Szkolenie: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywnosc-osobista-trening-umiejetnosci-interpersonalnych-49847-id71

Informacje o szkoleniu

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA PROMOCYJNA!

Przy zgłoszeniu uczestnictwa w terminie do 24 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 1950,00zł netto
2398,50 brutto

Przy zgłoszeniu uczestnictwa po 25 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 2200,00zł netto
2706,00 brutto


Cel szkolenia

Rozwijanie elastycznej, uczciwej i otwartej komunikacji w relacjach pracowniczych.
Doskonalenie umiejętności pozytywnego, zdrowego myślenia oraz metod budowania adekwatnej samooceny.
Kształtowanie asertywnej postawy wobec współpracowników i przełożonych
Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w kontakcie z pracodawcą i współpracownikami.
Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie.KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności, które wpływają na:

rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie
pogłębienie relacji osobistych z współpracownikami
lepsze rozumienie siebie i innych
doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
kształcenie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych
efektywne zarządzanie sobą w czasie
zwiększanie motywacji do wprowadzenia satysfakcjonujących zmian osobistych

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia:

1. BUDOWANIE POROZUMIENIA - sprawna komunikacja jako warunek dobrego funkcjonowania wśród ludzi

mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji
przeszkody w komunikacji
techniki dobrego porozumiewania się: komunikat typu „Ja", rodzaje pytań, parafraza, odzwierciedlenie, dowartościowanie, doprecyzowanie, klaryfikacja
zasady udzielania informacji zwrotnych


2. SAMOOCENA I JEJ WPŁYW NA SUKCES ZAWODOWY

samoocena zaniżona, zawyżona i adekwatna
filary budowania poczucia własnej wartości
monolog wewnętrzny czyli wpływ sposobu myślenia na samoocenę


3. INTELIGENCJA EMOCJONALNA

kompetencje emocjonalne: samoświadomość, samoregulacja, motywacja,
empatia, umiejętności społeczne
rozpoznawanie uczuć
wyrażanie uczuć w sposób kontrolowany
słuchanie „czworgiem uszu" czyli cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi


4. NAPIĘCIA W PRACY - RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM

źródła napięć - przeszkody, przeciążenia, trudne osoby, zagrożenia, straty i inne
mechanizm i poziom stresu
indywidualne relacje na sytuacje trudne
podstawowe techniki relaksacyjne


5. ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU ZAWODOWYM I PRYWATNYM

autodiagnoza zachowań asertywnych
asertywność w kontaktach z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi
radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
techniki asertywnej komunikacji


6. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

mój stosunek do czasu
określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem
„pożeracze" czasu
techniki i reguły pomagające w dobrej organizacji pracy
umiejętność ustalania priorytetów

Informacje o prelegentach:

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1950,00 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Pobyt: od 9.06.2013 r. (kolacja) do 12.06.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. z pełnym wyżywieniem (wszystkie posiłki w formie stołu szwedzkiego) do pok. 1-os. dopłata 360,00 zł + VAT (ograniczona ilość) materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzi w hotelu możliwość skorzystanie we własnym zakresie z pakietu SPA

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Szkolenie, kurs: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH