Efektywne i asertywne komunikowanie się - dla Sektora Odzysków Surowców

O szkoleniu

Celem warsztatów będzie nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji, poznanie i przećwiczenie modeli zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych, wzmocnienie poczucie własnej wartości i właściwego reagowania na krytykę, nabycie umiejętności wyrażania swojego zdania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnik:
- identyfikuje istotne dla komunikacji elementy
- rozróżniaja typy temperamentu i charakteryzują różnice między nimi
- stosuje prosty, czytelny i rzetelny przekaz, występując zarówno w roli nadawcy, jak i odbiorcy
- wyraża swoje potrzeby oraz cele w sposób, który będzie do przyjęcia dla drugiej strony
- buduje długotrwałe i pozytywne relacje
- zna zasady efektywnej komunikacji.
- zna zasady formułowania poprawnie wypowiedzi.
- we jak aktywnie słuchać i zadawać pytania.
- zna różne sposoby przekazywania informacji.
- ma wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji.
- potrafi wypowiadać się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny
- zna różnicę pomiędzy zachowaniem asertywnym a uległością i agresją,
- zna przyczyny braku asertywności i sposóbów ich pokonywania, 
- rozpoznaje zachowaia asertywne. 

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy branży odzysku materiałowego surowców – specjalista, prracowik biurowy, kierownik zakładu,  brgadzista, mistrz zmiany, kierownik zmiany, handlowiec, specjalista ds. ochrony środowiska, technolog, inżynier ruchu, kierowca, operator maszyn i urządzeń specjalistycznych, konserwator, serwisant, mechanik, sortowacz, ładdowacz odpadów, logistyk, spedytor, dyspozytor, magazynier, kadra zarządzająca, pracownicy mający kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Dla osób, które pragną polepszyć swe umiejętności komunikowania się z innymi oraz chcą wykorzystać w sposób świadomy umiejętności komunikacyjne do budowania współpracy z innymi, indywidulanie i w pracy zespołu.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, niezależnie od zajmowanego stanowiska, które są zainteresowane rozwojem umiejętności przyjmowania asertywnej postawy w relacjach z innymi osobami.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ ŹRÓDŁEM SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI
· Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji
· Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne
· Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny
· Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu
· Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy
· Rapport, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu

KOMUNIKACJA WERBALNA VS. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
· Anatomia wypowiedzi
· Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano
· Wykorzystanie języka wpływu i perswazji
· Fakty a ich interpretacja – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować.

AKTYWNE SŁUCHANIE
· Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem.
· Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji.
· Korzyści z zadawania pytań.
· Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
· Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów.
· Prowadzenie rozmów poprzez zadawanie pytań.

ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI
Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy.
· Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach
· Krytyczna informacja zwrotna
· Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych.

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH
· Czym jest asertywność?
· Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA.
· Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
· Metody mówienia NIE w ujęciu asertywnym
· Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją.
· Jak skutecznie kontrolować rozmowę?
· Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne .

SYTUACJE TRUDNE I KONFLIKTOWE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA
· skąd się biorą konflikty i jak im zapobiegać
· rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych
· analiza i sposoby rozwiązania konfliktów w praktyce

AUTOPREZENTACJA JAKO ŚWIADOMY KOMUNIKAT
· Co komunikujemy innym
· Czym jest wizerunek własny
· Poczucie własnej wartości a wizerunek
· Rola wizerunku w życiu zawodowym
· Budowanie wiarygodności

● Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej
● Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Metodologia prowadzenia szkolenia:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. 
20% czasu – poświęcamy teorii

80 % czasu  ma wymiar praktyczny:        
- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, 
- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.  Prezentacja materiału i technik przez trenera szkolenia, praca własna uczestników, ćwiczenia wybranych technik zarówno w wersji papierowej, jak i werbalnej, zadania i gry angażujące w procesy społeczne i własne nawyki w celu omówienia wniosków, odgrywanie scenek symulacyjnych, coachingowe metody pracy, dyskusja z uczestnikami, dostęp do materiałów dotyczących omawianych na szkoleniu zagadnień.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.
 

Czas trwania

2 dni, 16h zajęć od 9:00 do 17:00

Prelegenci

Doświadczony trener Grupy Szkoleniowej SOLBERG 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

link do platformy szkoleniowej wysyłany do uczestników mailem przed szkoleniem

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • certyfikat uczestnictwa
  • konsultacje z trenerem
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków
ul. Długa 15
woj. śląskie
5 najważniejszych powodów, dla których Klienci wybierają Grupę Szkoleniową SOLBERG 1. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i wzajemnym szacunku Chcemy stać się dla Ciebie idealnym partnerem biznesowym, dzięki któremu osiągnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (33) 300 31 46 lub mailem na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji.
3.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji uzasadnionej. Informacje o zmianach w terminie podana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Grupy Szkoleniowej SOLBERG zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.
5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. Istnieje możliwoćc zmiany uczestnika szkolenia. 6.W przypadku odwołania szkolenia z winy Grupy Szkoleniowej SOLBERG, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
8.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grupy Szkoleniowej SOLBERG dostępnego na stronie internetowej www.solberg-szkolenia.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem Grupy Szkoleniowej SOLBERG do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Szkoleniową SOLBERG Marzena Mrukwa w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Nasze szkolenia mogą zostać dofinansowane m.in. poprzez bony rozwojowe, którymi dysponują Agencje Rozwoju Regionalnego, Specjalne Strefy Ekonomiczne czy Urzędy Pracy (KFS).

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków ul. Długa 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!