Efektywne rozwiązywanie problemów - effective problem solving - CQI-20

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na udział w dwudniowym szkoleniu w temacie efektywnego rozwiązywania problemów. Celem szkolenia jest:
- pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań,
- nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością,
- definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów,
- poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi,
- przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów Effective Problem Solving (EPS),
- określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów,
- implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA.
 • Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje).
 • Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Realizować metody 5 Why - EOS, Diagram Ishikawy, Analiza Multi-Vari.
 • Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów.

Uczestnik dowie się:

 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących.
 • Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, Multi-Vari, wykres korelacji.
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?
 • Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned).
Kto powinien wziąć udział?

 ADRESACI:

 • właściciele projektów,
 • zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie),
 • pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych.

Program szkolenia

1. Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom.
2. Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji.
3. Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.
4. Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:

 • identyfikacja problemu,
 • proces korekty,
 • analiza rodzaju wady,
 • analiza przyczyny źródłowej,
 • działania korygujące,
 • działania zapobiegawcze.

5. Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie / faza procesu).
6. Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:

 • Diagram Ishikawy,
 • diagram koncentracji,
 • matryca decyzji,
 • statystyczny opis populacji,
 • Error-Proofing / Mistake Proofing,
 • Flow Chart,
 • analiza Multi-Vari,
 • przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy,
 • projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi,
 • Wykres Pareto,
 • karty przebiegu / kontrolne,
 • wykres korelacji,
 • histogram.

7. Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania:

 • problemu (5W/2H, arkusz kontrolny, histogram, analiza Multi-Vari, Jest/Nie Jest, diagram koncentracji),
 • korekty (MSA, Containment Worksheet- plan korekty),
 • wady (FMEA, plan kontroli),
 • przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, najlepsze z najlepszych BOB, najgorsze z najgorszych WOW, diagram koncentracji, TRIZ),
 • działań korygujących (Error-Proofing, plan kontroli procesu, Lessons Learned),
 • działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data).

8. Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing. Ćwiczenia:

 • Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problem.
 • Analiza Jest / Nie Jest.
 • Technika zastosowania metody 5 Why – EOS.
 • Technika zastosowania Diagram Ishikawy.
 • Implementacja analizy Multi-Vari.
 • Zastosowanie Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing w wyrobie / procesie produkcyjnym.
 • Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 5-6 lipiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 7-8 listopad 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!