Szkolenie

Efektywne przekazywanie informacji i komunikowanie perswazyjne.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności przekazywania komunikatów, począwszy od panowania nad tworzeniem niesformalizowanych myśli (przemyśleń formułowanych na bieżąco) przekazywanych pracownikom w trakcie działań rutynowych, po zaplanowane wystąpienia, mające na celu zrozumienie przez współpracowników celowości ich pracy i działań oraz budujących wzajemne relacje.

 Podczas szkolenia uczestnicy przekonają się, że komunikowanie w miejscu pracy powinno być zbiorem taktyk i strategii stanowiących wsparcie realizacji ich celów, bez względu na to czy komunikacja przebiega w sposób spontaniczny czy oficjalny i sformalizowany.
 Dokonywanie refleksji nad własnym sposobem komunikowania się może mieć znaczący wpływ na osiąganie sukcesu w miejscu pracy i zdecydowanie ułatwić codzienne życie.
 Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności zapobiegania konfliktom wynikającym z niewłaściwej komunikacji oraz pomaga przezwyciężyć bariery komunikacyjne.

Tematy przewodnie szkolenia to:

- Współczesna komunikacja w miejscu pracy- sposoby i techniki komunikowania się formalnego i nieformalnego.
- Budowanie własnego wizerunku i zaufania w trakcie komunikowania. Zachowania inicjujące otwartą komunikację.
- Kompetentne tworzenie planu komunikacyjnego w oparciu o cele komunikacyjne.
- Sposoby dbałości o jakość i przejrzystość komunikatów.
- Techniki mówienia, porządkowania i organizowania przekazu.
- Techniki zadawania pytań i prowadzenia dialogu.
- Skuteczne wydawanie poleceń i instruowanie podwładnych i współpracowników.
- Przekonywanie, wywieranie wpływu i motywowanie do działania.
- Aktywne słuchanie i pozyskiwanie informacji.
- Zasady tworzenia korygującej informacji zwrotnej, krytyka i ocena pracy pracownika/współpracownika.

Cele szkolenia:

 Poznanie sposobów planowania wartościowej interakcji w miejscu pracy.
 Poznanie stylu komunikacji i wartościowych zachowań przyczyniających się do budowania własnego wizerunku i zaufania w oczach odbiorców.
 Poznanie zasad tworzenia precyzyjnych i zwięzłych komunikatów.
 Udoskonalanie własnego sposobu komunikowania poprzez stosowanie różnych technik argumentacji.
 Poznanie zasad tworzenia komunikatów emocjonalnych wzmacniających relacje i pogłębiających obustronne zrozumienie przyjętych celów.
 Wykorzystanie mowy ciała do podkreślania akceptującej postawy komunikacyjnej.
 Poznanie narzędzi formułowania oczekiwań normatywnych i emocjonalnych.
 Poszerzenie zdolności prowadzenia efektywnego dialogu w oparciu o różnorodne techniki zadawania pytań.
 Poznanie narzędzi komunikowania się w trakcie zebrań, narad, spotkań i wystąpień.
 Poszerzanie arsenału zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach komunikacyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

DZIEŃ 1.


1. PLANOWANIE KOMUNIKACJI FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ.

Poznanie różnych podejść do planowania komunikacji. Sposoby porządkowania istotnych interakcji w miejscu pracy. Sposoby planowania interakcji spontanicznej. Sposoby i techniki komunikowania planowego.

 Różne podejścia do komunikacji- od komunikacji nieoficjalnej po wystąpienia, od komunikowania rzeczy niecodziennych po standardowe.
 Planowanie harmonogramu komunikacji, porządkowanie interakcji w miejscu pracy.
 Elementy planu komunikacyjnego: zadanie, wskazówki, podejście.
 Planowanie komunikacji spontanicznej: mówienie, dialog, słuchanie.
 Techniki komunikacyjne budujące zaufanie i tworzące relacje.

