English for Finance

O szkoleniu

Korzyści udziału w warsztatach:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która umożliwi swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w obszarze zagadnień z zakresu sprawozdawczości finansowej, a w szczególności pozwoli na:
• poznanie specjalistycznej terminologii finansowej niezbędnej do zrozumienia dokumentacji finansowej
• bezbłędne sporządzanie i rozumienie dokumentów finansowych w języku angielskim
Kto powinien wziąć udział?
Profil uczestników:
Warsztaty adresowane są do osób władających językiem angielskim ogólnym na poziomie min. średniozaawansowanym, dla których niezbędna jest znajomość specjalistycznej terminologii finansowej w języku angielskim.

Program szkolenia

1. DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE - USTAWA O RACHUNKOWOŚCI/MSSF/MSR

Cel: Zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami i terminami związanymi z rachunkowością oraz nabycie umiejętności ich definiowania

- źródła przepisów prawa z zakresu rachunkowości: omówienie wybranych standardów i
różnic pomiędzy MSSF a Ustawą o Rachunkowości
- Krajowe Standardy Rachunkowości
- sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane
- obowiązek sporządzania i badania sprawozdania finansowego
- obowiązki informacyjne

ĆWICZENIE: Definiowanie terminów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową

2. JĘZYK ANGIELSKI W DOKUMENTACH FINANSOWYCH

Cel: Zapoznanie się z dokumentami finansowymi sporządzonymi w języku angielskim

- zasady polityki rachunkowości przyjęte przez spółkę
- sprawozdawczość finansowa
- cel sprawozdań finansowych
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

- bilans
• majątek trwały
• majątek obrotowy
• kapitał własny
• kapitał obcy
• rezerwy
• zobowiązania
• rozliczenia międzyokresowe
- rachunek zysków i strat
• przychody
• koszty/wydatki (stał i zmienne, bezpośrednie i ogólnego zarządu)
• zyski zatrzymane/strata niepokryta
- rachunek przepływów pieniężnych
• działalność operacyjna
• działalność finansowa
• działalność inwestycyjna
- zestawienie zmian w kapitale
- informacja dodatkowa
- sprawozdanie zarządu z działalności
- raport i opinia biegłego rewidenta
- najważniejsze wskaźniki finansowe

ĆWICZENIE: Objaśnianie informacji wynikających z treści sprawozdań finansowych – praca na przykładach i tekstach opisowych


Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 - budynek Kolmex
Termin: 17-18.11.2016 r., w godz. I-wszy dzień 10.00-16.45, 2-gi dzień 9.00-16.00
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

2 dni po 8 godz. dyd.

Prelegenci

Trener:
Małgorzata Cyganik
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Badacz języka prawniczego z zakresu komparatystyki prawnej pomiędzy systemem prawa w Polsce a systemem prawa anglosaskiego
Od ponad 15 lat współpracuje z wieloma kancelariami prawniczymi oraz firmami międzynarodowymi w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w szczególności z zakresu tekstów prawniczych i finansowych
Doradca i ekspert spółek kapitałowych w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej w języku angielskim
Autorka książki pt. Legal English – podręcznik do nauki języka angielskiego prawniczego, z głównym naciskiem na prawo spółek, przedstawiającym podstawowe różnice prawne pomiędzy polskim, angielskim i amerykańskim prawem spółek
Absolwentka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (język angielski) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Filologii Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej na Uniwersytecie Warszawskim
Absolwentka wielu kursów, m.in. dla tłumaczy języka angielskiego przy sądzie arbitrażowym we Wrocławiu, posiada certyfikat tłumacza języka angielskiego przy Katedrze UNESCO w Krakowie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
c
1 180
Cena zawiera:
  • zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!