Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywnosc-osobista-auditora-wewnetrznego-47152-id127

Informacje o szkoleniu

 • Efektywność osobista auditora wewnętrznego


  ID szkolenia: 47152
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin
  TERMINY SZKOLENIA:
  26-27.09.2017
  04-05.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Doskonalenie kompetencji osobistych auditora w kontekście wybranych wytycznych dotyczących auditowania wg normy ISO 19011. Aspekty komunikacji interpersonalnej w pracy auditora. Ćwiczenia, scenki, dyskusja, analiza zachowań
z uwzględnieniem możliwości doskonalenia warsztatu uczestników.

Szkolenie skierowane jest do:

• auditorzy wewnętrzni
• auditorzy zewnętrzni
• auditorzy dostawców
• kontrolerzy wewnętrzni
• osoby prowadzące kontrole oparte o zasady auditu (5S, TPM, process improvement, itp.)

Program szkolenia:

1. Sylwetka audytora: cechy audytora.
2. Efektywna komunikacja podczas audytów:

- zasady skutecznej komunikacji,
- reakcja na zastrzeżenia i krytykę,
- ocena innych,
- błędy w komunikowaniu się,
- kompetencja społeczna i jej znaczenie w zarządzaniu.

3. Style prowadzenia rozmów:

- style zachowań rozmówców,
- typologia zachowań w sytuacjach trudnych,
- przyjmowanie pożądanych zachowań podczas rozmowy (sposoby angażowania rozówcy milczącego, “zamkniętego”; sterowanie przebiegiem rozmowy z rozmówcą agresywnym, który nie zgadza się z argumentami).

4. Asertywne zachowania w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym:

- zasady wywierania wpływu,
- techniki asertywne,
- techniki receptywne i ekspresywne wywierania wpływu.

5. Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych:

- style rozwiązywania konfliktów,
- style wywierania wpływu,
- zachowanie asertywne,
- radzenie sobie z emocjami – inteligencja emocjonalna.

6. Praktyczna interpretacja ośmiu zasad zarządzania jakością.

7. Interpretacja audytorska wymagań ISO 9001:2008:

- zakres systemu,
- wyłączenia,
- podejście procesowe,
- dokumentacja – procedury i zapisy,
- odpowiedzialność Kierownictwa,
- zarządzanie zasobami,
- proces realizacji wyrobu/usługi,
- pomiary, monitorowanie i analiza.

8. Wprowadzenie do audytowania:

- rodzaje audytów,
- cele i zakres audytu,
- elementy procesu audytowego.

9. Faza wstępna – planowanie audytu :

- przygotowanie audytu,
- przegląd dokumentacji,
- lista pytań kontrolnych.

10. Faza zasadnicza – audyt na miejscu:

- prowadzenie i dokumentowanie,
- identyfikacja niezgodności i formułowanie ich natury,
- podsumowywanie wyników.

11. Faza zamykająca:

- spotkanie zamykające,
- raport z audytu.

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1630 PLN netto/ 1os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Efektywność osobista auditora wewnętrznego