Efektywna Współpraca w Grupie – narzędzia komunikacji, emocje w pracy, pokonywanie konfliktów

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do efektywnej współpracy w zespole poprzez ćwiczenia stosowania narzędzi komunikacji, przekonywania, znajomość ról grupowych oraz wiedzę z zakresu psychologii emocji oraz sposoby zachowania w sytuacji konfliktowej.

Sposób pracy podczas szkolenia:

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

 • pracujemy w oparciu o case study, które pokazują realne problemy i rozwiązania z różnych branż,
 • prowadzimy ćwiczenia zespołowe i indywidualne, po ich realizacji uczestnicy otrzymają informacje zwrotne, wnioski zapisujemy na flipcharcie, a następnie przekazujemy uczestnikom w formie prezentacji,
 • przygotowujemy i zachęcamy do udziału w ćwiczeniach symulacyjnych,
 • zachęcamy uczestników do dzielenia się własnym doświadczeniem i moderujemy dyskusje grupowe,
 • prowadzimy krótkie, interaktywne wykłady,
 • uczestnicy mogą się zdiagnozować wypełniając kwestionariusze.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą  się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowanie dla osób, które pracuję w stałym zespole lub różnych grupach zadaniowych/ projektowych i pełnią różne funkcje. To szkolenie dla osób, które chcą poznać efektywne sposoby komunikacji i współpracy, wiedzieć jak skutecznie przekonywać innych do swoich pomysłów oraz jak zachować się w sytuacjach sterowych lub  konfliktowych.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Zasady skutecznej komunikacji czyli co robić, aby być właściwie rozumianym

 • zasady skutecznej komunikacji,
 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu.

MODUŁ II

Narzędzia komunikacji

 • odwoływanie się do faktów,
 • odróżnianie faktów od opinii,
 • komunikat „Ja”,
 • zadawanie pytań,
 • parafrazowanie,
 • podsumowywanie,
 • technika FUKO.

MODUŁ III

Narzędzia efektywnej współpracy

 • jasne precyzowanie celów i określanie zadań – przekładanie celów na zadania,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych - zachęcania współpracowników do otwartości i zaangażowania,
 • wspólne poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań,
 • pobudzanie kreatywności w procesie poszukiwania rozwiązań,
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

MODUŁ IV

Role grupowe

 • system ról przejawiających się w grupach zadaniowych,
 • korzyści i zagrożenia związane z pełnieniem określonych ról,
 • autodiagnoza – jakie rolę najczęściej pełnię,
 • diagnoza zespołu – mocne strony i deficyty wynikające z systemu ról grupowych.

MODUŁ V

Umiejętność przekonywania w pracy grupowej

 • przygotowanie argumentacji,
 • właściwy dobór argumentów w zależności od sytuacji,
 • umiejętne forsowanie swoich racji,
 • podstawowe różnice pomiędzy asertywnością, a agresją
  w rozmowie,
 • perswazja jako narzędzie wywierania wpływu na innych,
 • podstawy negocjacji.

MODUŁ VI

Emocje i stres w pracy grupowej

 • jak rozpoznawać oznaki własnego pobudzenia emocjonalnego,
 • radzenie sobie z własnym gniewem i złością,
 • radzenie sobie z negatywnymi emocjami współpracowników,
 • naturalne wzorce reakcji na stres – atak/obrona,
 • zachowania agresywne i bierno-agresywne,
 • jak rozpoznawać swój sposób reakcji na stres,
 • jakie są konsekwencje stosowania intuicyjnych sposobów rozładowywania stresu,
 • radzenie sobie z negatywnymi konsekwencjami stresu kolegów i współpracowników.

MODUŁ VII

Asertywność

 • asertywne wyrażanie myśli,
 • obrona swoich praw w relacjach z pracownikami,
 • taktowne odmawianie,
 • asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem.

MODUŁ VIII

Gdy pojawi się konflikt w zespole

 • style reakcji na konflikt - podstawowe sposoby reagowania w sytuacji konfliktowej,
 • konsekwencje określonych zachowań w sytuacji konfliktowej – skutki rywalizacji, nadmiernego łagodzenia czy unikania,
 • diagnozowanie własnego stylu radzenia sobie w sytuacji sporu,
 • konstruktywne sposoby zachowania w sytuacji konfliktowej.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

 9:00 - 16:00 

Prelegenci

Anna Krawulska - Biegańska
psycholog, trener, asesor, coach, mediator, autorka projektów rozwojowych
OPEN Konsultacje & Szkolenia

Autorka projektów rozwojowych dla menedżerów, mentorów, trenerów wewnętrznych i talentów.  Ekspert w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację na styku działów oraz współpracę
w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje & Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
udział w szkoleniu otwartym
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • parking
 • przeprowadzenie zajęć przez trenerkę z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • diagnozę potrzeb w formie ankiety online skierowanej do uczestników przed szkoleniem
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia rejestracji. 

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 3 osób.

------------------------------------------------------

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP, z możliwością uzyskania od 50% do 80% refundacji. Skontaktuj się z nami - sprawdzimy jakie są aktualne możliwości uzyskania dofinansowania dla Twojej firmy.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!