Szkolenie: Egzekucja dla organów gmin.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/egzekucja-dla-organow-gmin-38110-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy od obowiązków wierzyciela, poprzez postępowanie upominawcze, właściwe postępowanie egzekucyjne, stosowanie środków egzekucyjnych aż do postępowania orzeczniczego.
Korzyści dla uczestników:
Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał
• zastosować środki egzekucyjne,
• wydać prawidłowe orzeczenie w ramach postępowania egzekucyjnego,
• wystawiać prawidłowe tytuły wykonawcze i upomnienia

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy szeroko rozumianej administracji publicznej/urzędy administracji państwowej i samorządowej każdego szczebla, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, weterynarii itp./.

Program szkolenia:

1) Źródła prawne i zasady postępowania egzekucyjnego.
• akty normatywne regulujące materię egzekucji administracyjnej,
• zakres stosowania egzekucji administracyjnej,
• podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym,
• obowiązek administracyjny w egzekucji administracyjnej,
• zasady postępowania egzekucyjnego,
• środki egzekucyjne stosowane w egzekucji administracyjnej,
• wyłączenie w postępowaniu egzekucyjnym,
• przetwarzanie i ochrona danych osobowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2) Pozycja prawna wierzyciela i organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3) Prawa i obowiązki wierzyciela i organu egzekucyjnego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
4) Postępowanie przedegzekucyjne.
• obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli wpłat zobowiązanych,
• obowiązek wystawiania upomnienia i prawne konsekwencje uchybienia obowiązkowi,
• tytuł wykonawczy – zasady i prawidłowość sporządzania.
5) Przebieg egzekucji administracyjnej.
• zasady prowadzenia egzekucji,
• zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
• orzecznictwo sądowe w zakresie zarzutów,
• wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
• skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela,
• zawieszenie i umorzenie egzekucji,
• zbieg egzekucji (sądowych i administracyjnych),
• postępowanie zabezpieczające należności pieniężne,
• rekwizycja należności.
6) Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym.
• środki stosowane w postępowaniu zwykłym,
• stosowanie przymusu natychmiastowego,
• uproszczone postępowanie egzekucyjne.
7) Egzekucja należności pieniężnych.
• podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej,
• organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru,
• środki egzekucji należności pieniężnych /ogólny zarys/,
• egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
• egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
• egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
• egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
• podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych,
• wstąpienie w całość uprawnień zobowiązanych,
• postępowanie w sprawie nakazania wyjawiania majątku,
• kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności,
• egzekucja z ruchomości,
• egzekucja z nieruchomości.
8) Problematyka kosztów egzekucyjnych, zaliczek i opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym.
9) Odpowiedzialność organu egzekucji administracyjnej w przypadku niepoprawnie prowadzonej egzekucji.
10) Dochodzenie należności od podmiotów zagranicznych.

Informacje o prelegentach:

prawnik prowadzący własną praktykę prawniczą, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK, urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu Dział Egzekucji i Poboru. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i finansom publicznym. Z racji zatrudnienia w praktyce zajmuje się zagadnieniami naruszeń i odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 - ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Egzekucja dla organów gmin.