2. TECHNIKI KOMUNIKACYJNE BUDUJĄCE ZAUFANIE I TWORZĄCE RELACJE.

Poznanie istotnych elementów tworzenia wizerunku własnej osoby w firmie. Trening medialny (uniwersalne sposoby zwiększania własnej atrakcyjności-jak stawać się uczciwym, kompetentnym i inspirującym dla innych). Techniki przedstawiania się, wypowiadania i kreowania własnej wiarygodności poprzez komunikowanie z rozmówcą.

 Elementy świadczące o klasie człowieka i jego elegancji
 Elementy świadczące o naszej erudycji i wiedzy
 Elementy świadczące o pełnej aktywności i zaangażowaniu w pracę i działanie na rzecz firmy
 Elementy kreujące nasze kontakty społeczne
 Elementy świadczące o profesjonalizmie i własnej wiarygodności.

3. OBLICZA PRAWDZIWEJ KOMUNIKACJI: DZIELENIE SIĘ INFORMACJĄ, ZADAWANIE PYTAŃ, SŁUCHANIE, ZLECANIE,
MOTYWOWANIE, PRZEKONYWANIE, KRYTYKA, UCZENIE.

Analiza różnorodnych celów komunikacyjnych i form komunikowania. Rozpoznawanie i pogłębianie umiejętności z nimi z wiązanych.

 Dzielenie się informacją: jak stawać się mówcą konkretnym, precyzyjnym i jak unikać wieloznaczności, dezorientacji i sprzeczności.
 Zadawanie pytań: czemu służy, czym są pytania efektywne, poznanie technik zadawania pytań, w tym rozmowa w oparciu o pytania sokratejskie i inne.
 Słuchanie: akceptująca postawa, operowanie dźwiękami paralingwistycznymi, analiza sposobów argumentacji mówiącego i wyciągnie wniosków, o różnych sposobach notowania w trakcie słuchania.
 Zlecanie: jasne formułowanie oczekiwań, narzędzia formułowania oczekiwań normatywnych, emocjonalnych, dowartościowanie człowieka bądź relacji, inne.
 Zasady motywowania i budowanie uznaniowej relacji zwrotnej, wyzwalanie pozytywnych emocji.
 Przekonywanie: rola emocji , wartości, celów, aspiracji w konstruowaniu przekazu, zasady perswazji, narzędzia perswazji.
 Krytyka: dobre intencje w krytyce, zasady budowania korygującej informacji zwrotnej, Błędy kierowników (przesadna formalność, uprzedzenia, dyskryminacja, pozostawianie pracownika samemu siebie, inne).
 Uczenie: predyspozycje przewodników, tutorów, coachów, uczenie techniką prób i błędów, uczenie przez wgląd, współdecydowanie i inne formy pracy z podwładnym.

4. TWORZENIE PLANU KOMUNIKACJI.

Ćwiczenia. Tworzenie planu komunikacji. Przygotowanie pytań badających nastawienie pracownika do rozmowy. Dbałość o jakość (przejrzystość komunikacji). Dobór formy przekazu.
 Planowanie komunikacji w oparciu o zainscenizowane scenki.


DZIEŃ 2.

5. KOMUNIKACJA W FORMIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH, NARAD, ZEBRAŃ I WYSTĄPIEŃ.

Techniki mówienia. Porządkowanie przekazu. Organizowanie przekazu: technika plan ogólny /półzbliżenie/ zbliżenie. Uświadamianie sobie własnych nawyków związanych z techniką mówienia. Organizowanie i prowadzenie dialogu w trakcie zebrań i wystąpień.

 Nawiązywanie dialogu.
 Omawianie i wyjaśnienie celu spotkania.
 Przedstawianie ogólnego zarysu problemu/ tematu.
 Wypunktowanie faktów.
 Przedstawienie pomysłów w formie wizualnej.
 Podtrzymywanie wartościowego dialogu.
 Komentowanie pytań.
 Odpowiadanie na negatywne reakcje.
 Ustalanie następnych kroków i uzupełnianie.
 Optymistyczne kończenie przekazu.

