Szkolenie: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywne-zarzadzanie-zespolem-49849-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA PROMOCYJNA!

Przy zgłoszeniu uczestnictwa w terminie do 24 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 1950,00zł netto
2398,50 brutto

Przy zgłoszeniu uczestnictwa po 25 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 2200,00zł netto
2706,00 brutto


Cel szkolenia

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne metody doskonalenia pracy podwładnych. Uczestnicy nauczą się je stosować i wykorzystywać w kierowaniu zespołami. Szkolenie koncentruje się na skutecznym zarządzaniu pracownikami, a jego celem jest maksymalizacja efektywności podwładnych.

Celem szkolenia jest:

Identyfikacja i rozwój umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami ludzkimi,
Rozwinięcie umiejętności przywódczych przydatnych w kierowaniu personelem,
Doskonalenie umiejętności budowania własnego autorytetu,
Poznanie i wykorzystywanie metod wywierania wpływu na podwładnych,
Doskonalenie umiejętności stosowania zasad efektywnej komunikacji,
Praktyczne wdrożenie i stosowanie okresowej oceny pracowników jako narzędzia zarządzania i motywowania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do

osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi na różnych poziomach zarządzania: kierowników operacyjnych, kierowników zespołów handlowych oraz kierowników projektów.

Program szkolenia:

1. Budowanie autorytetu - wprowadzenie do zagadnień zarządzania

Zarządzanie, a przywództwo,
Budowanie autorytetu, wizerunku przywódcy,
Źródła władzy przywódcy,
Pożądane umiejętności przywódcy w nowoczesnym zarządzaniu,
Elastyczne przywództwo wg Hersey'a i Blancharda


2. Kierowanie zespołem pracowników

Cechy efektywnego zespołu,
Budowanie i rozwój zespołu,
Style kierowania zespołem,
Reguły współpracy w zespole,
Predyspozycje członków zespołu do wykonywania określonych zadań,
Planowanie celów dla zespołu,
Koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów


3. Zasady skutecznego kierowania ludźmi

Porozumiewanie się i komunikacja,
Zasady zjednywania ludzi,
Umiejętności przekonywania i wywierania wpływu na ludzi,
Socjotechniki w zarządzaniu


4. Motywowanie w zarządzaniu

Pozapłacowe środki i zasady pobudzania motywacji,
Delegowanie uprawnień,
Znaczenie delegowania,
Sfery delegowania,
Znaczenie kary i nagrody


5. Rozwój umiejętności zespołu

Motywacyjne znaczenie oceny,
Poziom kompetencji członków zespołu obecny i oczekiwany
Identyfikowanie obszaru rozwoju umiejętności - metoda elementów ważonych,
Planowanie pracy z podwładnymi - plan coachingu,
Monitorowanie i dokumentowanie postępów - karta rozwoju umiejętności (KRU)


6. Prowadzenie rozmów coachingowych, oceniających

Umiejętności niezbędne podczas rozmowy oceniającej z pracownikiem: - formalny a osobisty charakter rozmowy,- aranżacja miejsca prowadzenia rozmowy, aktywne słuchanie,
- sposoby zadawania pytań,
Budowa planu działań korygujących,
Ustalenie razem z pracownikiem kryteriów pomiaru efektywności realizacji celów,
Ocena okresowa - typowe błędy związane z oceną pracowników

Informacje o prelegentach:

Grzegorz JACKOWSKI - praktyk, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym - przez wiele lat był zatrudniony na stanowiskach prezesa, dyrektora sprzedaży oraz coacha w dużych przedsiebiorstwach. Konsultant gospodarczy w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i dystrybucją. Doświadczony trener, prowadził szkolenia dla wielu dużych koncernów polskich i międzynarodowych, szkoli dla biznesu od 12 lat. Absolwent kursów zarządzania przedsiębiorstwem organizowanych przez Purdue University oraz w Kansas City i Toronto. Autor m.in. projektu wdrożonego dla jednej z międzynarodowych firm logistycznych, polegającego na przygotowaniu założeń, systemu komunikacji, standardów wyników i systemu motywacji finansowej w oparciu o zarządzanie przez cele w dziale sprzedaży (SBO/MBO) oraz autor programu akredytowanego przez PHARE z zakresu zarządzania sprzedażą.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1950,00 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Pobyt: od 9.06.2013 r. (kolacja) do 12.06.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. z pełnym wyżywieniem (wszystkie posiłki w formie stołu szwedzkiego) do pok. 1-os. dopłata 360,00 zł + VAT (ograniczona ilość) materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzi w hotelu możliwość skorzystanie we własnym zakresie z pakietu SPA

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM