Elektroniczna książka obiektu budowlanego. Warsztaty prowadzenia książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego.

O szkoleniu

To szkolenie to intensywny warsztat dotyczący prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego (c-KOB). Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowych wymagań dotyczących KOB, obowiązków właściciela lub zarządcy, oraz terminów i zasad wypełniania c-KOB. Szkolenie obejmuje także praktyczne kroki w wypełnianiu c-KOB na podstawie różnych przypadków oraz indywidualne konsultacje z ekspertem, zapewniając uczestnikom pełne zrozumienie zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy- Prawo budowlane. 

Nasze warsztaty są skierowane do wszystkich, którzy chcą zyskać głębsze zrozumienie i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego (KOB).

Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą kluczową wiedzę na temat:
- Wypełnianiania c- KOB
- Rejestracji druków i protokołów
- Dokumentacji kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowej
- Rejestracji przeglądów innych instalacji
- Sprawdzania poprawności wpisów
- Dokumentowania etapów remontów i innych robót budowlanych

 

 

 

 

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia zostaną omówione:

- Podstawowe i nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB.

- Obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym m.in. wyznaczenie osoby do prowadzenia c-KOB.

- Przekazanie obowiązków związanych z rejestrowaniem kontroli w c-KOB.

- Nowe terminy w wypełnianiu c-KOB.

- Zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB.

- Zasady wypełniania KOB oraz c-KOB, krok po kroku, wraz z praktycznymi przykładami i omówieniem różnych przypadków.

 

Korzyści, dla uczestnika szkolenia:

- Zrozumienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o Prawie Budowlanym

- Poznanie terminów - kiedy stosujemy tradycyjną KOB, a kiedy przechodzimy na cyfrową KOB (c-KOB).

- Praktyczna wiedza dotycząca dokumentacji obiektu i jej rejestracji w KOB oraz c-KOB.

- Szczegółowe instrukcje, jak wypełniać c-KOB krok po kroku, ekran po ekranie.

- Indywidualne konsultacje z ekspertem, podczas których uzyskacie odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania dotyczące prowadzenia KOB.

Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolania są: 

 • zarządcy budynków,
 • administratorzy nieruchomości,
 • właściciele obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działy techniczne, administracyjne w firmach produkcyjnych i usługowych

Program szkolenia

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:

 1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
 2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
 3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
 4. Kto i kiedy zakłada c-KOB
 5. Kto prowadzi c-KOB
 6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
 7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
 8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.

Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:

 1. Zawartość c-KOB
 2. Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB
 3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej
 4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów

Moduł III – Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?

 1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
 2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 3. Jak założyć konto w systemie c-KOB
 4. Wypełnianie poszczególnych nowych tablic z ich nową zawartością:
  a) strona tytułowa,
  b) informacje o obiekcie budowlanym,
  c) dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
  d) przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
  e) ekspertyzy i opinie techniczne,
  f) przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
  g) roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania
  h) katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
  i) decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
 5. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB

Moduł IV – Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

 1. Roczne
 2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
 3. Pięcioletnie
 4. Bezpiecznego użytkowania
 5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
 6. Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym nowe obowiązki dotyczące tych systemów
 7. Uprawnienia do wykonywania kontroli

Moduł V – Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

 1. Zawartość i struktura protokołu?
 2. Co to są zalecenia?
 3. Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

Moduł VI – Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:

 1. Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
 2. Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
 3. Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
 4. Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu p.poż.

Moduł VII – Prowadzenie KOB na dotychczasowych zasadach:

 1. Wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
 2. Jakie informacje są wpisywane do tablic Nr 4 i 5 dotyczących protokołów z okresowej kontroli?
 3. Gdzie wpisywać kontrole, na które nie ma miejsca w dotychczasowej KOB,
 4. Jak i gdzie wpisywać dokumentację techniczną związana z remontami i robotami budowlanymi,
 5. Co wpisujemy do tablicy Nr 8 dotyczącej odbioru robót remontowych?
 6. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w KOB
 7. Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
 8. Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Czas trwania

9.00-15.00 

8 h dydaktycznych

Prelegenci

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.

Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej ZOOM
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Rejestracja

Cena standardowa
690
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym
Zapisz się

Organizator

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów
Wyzwolenia 27
woj. śląskie
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami i kursami dla swoich pracowników. Pracodawcy kierujący do nas większe grupy mogą liczyć na specjalną ofertę, która będzie odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Baza Usług Rozwojowych

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
 • Ulica i nr: Wyzwolenia 27
 • Kod pocztowy: 43-190
 • Miejscowość: Mikołów
 • Numer NIP: 6351520320

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów Wyzwolenia 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!