6. SKUTECZNE INSTRUOWANIE, WYDAWANIE POLECEŃ.

Kultura firmy, charakter i przyzwyczajenia osób z którymi się komunikujemy a sposób formułowania poleceń. Wzmacnianie autonomii rozmówcy w trakcie przekazu- konieczność kontra wybór. Poznanie strategii podważających autonomię rozmówcy (sarkazm, manipulacja, udzielanie rad). Kompromisy i dopuszczalne minimum-jak radzić sobie z modyfikacją planu i optymalnie wykorzystywać rezultaty rozmowy.

 Strategie osiągania celów przez obie strony.
 Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych rozmówców.
 Sposoby rozpoczynania rozmowy i przedstawianie własnych celów.
 Pozyskiwanie informacji w celu osiągania kompromisu obu rozmówców.
 Potwierdzanie zrozumienia i ustalenie ostatecznego rezultatu.
 Optymistyczne kończenie interakcji.

7. TECHNIKI WYRABIAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ AKTYWNEGO SŁUCHANIA.

Wielowarstwowość przekazu-mowa ciała, kontakt wzrokowy, relacje przestrzenne, tempo i sposób mówienia.

 Mowa ciała i jej znaczenie.
 Czynniki rozpraszające i sposoby ich ograniczania.
 Użyte słowa i ich znaczenie. Systemy reprezentacji sensorycznej i ich użycie w perswazji.
 Umiejętność zadawania pytań w celu pozyskiwania informacji i doprecyzowania myśli rozmówcy.

8. WYWIERANIE WPŁYWU I MOTYWOWANIE DO WYDAJNEGO I SKUTECZNEGO DZIAŁANIA.

Prawa wpływu i wybrane taktyki wpływu. Ekspresywne i receptywne wywieranie wpływu - ćwiczenia.


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 218 93 00/01.

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla:
ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o., Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A. , Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., Maersk Polska Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o., Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., Philips Lighting Poland S.A., PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o., PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A., RADMOR S.A., Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o., TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A., VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A., ZAK S.A., ZENTIS POLSKA Sp. z o.o.

Czas trwania

10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
OSOBA PROWADZĄCA: Katarzyna Kasperek. Trener i konsultant z zakresu psychologii biznesu, zarządzania czasem i organizacji pracy, edukacji trenerów i specjalistów ds. szkoleń, komunikacji interpersonalnej, prezentacji biznesowej, autoprezentacji, treningów medialnych, negocjacji i problematyki HR. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Twórca programów szkoleniowych prowadzonych zarówno w postaci szkoleń otwartych jak i zamkniętych, dedykowanych dla firm z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania czasem, warsztatów negocjacyjnych, warsztatów dydaktycznych, zarządzania strategicznego, zarządzania projektem, budowania zespołów. Prowadziła menedżerskie projekty szkoleniowe m. in. dla: TI Poland Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A., Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych S.A., Przedsiebiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A, KGHM Polska Miedź S.A oraz edukacyjne projekty szkoleniowe. Coach rozwoju osobistego i zawodowego w ramach treningów superwizyjnych dla przyszłych trenerów wewnętrznych. Autor gier dydaktycznych z zakresu ekonomii i dydaktyki kształcenia. Charyzmatyczna i komunikatywna, na jej zajęciach pracuje się metodami aktywizującymi, przełamując utarte schematy myślenia i działania. Na szkoleniach, warsztatach oraz spotkaniach doskonalących dąży do szerokiej wymiany opinii na różnych szczeblach zarządzania.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 maja 2015
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 7 - 8 maja 2015
Hotel Best Western Premier ****

40-147 Katowice

Bytkowska 1a

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 19.05.2015
1290 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1490 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!