Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywne-zarzadzanie-zapasami-13568-id127

Informacje o szkoleniu

 • Efektywne zarządzanie zapasami


  ID szkolenia: 13568
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 6 godzin

  TERMIN SZKOLENIA:
  30.06-01.07.2016
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie dotyczy niezwykle istotnego elementu zarządzania logistycznego, jakim jest sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i może zostać dostosowane na potrzeby firmy do wykorzystania w procesie zaopatrzenia lub dystrybucji. Część wykładowa (20%) składa się z omówienia funkcji gospodarki zapasami w logistyce firmy oraz zaakcentowania znaczenia i kosztów zapasów w firmie, a także z omówienia metod sterowania zapasem i kalkulacji kosztów zapasów. W rozbudowanej części praktycznej akcent położono na przećwiczenie z uczestnikami metod i narzędzi służących efektywnemu sterowaniu zapasami oraz wspomagających decyzje podejmowane w tej sferze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe) i dyskusje w grupach.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy, w szczególności:
• pracownicy działów magazynowania,
• pracownicy działów logistyki,
• pracownicy działów utrzymania ruchu,
• pracownicy działów zaopatrzenia,
• pracownicy działów handlowych,
• pracownicy działów dystrybucji.

Program szkolenia:

• Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw.
• Znaczenie zapasu w przedsiębiorstwie
• Ocena efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie (kalkulacja kosztów i wycena zapasów, analiza wskaźnikowa)
• Klasyfikacja ABC i XYZ zapasów
• Metody sterowania zapasem w systemie pull
• Prognozowanie zapotrzebowania na zapasy
• Metody sterowania zapasem w systemie push oraz w systemach MRP i DRP
• Ustalanie wielkości i częstotliwości zamówień z uwzględnieniem kosztów zapasów
• Spekulacja na zapasach
• Wpływ zapasu na poziom obsługi klienta oraz procesy transportowe
Ćwiczenia:
• Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie.
• Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań.
• Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie
• Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn oraz kalkulacji kosztów zapasów w systemie logistycznym lub ćwiczenie wskazujące na rolę przepływu informacji w łańcuchu dostaw na wielkość zapasów tworzonych w poszczególnych ogniwach łańcucha, a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Efektywne zarządzanie zapasami