Szkolenie

Elektronizacja zamówień publicznych od 1.01.2021 roku

O szkoleniu

Na szkoleniu powiemy m.in. jak powinna przebiegać komunikacja zamawiającego z wykonawcami, kiedy stosować kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, omówimy reguły udostępniania SWZ, omówimy zasady składania oferty elektronicznej w różnych rodzajach postępowania, powiemy jakie dokumenty i w jakiej formie i terminie powinni dostarczać wykonawcy.

Od 1.01.2021 roku obowiązuje elektronizacja wszystkich zamówień publicznych udzielanych na podstawie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. zamawiający i wykonawcy zostają zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej nie tylko w postępowaniach od progów unijnych, ale także tzw. „biuletynowych” (krajowych), w których możliwe będą różne rodzaje podpisów elektronicznych.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia do stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu przetargowym w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Omówimy:
zasady dotyczące elektronizacji zamówień obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.,
praktyczne wskazówki dotyczące m.in. kształtowania postanowień SWZ przy uwzględnieniu wymogów elektronicznego składania oświadczeń, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, elektronicznych podmiotowych środków dowodowych, wadium w formie innej niż pieniądz w postaci elektronicznej
wymagania związane z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych,
rodzaje dopuszczalnych podpisów elektronicznych, wskazówki jaki podpis wybrać, aby nie generować problemów i kiedy taki wybór jest możliwy, jak weryfikować (walidować) kwalifikowany podpis elektroniczny, a jak podpis zaufany lub podpis osobisty, w celu oceny czy prawidłowo został złożony,
elektroniczne reguły przygotowania oświadczenia wstępnego krajowego, JEDZ, ofert, pełnomocnictw - poznanie na tle porównawczym.
Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu Elektronizacja zamówień publicznych według nowego Pzp, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji,
 • jakie i kiedy dopuszczalne są podpisy elektroniczne, w szczególności przy składaniu oświadczenia wstępnego lub oferty,
 • jaki dokument spełni wymóg „dokumentu elektronicznego”, jakie są dokumenty elektroniczne,
 • w jaki sposób jest możliwe przekazywanie poszczególnych pism, dokumentów lub oświadczeń w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jak należy złożyć oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • kiedy zamawiający ma prawo zrezygnować z elektronicznej formy komunikacji w prowadzonym postępowaniu,
 • jak dokonać weryfikacji podpisów elektronicznych,
 • pokażemy przykłady dokumentów elektronicznych (np. ZUS, KRK, US), elektronicznych gwarancji wadialnych,
 • jak funkcjonują portale zakupowe.

Trener przedstawi trudności występujące dotychczas w praktyce, orzecznictwo KIO w zakresie elektronizacji w zestawieniu z nowymi przepisami – Prawo zamówień publicznych.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • członkowie kadry administracyjnej i merytorycznej zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Program szkolenia

 1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle wymogów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna, elektroniczna i dokumentowa).
 3. Podpis elektroniczny w procedurach udzielenia zamówienia publicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.
 4. Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych:
  1. wymagania techniczne;
  2. wymagania bezpieczeństwa danych.
    
 5. Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Cyfrowe odzwierciedlenie dokumentu, elektroniczna kopia dokumentu.
 6. Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:
  • przesyłanie i zmiany obowiązkowych ogłoszeń oraz informacji przekazywanych Prezesowi UZP;
  • elektroniczna komunikacja zamawiającego z wykonawcami;
  • złożenie oferty;
  • złożenie oświadczeń oraz dokumentów;
  • wymogi Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;
  • dokumenty składane w postepowaniu, wykorzystanie elektronicznych ogólnie dostępnych baz dokumentów;
  • E-certis;
  • różnica miedzy oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi, a przesłaniem elektronicznej kopii dokumentów, oświadczeń;
  • obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania;
  • podpisanie umowy;
  • faktury elektroniczne.
    
 7. Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.
 8. ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego oraz przez wykonawcę.
 9. Platformy przetargowe.
 10. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Doradca z zakresu zamówień publicznych, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Z zamówieniami publicznymi związana od 1995 roku. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 22 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!