Eksploatacja obiektów budowlanych i umowy o roboty budowlane

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Kto powinien wziąć udział?

Wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia

 1. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji.
  • Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków.
  • Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego.
  • Procedury oceny zużycia technicznego obiektu uwarunkowania wyboru technik diagnostycznych.
  • Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych studia przypadków.
  • Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu studia przypadków.
 2. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości.
  • Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego – ćwiczenie.
  • Przeglądy – kontrole techniczne obiektów budowlanych (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) ćwiczenie.
 3. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych.
  • Działania eksploatacyjne i remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych wersja minimum/max.
  • Przeglądy konserwacyjne planowanie i zlecania usług dotyczących napraw lub wymiany.
  • Przygotowanie umów na usługi konserwacyjne, serwisowanie, naprawy instalacji i urządzeń technicznych – przykłady.
  • Wymogi prawne w zakresie uprawnień do wykonywania działań konserwacyjno – serwisowych instalacji i urządzeń problematyka tzw. uprawnień.
  • Procedura oceny i wyboru ofert.
  • Przygotowanie umów konserwacyjno serwisowych – przykłady umów.
  • Procedury przygotowania umów na dostawy i instalowanie urządzeń, na co zwrócić szczególną uwagę?
 4. Cyfrowa książka obiektu budowlanego obowiązuje od stycznia 2023r.
  • Co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
  • Od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?.
  • Jakie są zasady prowadzenia cyfrowej KOB?
  • Jakie druki i protokoły należy rejestrować w KOB?
  • Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
  • Kto może dokonywać wpisów w KOB?
  • Czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
  • W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 5. Umowy o roboty budowlane.
  • Omówienie praktycznych problemów związanych z odbiorami na budowie.
  • Omówienie przypadków oraz następstw odstąpienia od umowy o roboty budowlane, w tym odstąpienia częściowego ze skutkiem prawnym ex nunc (na przyszłość).
  • Omówienie roszczeń związanych z odstąpieniem i sposobów ich dochodzenia oraz zaspokojenia.
  • Omówienie roszczeń z gwarancji i rękojmi, a także przypadków wygaśnięcia i przedawnienia tych roszczeń.
  • Omówienie praktycznych i prawnych aspektów zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  • Omówienie praktycznych aspektów problematyki kar umownych i ich miarkowania.

Czas trwania

3 dni
I dzień - 19.00 kolacja
II dzień - 8.00-19.00
III dzień - 8.00-15.00

Prelegenci

EDYTA LORENC-TRĄBA – prawnik z praktyką sądową. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z gruntów. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń. Uczestniczyła w szeregu projektów inwestycyjnych w branży energetycznej, w tym negocjacjach z właścicielami nieruchomości. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim,  ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, psychologii, licencjonowany zarządca nieruchomościami, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale budownictwa, od wielu lat specjalizującej się w problematyce prawnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowego związanego z roszczeniami właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń liniowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok

Zakopane

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena z zakwaterowaniem
w 1-osobowym pokoju
2 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
bez zakwaterowania
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Anvix Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Rakowicka 10b/4
 • Kod pocztowy: 31-511
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6760016122

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Anvix Sp. z o.o.
31-511 Kraków, Polska
Rakowicka 10b/4
woj. małopolskie
Działamy dla Państwa już od 1989 toku. W tym okresie nasze wsparcie w procesie doskonalenia kwalifikacji swoich pracowników uzyskało ponad 6 000 firm. Jesteśmy jednym z założycieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jesteśmy elastyczni Dzięki wspó...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!