Szkolenie

EFEKTYWNY COACHING CZYLI SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKÓW

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1872,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1833,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 9.11.2013 r.

Podstawą pracy z ludźmi jest umiejętność praktycznego uczenia i doskonalenia pracowników.
Coaching jest to pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania przez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę.
Coaching jest to wspieranie w rozwoju i wykraczaniu ponad poziom, na jakim się obecnie znajdujemy. Akcent jest położony na zdobywanie wiedzy, umiejętności i zachowań albo na modyfikowanie tych, którymi się dysponuje w celu poprawienia funkcjonowania danej osoby.
Coaching to działanie skoncentrowane na osobie. W coachingu pracujemy „na zasobach", co oznacza, że wydobywamy mocne strony i one stanowią bazę do rozwoju. Jednocześnie pomagamy w przezwyciężeniu słabych stron. Celem coachingu jest uzyskanie trwałej zmiany zachowania, co wymaga ćwiczeń.
Coaching można też rozumieć jako dostarczenie pomocy w rozwiązaniu problemu przez bezpośrednią dyskusję i przewodnictwo w trakcie działań.
Celem szkolenia jest:
identyfikacja własnych zasobów
poznanie istoty coachingu i dostarczenie narzędzi do jego prowadzenia
kształcenie partnerskiej postawy wobec uczących się
doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sytuacji edukacyjnej
wzrost kompetencji w zakresie motywowania ludzi do rozwoju.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
menedżerów,
pracowników przygotowywanych na stanowiska kierownicze,
trenerów wewnętrznych firm.

Program szkolenia

I. NARZĘDZIA PSYCHOSPOŁECZNE COACHA WARUNKIEM EFEKTYWNEGO COACHINGU
kompetencje merytoryczne
znajomość prawidłowości rządzących procesem uczenia się
efektywne techniki komunikacyjne czyli porozumiewanie się bez barier
inteligencja emocjonalna jako narzędzie wspierające rozumienie siebie i innych
rozumienie procesu grupowego
metodyka nauczania dorosłych
II. ETAPY COACHINGU
określenie, dlaczego zachodzi potrzeba przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie jego celów
uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych
opracowanie szczegółowego planu coachingu
realizowanie zadania bądź określonego działania ujętego w planie
ocena wykonanych działań oraz planowanie efektywniejszego funkcjonowania
zakończenie coachingu
III. OBSZARY COACHINGU
coaching w doskonaleniu relacji z pracownikami i dyrektorami innych działów (właścicielem)
umacnianie wiary w swój potencjał kierowniczy, budowanie autorytetu na współpracy a nie używanie władzy
rozwijanie otwartości na wymianę w miejsce rywalizacji
przesuwanie akcentów z kierowania na przewodzenie
stawianie granic
radzenie sobie z napięciami
IV. ROLA SZEFA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
dostrzeganie zasobów pracowników
krytyka pracownika - zasady udzielania informacji zwrotnych
polecenia i prośby - instrumenty koordynatora
zasady monitorowania
motywowanie jako inspirowanie ludzi do rozwoju
sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej
V. ROZMOWY INTERWENCYJNE I DYSCYPLINARNE
sześć aspektów przygotowania do rozmowy
rozmowa oceniająca
trudności w prowadzeniu rozmowy dyscyplinarnej
analiza problemu i szukanie rozwiązań
otwarcie się na dialog podstawą partnerstwa między szefem i pracownikiem
VI. NOWOCZESNE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
określenie celów szkolenia
zawieranie kontraktu
budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
prezentacje w procesie uczenia się
metody aktywizujące intelekt i emocje
dostrajanie się do różnych typów uczestników szkolenia
ewaluacja

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Cytat
Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi, komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo - szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Gdzie i kiedy

Zakopane 9 - 11 grudnia 2013
Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 listopada 2013
Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 września 2013
Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 sierpnia 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 29 - 31 lipca 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kazimierz Dolny 10 - 12 czerwca 2013
Hotel Król Kazimierz****

24-120 Kazimierz Dolny

Pulawska 86

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 maja 2013
Hotel Wersal ***z

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 marca 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 marca 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 maja 2012
Hotel Gromada

00-012 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 listopada 2011
Hotel Gromada

00-030 Warszawa

Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
z
1970 PLN
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 8.12.2013 r. (kolacja) do 11.12.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!