Szkolenie: ETYKIETA I AUTOPREZENTACJA W BIZNESIE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/etykieta-i-autoprezentacja-w-biznesie-37446-id10682

Informacje o szkoleniu

 • ETYKIETA I AUTOPREZENTACJA W BIZNESIE


  ID szkolenia: 37446
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie Administracja publiczna Energetyka, utilities Farmacja, biotechnologia, kosmetyki Usługi
 • Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 17-18.05.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad etykiety i autoprezentacji w biznesie.

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• prezentacja
• mini wykład
• ćwiczenia z kamerą

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla
• osoby, które w swoich obowiązkach służbowych mają wystąpienia publiczne
• managerowie
• sprzedawcy
• osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

1. Analiza zjawiska pierwszego wrażenia
2. Wieloznaczność, funkcje i ważniejsze aspekty autoprezentacji, etykiety oraz wizerunku
3. Wystąpienia publiczne – prezentacja pomysłu, przemówienie
4. Autoprezentacja w wypowiedziach pisemnych
5. Autoprezentacyjna funkcja sposobu mówienia i treści wypowiedzi
6. Rozmowa z klientem – sytuacje sprzedaży
7. Rozmowa kwalifikacyjna
8. Ćwiczenia wybranych taktyk autoprezentacyjnych w negocjacjach

9. Taktyki autoprezentacyjne
• ogólne zasady
• aranżacja przestrzeni i taktyki proksemiczne
• ubiór i „dodatki”
• mimika i kontakt wzrokowy
• postawa ciała
• kinezyka i gesty
• wystrój wnętrza, otoczenie i „dodatki”
• treść i sposób mówienia

10. Etykieta wybranych sytuacji biznesu
• rytuały powitalne i pożegnalne
• przedstawianie się, przedstawianie innych
• rozmowa przez telefon
• zachowanie przy stole
• dyskusja publiczna

11. Kody kulturowe w autoprezentacji i etykiecie
• etykieta posiłku
• negocjacje
© Copyright dr Jan Franciszek Jacko

Informacje o prelegentach:

DR JAN FRANCISZEK JACKO - Ekspert w dziedzinie autoprezentacji i wystąpień publicznych. Aktor, doświadczony praktyk i wieloletni trener komunikacji pozawerbalnej. Autor licznych programów treningowych w dziedzinie autoprezentacji, mowy ciała i erystyki. Realizuje szkolenia o charakterze intensywnego warsztatu mowy ciała w konkretnych sytuacjach związanych z biznesem. Prowadzi badania dotyczące, m.in. pozawerbalnych aspektów autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej w biznesie, logiki praktycznej w zarządzaniu, etyki biznesu. Wyniki tych badań wykorzystuje w praktyce szkoleniowej, mającej na celu usprawnienie niewerbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach. Ekspert i trener Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł/os + 23% VAT* - W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

 • 1220 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1180 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: ETYKIETA I AUTOPREZENTACJA W BIZNESIE