Szkolenie: EFEKTYWNY COACHING CZYLI SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywny-coaching-czyli-skuteczne-oddzialywanie-na-pracownikow-49850-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA PROMOCYJNA!

Przy zgłoszeniu uczestnictwa w terminie do 24 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 1950,00zł netto
2398,50 brutto

Przy zgłoszeniu uczestnictwa po 25 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 2200,00zł netto
2706,00 brutto

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy menedżerów, pracowników przygotowywanych na stanowiska kierownicze oraz trenerów wewnętrznych firm.

Program szkolenia:

I. NARZĘDZIA PSYCHOSPOŁECZNE COACHA WARUNKIEM EFEKTYWNEGO COACHINGU

kompetencje merytoryczne
znajomość prawidłowości rządzących procesem uczenia się
efektywne techniki komunikacyjne czyli porozumiewanie się bez barier
inteligencja emocjonalna jako narzędzie wspierające rozumienie siebie i innych
rozumienie procesu grupowego
metodyka nauczania dorosłych


II. ETAPY COACHINGU

określenie, dlaczego zachodzi potrzeba przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie jego celów
uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych
opracowanie szczegółowego planu coachingu
realizowanie zadania bądź określonego działania ujętego w planie
ocena wykonanych działań oraz planowanie efektywniejszego funkcjonowania
zakończenie coachingu


III. OBSZARY COACHINGU

coaching w doskonaleniu relacji z pracownikami i dyrektorami innych działów (właścicielem)
umacnianie wiary w swój potencjał kierowniczy, budowanie autorytetu na współpracy a nie używanie władzy
rozwijanie otwartości na wymianę w miejsce rywalizacji
przesuwanie akcentów z kierowania na przewodzenie
stawianie granic
radzenie sobie z napięciami


IV. ROLA SZEFA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

dostrzeganie zasobów pracowników
krytyka pracownika - zasady udzielania informacji zwrotnych
polecenia i prośby - instrumenty koordynatora
zasady monitorowania
motywowanie jako inspirowanie ludzi do rozwoju
sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej


V. ROZMOWY INTERWENCYJNE I DYSCYPLINARNE

sześć aspektów przygotowania do rozmowy
rozmowa oceniająca
trudności w prowadzeniu rozmowy dyscyplinarnej
analiza problemu i szukanie rozwiązań
otwarcie się na dialog podstawą partnerstwa między szefem i pracownikiem


VI. NOWOCZESNE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

określenie celów szkolenia
zawieranie kontraktu
budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
prezentacje w procesie uczenia się
metody aktywizujące intelekt i emocje
dostrajanie się do różnych typów uczestników szkolenia
ewaluacja

Informacje o prelegentach:

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1950,00 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Pobyt: od 9.06.2013 r. (kolacja) do 12.06.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. z pełnym wyżywieniem (wszystkie posiłki w formie stołu szwedzkiego) do pok. 1-os. dopłata 360,00 zł + VAT (ograniczona ilość) materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzi w hotelu możliwość skorzystanie we własnym zakresie z pakietu SPA

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: EFEKTYWNY COACHING CZYLI SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKÓW