Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasury

O szkoleniu

Najważniejszą rolą, obecnie zarządzających finansami menedżerów, jest umiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi – ich przepływami między firmą, jej dostawcami, klientami, instytucjami finansowymi i podmiotami publicznymi. Aby to osiągnąć trzeba właściwie zarządzać szeregiem rodzajów ryzyka związanych z tym obszarem. Nasze seminarium odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania przepływami pieniężnymi.

Adekwatne zarządzanie gotówką i przepływami pieniądza decyduje o przewadze strategicznej nowoczesnej firmy w XXI wieku. Obserwowana od kilku lat, narastająca zmienność zdarzeń gospodarczych, otoczenia prawnego i ekonomicznego zmusza menedżerów, właścicieli i zarządy firm do wyjątkowo rozważnego decydowania o alokacji środków generowanych w działalności gospodarczej.

Dlatego właśnie nabiera znaczenia funkcja Corporate Treasury, która w ramach zarządzania finansami, polega na prowadzeniu gospodarki pieniężnej jako stałego elementu monitorowania i kontrolowania przepływów środków pieniężnych w firmie. Kluczową rolą tej funkcji jest zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym w firmie.

Dzięki kwalifikacjom zdobytym na naszym dwudniowym spotkaniu, podejmowane przez Państwa decyzje finansowe, w zakresie zarządzania przepływami pieniężnymi, będą poparte kompleksową wiedzą tego niezwykle ważnego obszaru. Aby to osiągnąć przeprowadzimy liczne ćwiczenia praktyczne, przedstawimy przykłady i symulacje obliczeniowe.

PODCZAS SEMINARIUM PRZEDSTAWIMY OBSZARY Z ZAKRESU:

* ­Analizy sytuacji finansowej firmy w zakresie przepływów pieniężnych
* Oceny ryzyka płynności firmy w kontekście zewnętrznych warunków ekonomicznych oraz strategii firmy
* Podejmowania optymalnych decyzji biznesowych w oparciu o finansową informację zarządczą
* Sposobów efektywnego zarządzania należnościami i zapasami w celu ograniczenia ich kosztów oraz poprawy rotacji
* Budowania funkcji Corporate Treasury w ramach firmy – zarządzanie gospodarką pieniężną
* Praktycznego zastosowania technik ograniczania ryzyka walutowego i stopy procentowej, interpretacji najważniejszych wskaźników finansowych
* Umiejętnego korzystania z finansowanie zewnętrznego – banki i inne instytucje finansowe jako źródło płynności finansowej dla firmy
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ

1. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM I KAPITAŁEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ AKTYWÓW
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NALEŻNOŚCI

ĆWICZENIE: Obliczanie zapotrzebowania na kapitał pracujący
ĆWICZENIE: Wyznaczanie optymalnego kredytu kupieckiego

4. OPTYMALNE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Case Study : Analiza porównawcza zarządzania zapasami w różnych rodzajach działalności

5. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI


DRUGI DZIEŃ

1. PRZEGLĄD RODZAJÓW RYZYKA FINANSOWEGO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW W INSYTYUCJACH FINANSOWYCH

ĆWICZENIE: Ocena porównawcza kilku źródeł finansowania zewnętrznego

3. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ W ZMIENNYM OTOCZENIU EKONOMICZNYM – PRAKTYCZNE METODY OGRANICZANIA CZ. I

Case study: Zabezpieczenie ryzyka walutowego na przykładzie firmy importującej i eksportującej

4. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ W ZMIENNYM OTOCZENIU EKONOMICZNYM – PRAKTYCZNE METODY OGRANICZANIA CZ. II

Czas trwania

2 dni(16 godzin)

Prelegenci

SEMINARIUM POPROWADZI

JAKUB MAKURAT - Przez 15 lat związany z sektorem usług finansowych, głównie z bankowością korporacyjną gdzie zajmował istotne stanowiska zarówno w sprzedaży, doradztwie jak i ocenie ryzyka kredytowego. Posiada duże doświadczenie w obszarze globalnych rynków finansowych oraz finansowaniu i obsłudze transakcji handlu zagranicznego. Zarządzał Departamentem Rynków Finansowych w Deutsche Bank. Doradzał przy realizacji wielu złożonych transakcji w Polsce i za granicą. Posiada ugruntowaną, praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym i pozyskiwania finansowania. Z powodzeniem zrealizował wiele zadań i projektów biznesowych osiągając wybitne rezultaty w sprzedaży, zarządzaniu zespołem i zarządzaniu ryzykiem kredytowym i finansowym. Publikuje artykuły z zakresu bankowości i finansów. Od 2004 roku prowadzi wiele projektów szkoleniowych z zakresu finansów dla pracowników i kadry menedżerskiej znaczących instytucji finansowych w Polsce oraz wielu przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
z
1 480
Cena zawiera:
  • za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu
Zapisz się

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie na szkolenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!