, w godz. 8:30 - 17:00
 • Organizator szkolenia:

  LUC - CE CONSULTING
  Robotnicza 20
  45-352 Opole
  woj. opolskie
  O firmie Inne oferty firmy
LUC - CE CONSULTING
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Producenci maszyn uważają często, że obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej (i oznakowania CE) są trudne do spełnienia i mało przejrzyste. Ta potoczna opinia oraz presja rynku i czasu powoduje, że maszyny powstają często jedynie wg najlepszej wiedzy i umiejętności konstruktorów.

Projektanci (często zobowiązani do pośpiechu) nie zawsze mają czas na dokładne przeanalizowanie wymagań. W efekcie kierownictwo producenta maszyn (np. właściciel, prezes, dyrektor techniczny itp.), podpisując deklarację zgodności WE, bierze na siebie odpowiedzialność za maszynę, której faktyczna zgodność z wymaganiami jest tylko dziełem przypadku.

Z kolei użytkownicy maszyn (głównie podmioty gospodarcze) chcą wiedzieć:
- jakie wymagania maszyna powinna spełniać?
- czy producent spełnił wszystkie wymagania?
- jak wykonać rzetelny odbiór maszyny?
- czy maszynę można dowolnie zmienić bez „utraty” oznaczenia CE
- ...

Nasze szkolenie obejmuje m.in. wszystkie powyżej wymienione zagadnienia i pokazuje jak zorganizować działania firmy, aby bez zbędnego wysiłku, możliwie najbardziej efektywnie i rzetelnie spełnić wymagania dyrektywy maszynowej.
Wszystkie te informacje są poparte praktycznymi (ok. 14-to godzinnymi) ćwiczeniami opracowanymi na przykładzie rzeczywistej maszyny. W trakcie ćwiczeń uczestnicy wykonają kolejno wszystkie niezbędne kroki oceny zgodności dla omawianej maszyny.

Jednym z kroków omawianych podczas szkolenia jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka. Jest ona w dużym stopniu procesem subiektywnym. Niezmiernie ważnym czynnikiem mającym wpływ na poziom bezpieczeństwa maszyny jest więc świadomość ryzyka, jakie może wiązać się z zastosowaniem niektórych rozwiązań konstrukcyjnych. Z tego powodu zalecane jest wykorzystanie tzw. mądrości zbiorowej, możliwej dzięki zaangażowaniu większej ilości osób do procesu analizy zagrożeń i oceny ryzyka.

Wynikiem powyższego jest częsta konieczność zmiany zasad organizacji pracy, przyjętych w firmach. Dlatego udział w szkoleniu jest ważny nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w ocenę zgodności (konstruktorów mechaników, automatyków itp.) - szczególnie ważny w tym zakresie jest udział w szkoleniu osób zajmujących stanowiska kierownicze. Tylko oni mogą realnie wpłynąć na zmianę odpowiednich procedur.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby:
- kierownictwo techniczne,
- konstruktorzy mechanicy i automatycy,
- osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
- oosoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
- służby utrzymania ruchu,
- technolodzy, inżynierowie produkcji,
- pracownicy kontroli jakości,
- inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
- pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
- inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

Firmy:
- producenci maszyn (jednostkowych i seryjnych,
przeznaczonych na własny i/lub obcy użytek),
- użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
- importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
- inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji
maszyn i urządzeń technicznych,
- jednostki notyfikowane i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia:

Ogólny program szkolenia:

Dzień 1 (łącznie ok. 8 h zajęć po 45'):
1. CE - podstawy dla branży maszynowej (195'):
A) Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie
B) Normalizacja europejska i krajowa
C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika
2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej
2006/42/WE (135'):
Definicje i ich interpretacja, schemat przebiegu oceny zgodności, wymagania dyrektywy
dla wyposażenia elektrycznego maszyn, zastosowanie kilku dyrektyw jednocześnie,...


Dzień 2 (łącznie ok. 8 h zajęć po 45'):
2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej (110') c.d.:
jak generowane są wysokie koszty oznaczenia CE i jak je zredukować, jak dalece
i szczegółowo zabezpieczać maszynę, by osiągnąć zgodność z wymaganiami zasadniczymi
dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, ...
3. Tematy szczegółowe ( 135'):
A) Zespół maszyn - najnowsza oficjalna interpretacja BMAS!
B) Przebudowa maszyn - jak rozumieć pojęcie "istotna zmiana"
4. CE w wydziałach firmy (45'):
Oznaczenie CE a obowiązki kierownictwa, konstruktorów, innych wydziałów firmy,...


Dzień 3 (łącznie ok. 8 h zajęć po 45'):
5. Ćwiczenia: Krok po kroku do CE (łącznie 345') część 1-5.:
Przećwiczenie procesu oceny zgodności na przykładzie szlifierki stacjonarnej, w oparciu
o przykładowe wzory wewnętrznej dokumentacji oceny zgodności w firmie.:
zastosowanie dyrektyw i norm, zaklasyfikowanie produktu, przeprowadzenie analizy zagrożeń
i oceny ryzyka, określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń
lub zmniejszenia ryzyka, Performance Level (PL) a kategorie bezpieczeństwa, SIL,
sporządzenie deklaracji zgodności, ...


Dzień 4 (łącznie ok. 6 h zajęć po 45'):
5. Ćwiczenia: Krok po kroku do CE (łącznie 270') część 6-10.:
Przećwiczenie procesu oceny zgodności na przykładzie szlifierki stacjonarnej, w oparciu
o przykładowe wzory wewnętrznej dokumentacji oceny zgodności w firmie.:

Informacje o prelegentach:

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy Cert Partner - zajmujących się bezpieczeństwem maszyn.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2800 +23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 4 x obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

www.certpartner.pl

Wydarzenie: Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE