Elektronizacja zamówień publicznych

O szkoleniu

 • aktualizacja wiedzy z pzp w zakresie elektronizacji zamówień publicznych
 • rozwianie wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami w przepisach
 • uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z błędami w stosowaniu nowych przepisów.
Kto powinien wziąć udział?
 • menadżerowie
 • kadra kierownicza
 • pracownicy kadrowi

Program szkolenia

 1. USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – założenia elektronizacji zamówień publicznych.
 2. Korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w nowych przepisach pzp.
 3. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:
  a) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  b) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.
 4. Środki komunikacji elektronicznej.
 5. miniPortal, ePuap i pozostałe platformy do obsługi postępowań prowadzonych w formie elektronicznej.
 6. Kwalifikowany podpis elektroniczny.
 7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
 8. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – elektroniczna forma dokumentów.
 9. Możliwości odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu publicznym.
 10. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
  a) platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
 11. Problemy praktyczne związane z elektronizacją postępowań publicznych (skany dokumentów, weryfikacja podpisu elektronicznego, wadium, wzywanie do wyjaśnień i udzielanie wyjaśnień
  po elektronizacji, znakowanie czasem, pełnomocnictwo).
 12. Pytania uczestników i podsumowanie szkolenia

Czas trwania

09:00-15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

HERMAN EDUCATION

87-100 Toruń

Szosa Chełmińska 80/4

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

HERMAN EDUCATION
87-100 Toruń
Młodzieżowa 31a
woj. kujawsko-pomorskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HERMAN EDUCATION
87-100 Toruń Młodzieżowa 31a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!