Szkolenie: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA ZASADY I METODY ORGANIZACJI CZASU WŁASNEJ PRACY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywnosc-osobista-zasady-i-metody-organizacji-czasu-wlasnej-pracy-70029

Informacje o szkoleniu

 • EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA ZASADY I METODY ORGANIZACJI CZASU WŁASNEJ PRACY


  ID szkolenia: 70029
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27-28.06.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
  godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
  godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
  godz. 13.15 - 14.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedz, umiejętności i kompetencji w zakresie planowania i organizacji czasu w pracy oraz życiu, menedżerów, kierowników, liderów projektu dla których planowanie zadań własnych oraz podwładnych jest elementem pracy, wszystkich zainteresowanych tematyką efektywnego zarządzania sobą w czasie. Szczegółowymi celami szkolenia jest dostarczenie zarówno narzędzi zarządzania czasem, jak i tych które ułatwiają definiowanie celów i planowanie.

Uczestnicy przede wszystkim:

- poznają zasady zarządzania czasem,

- wykształcą postawę proaktywnego skupiania się na czynnościach i zadaniach przynoszących krytyczne rezultaty,

- nabędą wiedzą jak ustalać priorytety zgodnie z przeanalizowanymi zasadami,

- posiądą umiejętność efektywnego planowania szeregu zadań,

- nauczą się wyznaczać cele i mądrze rozkładać pracę w czasie, efektywnie wykorzystywać swój czas w pracy oraz w zżyciu prywatnym,

- zaznajomią się z technikami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie ze stresem oraz pod jego presją,

- poznają korzyści skutecznego delegowania zadań.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do:

- osób które chcą nauczyć się efektywnego zarządzania czasem i sobą w czasie.
- osób które chcą nauczyć się efektywnie zarządzać własną energią.
- osób które chcą inwestować w rozwój osobisty.

A w szczególności do menedżerów, kierowników, liderów projektu.

Program szkolenia:

1.Wyznazanie celów

• Źródła celów w instytucji publicznej
• Techniki wyznaczania celów – reguła SMART, reguła kaskadowania celów
• Podstawowe narzędzia planowania; reguła Pareto, „ macierz Eisenhowera”
• Ustalanie priorytetów w stosunku do celów długo i krótko terminowych

2.Efektywność osobista

• Różnica między produktywnością a efektywnością
• Pozytywna i negatywne nawyki wpływające na efektywność osobistą
• Reguła 4S
• Indywidualne preferencje i krzywa sprawności a efektywność

3.Zarządzanie czasem

• Istota zarządzania czasem
• Analiza „pożeraczy czasu” na poziomie indywidualnym i organizacyjnym
• Autoanaliza indywidualnego stylu zarządzania czasem uczestników szkolenia oraz jego konsekwencji dla efektywności
• Narzędzia zarządzania czasem: metoda ALPEN, metoda ABC

4.Zarządzanie sobą w czasie

• Zasady budowania harmonogramów długoterminowych, tygodniowych, dziennych
• Posługiwanie się terminarzem – agendą
• Zastosowanie elektronicznych narzędzi gospodarowania czasem
• Radzenie sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi
• Metody wspierania koncentracji na celu i koncentracji na rezultatach

5.Stres, przeciążenie w sytuacjach zawodowych

• Negatywne i pozytywne aspekty stresu
• Zarządzanie zadaniami rutynowymi i niespecyficznymi
• Zarządzanie wykonaniem zadań w sytuacji kryzysowej
• Budowanie relacji ze współpracownikami w oparciu o asertywną komunikację

6.Opłacalność systemowego zarządzania czasem

• Wypracowanie strategii zwiększanie efektywności organizacji o min. 10%-praca warsztatowa
• 10 reguł pozyskiwania czasu – podsumowanie szkolenia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr Joanna Mesjasz
wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach: Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A., Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Psychologii Zarządzania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800 zł - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA ZASADY I METODY ORGANIZACJI CZASU WŁASNEJ PRACY