Szkolenie: ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD 10.2018

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/elektronizacja-zamowien-publicznych-od-102018-70749

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

1. Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).
2. Podpis elektroniczny.
4. Zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.
5. Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r.
6. Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.).
6. Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Elektroniczna kopia dokumentu.
7. Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.:
- wymagania techniczne;
- wymagania bezpieczeństwa danych;
8. Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:
- przesyłanie i zmiany ogłoszeń;
- wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty;
- złożenie oferty;
- złożenie oświadczeń, o których mowa w art.25a ustawy;
- złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy;
- uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;
- wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy;
- obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy);
- podpisanie umowy;
- faktury elektroniczne.
9. Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.
10. ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego.
11. ESPD – przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców od kwietnia 2018 r..
12. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Zamawiających i wykonawców

Program szkolenia:

1. Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).
2. Podpis elektroniczny.
4. Zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.
5. Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r.
6. Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.).
6. Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Elektroniczna kopia dokumentu.
7. Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.:
- wymagania techniczne;
- wymagania bezpieczeństwa danych;
8. Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:
- przesyłanie i zmiany ogłoszeń;
- wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty;
- złożenie oferty;
- złożenie oświadczeń, o których mowa w art.25a ustawy;
- złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy;
- uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;
- wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy;
- obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy);
- podpisanie umowy;
- faktury elektroniczne.
9. Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.
10. ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego.
11. ESPD – przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców od kwietnia 2018 r..
12. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Informacje o prelegentach:

K> P - specjalizacja Prawo zamówień publicznych, kontrolo zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych , 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 400 zł - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Szkolenie, kurs: ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD 10.2018