Emisja głosu - profesjonalny trening pracy z głosem

O szkoleniu

Warsztaty z emisji głosu obejmują m.in. następujące zagadnienia: co to jest emisja głosu, wpływ oddechu na emisję głosu, oddech przeponowy, co to jest fonacja, jak prawidłowo wydobywać głos, co to jest rezonans, jak wzmacniać głos, prawidłowa artykulacja, prawidłowa dykcja, intonacja głosu, jak dbać o głos, higiena i profilaktyka głosu.

Kurs emisji głosu przydatny jest dla wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy operują głosem. Pozwoli on z jednej strony zadbać o zdrowie i higienę głosu, z drugiej – wykorzystać głos jako narzędzie wzmacniające przekaz w kontaktach zawodowych i prywatnych. Uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowej techniki mowy i modulacji głosu, które wykorzystają w codziennej komunikacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • nabycie umiejętności świadomego operowania głosem,
 • poznanie poprawnej techniki oddechowej,
 • wypracowanie nawyku prawidłowego oddychania,
 • poprawa wyrazistości artykulacyjnej,
 • koordynacja 3 aparatów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
 • wypracowanie techniki właściwej emisji głosu.

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 • większa pewność siebie podczas wystąpień publicznych, negocjacji, rozmów ze współpracownikami,
 • umiejętność zapanowania nad głosem w sytuacjach stresowych,
 • poprawa jakości codziennej komunikacji zawodowej i prywatnej,
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób strun głosowych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • prawidłowej emisji głosu,
 • budowie aparatu mowy,
 • 3 sposobach oddychania,
 • procesie fonacji,
 • wykorzystaniu rezonatorów w procesie tworzenia i wzmacniania dźwięku,
 • poprawnej artykulacji,
 • podstawach fonetyki języka polskiego,
 • profilaktyce i higienie głosu.

Uczestnicy nabędą umiejętności: 

 • oddychania przeponowego,
 • stosowania podparcia oddechowego,
 • prawidłowej artykulacji,
 • pracy rezonatorów,
 • wzmocnienia siły i nośności głosu,
 • różnicowania modulacji, akcentowania, intonacji, tempa i siły głosu,
 • dbania o zdrowy głos i zapobiegania jego chorobom,
 • obniżania tremy przy autoprezentacji.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty z emisji głosu skierowane są do wszystkich osób, którym zależy na utrzymaniu swojego głosu w jak najlepszej formie, nawet przy wzmożonym wysiłku, a także tym, które chcą zyskać większą swobodę i pewność siebie w codziennej komunikacji. W szczególności polecamy osobom, które na co dzień pracują z głosem.

Program szkolenia

Emisja głosu

 • co to jest
 • co się na nią składa

Oddech

 • część teoretyczna
  • sposoby oddychania
  • jak powstaje oddech
  • podparcie oddechowe: czym jest i do czego służy
  • do czego służy przepona
 • część praktyczna
  • praktyka oddechu przeponowego
  • ćwiczenia podparcia oddechowego
  • ćwiczenia wydłużania fazy wydechowej

Fonacja:

 • jak powstaje głos
 • praca krtani – teoria i praktyka
 • barwa głosu – jak nad nią pracować
 • ćwiczenia prawidłowego wydobywania głosu

Rezonans

 • ćwiczenia wzmacniające głos
 • ćwiczenia rezonansu piersiowego i głowowego

Artykulacja

 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (język, żuchwa, wargi, policzki)
 • łamańce językowe
 • zasady fonetyki języka polskiego
 • wady a błędy wymowy

Kultura żywego słowa

 • intonacja
 • akcent
 • pauza
 • tempo mowy

Zdrowy głos, czyli higiena i profilaktyka głosu

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Aktorka, logopeda, Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy, coach life, trener biznesowy.

Ukończyła Akademię Teatralną, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, studia podyplomowe z Logopedii i Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Szczecińskim, Szkołę Trenerów „Entrepreno”, Akademię Menadżera, certyfikowane szkolenie Praktyk NLP oraz certyfikowane szkolenie Coaching wg standardów ICF. Od 2014 jest coachem ICF ACC, od 2018 na poziomie PCC. 

Jako trener pracuje od 2003 roku, prowadząc zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Szczecińskim, na wielu kierunkach i wydziałach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu kompetencji miękkich tj.: wystąpienia publiczne, coaching, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie sobą w stresie, asertywność, budowanie zespołów, integracja, budowanie poprawnych relacji w pracy. W swoich szkoleniach wykorzystuje techniki trenerskie w połączeniu z elementami teatru.

Na co dzień pracuje w teatrze lalek, gdzie korzystając z przestrzeni, kreatywnie pracuje również indywidualnie, prowokując poprzez pracę ciałem do uwolnienia wewnętrznych blokad i przekraczania swoich ograniczeń, kierując się mottem: „Bądź najlepszą wersją samej/samego siebie”.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne (hybrydo
za osobę
940
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!