EFEKTYWNY COACHING CZYLI SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKÓW (SZKOLENIE POTWIERDZONE)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
identyfikacja własnych zasobów
poznanie istoty coachingu i dostarczenie narzędzi do jego prowadzenia
kształcenie partnerskiej postawy wobec uczących się
doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sytuacji edukacyjnej
wzrost kompetencji w zakresie motywowania ludzi do rozwoju.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
menedżerów,
pracowników przygotowywanych na stanowiska kierownicze,
trenerów wewnętrznych firm.

Program szkolenia

I. NARZĘDZIA PSYCHOSPOŁECZNE COACHA WARUNKIEM EFEKTYWNEGO COACHINGU
kompetencje merytoryczne
znajomość prawidłowości rządzących procesem uczenia się
efektywne techniki komunikacyjne czyli porozumiewanie się bez barier
inteligencja emocjonalna jako narzędzie wspierające rozumienie siebie i innych
rozumienie procesu grupowego
metodyka nauczania dorosłych

II. ETAPY COACHINGU
określenie, dlaczego zachodzi potrzeba przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie jego celów
uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych
opracowanie szczegółowego planu coachingu
realizowanie zadania bądź określonego działania ujętego w planie
ocena wykonanych działań oraz planowanie efektywniejszego funkcjonowania
zakończenie coachingu

III. OBSZARY COACHINGU
coaching w doskonaleniu relacji z pracownikami i dyrektorami innych działów (właścicielem)
umacnianie wiary w swój potencjał kierowniczy, budowanie autorytetu na współpracy a nie używanie władzy
rozwijanie otwartości na wymianę w miejsce rywalizacji
przesuwanie akcentów z kierowania na przewodzenie
stawianie granic
radzenie sobie z napięciami

IV. ROLA SZEFA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
dostrzeganie zasobów pracowników
krytyka pracownika - zasady udzielania informacji zwrotnych
polecenia i prośby - instrumenty koordynatora
zasady monitorowania
motywowanie jako inspirowanie ludzi do rozwoju
sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej

V. ROZMOWY INTERWENCYJNE I DYSCYPLINARNE
sześć aspektów przygotowania do rozmowy
rozmowa oceniająca
trudności w prowadzeniu rozmowy dyscyplinarnej
analiza problemu i szukanie rozwiązań
otwarcie się na dialog podstawą partnerstwa między szefem i pracownikiem

VI. NOWOCZESNE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
określenie celów szkolenia
zawieranie kontraktu
budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
prezentacje w procesie uczenia się
metody aktywizujące intelekt i emocje
dostrajanie się do różnych typów uczestników szkolenia
ewaluacja

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Hotel Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 970
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 6.03.2013 r. (kolacja) do 9.03.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!