Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ergonomia-stanowisk-pracy-54695-id127

Informacje o szkoleniu

 • Ergonomia stanowisk pracy


  ID szkolenia: 54695
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień 8 godzin
  TERMIN SZKOLENIA:
  21.08.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących stanowisk pracy. Podaje także zasady, w oparciu, o które należy projektować stanowiska, aby ograniczać ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy.
Metodyka szkolenia. Teoria ilustrowana jest praktycznymi przykładami, zdjęciami oraz materiałem filmowym, w oparciu, o który uczestnicy przekładają poznaną teorię na praktykę, oceniając ergonomię różnych prac stanowiskowych i transportowych.
Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie dedykowanego dla danego zakładu, połączonego z analizą ergonomii danych stanowisk.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie dedykowane dla specjalistów z działów inżynierii produkcji, inżynierów procesów, logistyki wewnętrznej, osób odpowiedzialnych za ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy, inspektorów BHP oraz innych osób, które mają lub chcą mieć wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Wprowadzenie do ergonomii
Podstawowe pojęcia związane z ergonomią
Rys historyczny ergonomii
Środowisko pracy i obszary zainteresowań ergonomii
Dokumenty i wymagania prawne w zakresie ergonomii
Źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego i możliwości ich redukowania
Schorzenia związane z pracą – rodzaje, objawy i konsekwencje
Antropometria i jej wykorzystanie w ergonomii koncepcyjnej stanowisk pracy
Ergonomia przy planowaniu przepływu produkcji
Ergonomia na stanowiskach biurowych
Zapoznanie z metodami KIM i REBA do oceny ryzyka schorzeń i dolegliwości
Ćwiczenia praktyczne związane z ergonomiczną oceną stanowisk pracy

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 950 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia - W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Ergonomia stanowisk pracy