Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywne-zarzadzanie-przeplywami-pienieznymi-praktyka-corporate-treasury-36054-id374

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Najważniejszą rolą, obecnie zarządzających finansami menedżerów, jest umiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi – ich przepływami między firmą, jej dostawcami, klientami, instytucjami finansowymi i podmiotami publicznymi. Aby to osiągnąć trzeba właściwie zarządzać szeregiem rodzajów ryzyka związanych z tym obszarem. Nasze seminarium odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania przepływami pieniężnymi.

Adekwatne zarządzanie gotówką i przepływami pieniądza decyduje o przewadze strategicznej nowoczesnej firmy w XXI wieku. Obserwowana od kilku lat, narastająca zmienność zdarzeń gospodarczych, otoczenia prawnego i ekonomicznego zmusza menedżerów, właścicieli i zarządy firm do wyjątkowo rozważnego decydowania o alokacji środków generowanych w działalności gospodarczej.

Dlatego właśnie nabiera znaczenia funkcja Corporate Treasury, która w ramach zarządzania finansami, polega na prowadzeniu gospodarki pieniężnej jako stałego elementu monitorowania i kontrolowania przepływów środków pieniężnych w firmie. Kluczową rolą tej funkcji jest zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym w firmie.

Dzięki kwalifikacjom zdobytym na naszym dwudniowym spotkaniu, podejmowane przez Państwa decyzje finansowe, w zakresie zarządzania przepływami pieniężnymi, będą poparte kompleksową wiedzą tego niezwykle ważnego obszaru. Aby to osiągnąć przeprowadzimy liczne ćwiczenia praktyczne, przedstawimy przykłady i symulacje obliczeniowe.

PODCZAS SEMINARIUM PRZEDSTAWIMY OBSZARY Z ZAKRESU:

* ­Analizy sytuacji finansowej firmy w zakresie przepływów pieniężnych
* Oceny ryzyka płynności firmy w kontekście zewnętrznych warunków ekonomicznych oraz strategii firmy
* Podejmowania optymalnych decyzji biznesowych w oparciu o finansową informację zarządczą
* Sposobów efektywnego zarządzania należnościami i zapasami w celu ograniczenia ich kosztów oraz poprawy rotacji
* Budowania funkcji Corporate Treasury w ramach firmy – zarządzanie gospodarką pieniężną
* Praktycznego zastosowania technik ograniczania ryzyka walutowego i stopy procentowej, interpretacji najważniejszych wskaźników finansowych
* Umiejętnego korzystania z finansowanie zewnętrznego – banki i inne instytucje finansowe jako źródło płynności finansowej dla firmy

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia:

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ

1. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM I KAPITAŁEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ AKTYWÓW
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NALEŻNOŚCI

ĆWICZENIE: Obliczanie zapotrzebowania na kapitał pracujący
ĆWICZENIE: Wyznaczanie optymalnego kredytu kupieckiego

4. OPTYMALNE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Case Study : Analiza porównawcza zarządzania zapasami w różnych rodzajach działalności

5. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI


DRUGI DZIEŃ

1. PRZEGLĄD RODZAJÓW RYZYKA FINANSOWEGO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW W INSYTYUCJACH FINANSOWYCH

ĆWICZENIE: Ocena porównawcza kilku źródeł finansowania zewnętrznego

3. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ W ZMIENNYM OTOCZENIU EKONOMICZNYM – PRAKTYCZNE METODY OGRANICZANIA CZ. I

Case study: Zabezpieczenie ryzyka walutowego na przykładzie firmy importującej i eksportującej

4. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ W ZMIENNYM OTOCZENIU EKONOMICZNYM – PRAKTYCZNE METODY OGRANICZANIA CZ. II

Informacje o prelegentach:

SEMINARIUM POPROWADZI

JAKUB MAKURAT - Przez 15 lat związany z sektorem usług finansowych, głównie z bankowością korporacyjną gdzie zajmował istotne stanowiska zarówno w sprzedaży, doradztwie jak i ocenie ryzyka kredytowego. Posiada duże doświadczenie w obszarze globalnych rynków finansowych oraz finansowaniu i obsłudze transakcji handlu zagranicznego. Zarządzał Departamentem Rynków Finansowych w Deutsche Bank. Doradzał przy realizacji wielu złożonych transakcji w Polsce i za granicą. Posiada ugruntowaną, praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym i pozyskiwania finansowania. Z powodzeniem zrealizował wiele zadań i projektów biznesowych osiągając wybitne rezultaty w sprzedaży, zarządzaniu zespołem i zarządzaniu ryzykiem kredytowym i finansowym. Publikuje artykuły z zakresu bankowości i finansów. Od 2004 roku prowadzi wiele projektów szkoleniowych z zakresu finansów dla pracowników i kadry menedżerskiej znaczących instytucji finansowych w Polsce oraz wielu przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1480 z

Cena zawiera:

za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie na szkolenie

Wydarzenie: Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasury