Efektywne zarządzanie zapasami

O szkoleniu

Szkolenie dotyczy niezwykle istotnego elementu zarządzania logistycznego, jakim jest sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i może zostać dostosowane na potrzeby firmy do wykorzystania w procesie zaopatrzenia lub dystrybucji. Część wykładowa (20%) składa się z omówienia funkcji gospodarki zapasami w logistyce firmy oraz zaakcentowania znaczenia i kosztów zapasów w firmie, a także z omówienia metod sterowania zapasem i kalkulacji kosztów zapasów. W rozbudowanej części praktycznej akcent położono na przećwiczenie z uczestnikami metod i narzędzi służących efektywnemu sterowaniu zapasami oraz wspomagających decyzje podejmowane w tej sferze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe) i dyskusje w grupach.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie.
 • Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu zarządzania zapasem i jego monitorowaniu.
 • Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników.
 • Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi.
 • Redukcja kosztów zapasów i zaznajomienie uczestników z kalkulacją kosztów zapasów.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy, w szczególności:

 • pracownicy działów magazynowania,
 • pracownicy działów logistyki,
 • pracownicy działów utrzymania ruchu,
 • pracownicy działów zaopatrzenia,
 • pracownicy działów handlowych,
 • pracownicy działów dystrybucji.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw. 
 2. Znaczenie zapasu w przedsiębiorstwie.
 3. Ocena efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie (kalkulacja kosztów i wycena zapasów, analiza wskaźnikowa).
 4. Klasyfikacja ABC i XYZ zapasów.
 5. Metody sterowania zapasem w systemie pull.
 6. Prognozowanie zapotrzebowania na zapasy.
 7. Metody sterowania zapasem w systemie push oraz w systemach MRP i DRP.
 8. Ustalanie wielkości i częstotliwości zamówień z uwzględnieniem kosztów zapasów.
 9. Spekulacja na zapasach.
 10. Wpływ zapasu na poziom obsługi klienta oraz procesy transportowe.


Ćwiczenia:

 • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie. 
 • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań. 
 • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie. 
 • Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn oraz kalkulacji kosztów zapasów w systemie logistycznym lub ćwiczenie wskazujące na rolę przepływu informacji w łańcuchu dostaw na wielkość zapasów tworzonych w poszczególnych ogniwach łańcucha, a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
30.06-01.07.2016

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 13-14 październik 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 15-16 grudzień 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!