Szkolenie: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywne-zarzadzanie-zespolem-62594-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne metody doskonalenia pracy podwładnych. Uczestnicy nauczą się je stosować i wykorzystywać w kierowaniu zespołami. Szkolenie koncentruje się na skutecznym zarządzaniu pracownikami, a jego celem jest maksymalizacja efektywności podwładnych.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Identyfikacja i rozwój umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami ludzkimi,
• Rozwinięcie umiejętności przywódczych przydatnych w kierowaniu personelem,
• Doskonalenie umiejętności budowania własnego autorytetu,
• Poznanie i wykorzystywanie metod wywierania wpływu na podwładnych,
• Doskonalenie umiejętności stosowania zasad efektywnej komunikacji,
• Praktyczne wdrożenie i stosowanie okresowej oceny pracowników, jako narzędzia zarządzania i motywowania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi na różnych poziomach zarządzania: kierowników operacyjnych, kierowników zespołów handlowych oraz kierowników projektów.

Program szkolenia:

1. Budowanie autorytetu - wprowadzenie do zagadnień zarządzania
• Zarządzanie, a przywództwo
• Budowanie autorytetu, wizerunku przywódcy
• Źródła władzy przywódcy
• Pożądane umiejętności przywódcy w nowoczesnym zarządzaniu,
• Elastyczne przywództwo wg Hersey'a i Blancharda
2. Kierowanie zespołem pracowników
• Cechy efektywnego zespołu
• Budowanie i rozwój zespołu
• Style kierowania zespołem
• Reguły współpracy w zespole
• Predyspozycje członków zespołu do wykonywania określonych zadań
• Planowanie celów dla zespołu
• Koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów
3. Zasady skutecznego kierowania ludźmi
• Porozumiewanie się i komunikacja
• Zasady zjednywania ludzi
• Umiejętności przekonywania i wywierania wpływu na ludzi
• Socjotechniki w zarządzaniu
4. Motywowanie w zarządzaniu
• Pozapłacowe środki i zasady pobudzania motywacji
• Delegowanie uprawnień
• Znaczenie delegowania
• Sfery delegowania
• Znaczenie kary i nagrody
5. Rozwój umiejętności zespołu
• Motywacyjne znaczenie oceny,
• Poziom kompetencji członków zespołu obecny i oczekiwany
• Identyfikowanie obszaru rozwoju umiejętności - metoda elementów ważonych,
• Planowanie pracy z podwładnymi - plan coachingu,
• Monitorowanie i dokumentowanie postępów - karta rozwoju umiejętności (KRU)
6. Prowadzenie rozmów coachingowych, oceniających
• Umiejętności niezbędne podczas rozmowy oceniającej z pracownikiem:
a) formalny a osobisty charakter rozmowy,
b) aranżacja miejsca prowadzenia rozmowy,
c) aktywne słuchanie,
d) sposoby zadawania pytań.
• Budowa planu działań korygujących
• Ustalenie razem z pracownikiem kryteriów pomiaru efektywności realizacji celów
• Ocena okresowa - typowe błędy związane z oceną pracowników
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Praktyk, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym - przez wiele lat był zatrudniony na stanowiskach prezesa, dyrektora sprzedaży oraz coacha w dużych przedsiębiorstwach. Konsultant gospodarczy w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i dystrybucją. Doświadczony trener, prowadził szkolenia dla wielu dużych koncernów polskich i międzynarodowych, szkoli dla biznesu od 12 lat. Absolwent kursów zarządzania przedsiębiorstwem organizowanych przez Purdue University oraz w Kansas City i Toronto. Autor m.in. projektu wdrożonego dla jednej z międzynarodowych firm logistycznych, polegającego na przygotowaniu założeń, systemu komunikacji, standardów wyników i systemu motywacji finansowej w oparciu o zarządzanie przez cele w dziale sprzedaży (SBO/MBO) oraz autor programu akredytowanego przez PHARE z zakresu zarządzania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1590.00 zł netto - (1955.70 zł brutto)

Cena zawiera:

• Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM