Ergonomia w praktyce - REBA, RULA, KIM, NIOSH

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na udział w dwudniowym szkoleniu o ergonomii. Cele szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do oceny ergonomii i ekonomiki pracy  pracowników.
 • Uświadomienie aspektów prawnych związanych z ergonomią, interdyscyplinarność zagadnień.
 • Przećwiczenie podziału przebiegów pracy ze względu na przyjmowane w niej pozycje oraz logiczny  podział czynności.
 • Nauczenie prowadzenia pomiarów czasów trwania czynności wybranymi metodami.
 • Wieloaspektowa ocena pozyskanych danych.
 • Pozyskanie umiejętności doboru metod oceny ergonomicznej.
 • Przećwiczenie oceny ergonomii i ekonomiki ruchu poznanymi metodami.
 • Poznanie zasad budowy raportu i opracowanie na jego podstawie propozycji zmian organizacyjno-technicznych przez zespoły interdyscyplinarne.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestnika:

 • Wzrost świadomości
 • Ocena ekonomii ruchu na stanowisku roboczym
 • Ocena ergonomii na stanowiskach roboczych poznanymi metodami
 • Właściwy dobór metod do określonych czynności i przyjmowanej pozycji ciała

Uczestnik nauczy się:

 • Analizy czynności roboczych i klasyfikacji czasu ich trwania pod kątem ergonomii i ekonomii
 • Analizy ergonomii ruchu metodami: RULA, REBA, KIM, NIOSH
 • Opracowania raportu z wynikami oceny
 • Opracowania na podstawie analiz działań korygujących
 • Budowy zespołów interdyscyplinarnych

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Poprawa świadomości pracowników
 • Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy
 • Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności nawet o 15 %
 • Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy 
 • Wzrost zadowolenia pracowników z pracy
 • Zmniejszenie absencji chorobowej
Kto powinien wziąć udział?

 ADRESACI:

 • Kierownicy, Inżynierowie, Specjaliści, Pracownicy BHP, Brygadziści,
 • Mistrzowie, Liderzy, Wybrani pracownicy produkcyjni

Program szkolenia

Dzień 1

Wstęp do ergonomii

 • Aspekt historyczny i prawny
 • Źródła ergonomii
 • Zagrożenia układu ruchu

Podział przebiegu pracy

 • Czynności robocze
 • Pozycja ciała

Metody pozyskania danych

 • Fotografia dnia roboczego
 • Analiza Video
 • Multi moment

Ocena pozyskanych danych

 • Monotypia ruchu
 • Ekonomia ruchu
 • Dobór metod oceny ergonomii

Metoda RULA

 • Opis metody
 • Zastosowanie praktyczne

Metoda REBA

 • Opis metody
 • Zastosowanie praktyczne

 

Dzień 2

Metoda KIM

 • Metoda I - podnoszenia, trzymania, przenoszenia
 • Metoda II - ciągnięcia, pchania
 • Metoda II – przesuwanie
 • Zastosowanie praktyczne

Metoda NIOSH

 • Opis metody
 • Zastosowywanie praktyczne

Całościowa ocena pracy – Ergonomia i ekonomia ruchu

 • Arkusze całościowej oceny pracy
 • Wnioski i spostrzeżenia
 • Budowa rozwiązań – Plan na przyszłość

Tworzenie zespołu zadaniowego- interdyscyplinarnego

Feedback

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenie 1 – Zasadność stosowania ergonomii w kształtowaniu miejsc pracy.
Działanie: Dyskusja

Ćwiczenie 2 – klasyfikacja czasów trwania czynności roboczych.
Działanie: Na podstawie przygotowanego filmu opracowanie klasyfikacji czasowej niezbędnej do dalszej analizy ergonomicznej stanowisk roboczych

Ćwiczenie 3 – Analiza ekonomii ruchu
Działanie: Analiza czynności roboczych i układu stanowiska pracy pod kątem ekonomii ruchu.

Ćwiczenie 4 – Analiza RULA
Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.

Ćwiczenie 5 – Analiza REBA
Działanie: Analiza czynności roboczych dla określonej pozycji ciała.

Ćwiczenie 6 – Analiza KIM
Działanie: Analiza czynności roboczych w pracach transportowych.

Ćwiczenie 7 – Analiza NIOSH
Działanie: Analiza obciążeń w przenoszeniu mas (mała logistyka)

Ćwiczenie 8 - Opracowanie wyników analizy – raport
Działanie: Opracowanie raportu z wynikami oceny i proponowanymi działaniami korygującymi.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 9-10 sierpień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 14-15 listopad 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!