Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/event-narzedziem-pr-u-pr-celem-eventu-29588-id982

Informacje o szkoleniu

 • Event narzędziem PR-u, PR celem Eventu


  ID szkolenia: 29588
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Marketing, reklama, PR
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  PRoto.pl
  Al. Jerozolimskie 53
  00-697 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-17.30
 • Organizator szkolenia:

  PRoto.pl
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tematyka szkolenia:

szkolenie będzie praktycznym kompendium wiedzy z zakresu organizacji i planowania eventów,
szkolenie podkreśli rolę eventu jako narzędzia w kształtowaniu wizerunku – zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego,
celem szkolenia będzie przekazanie maksymalnie praktycznej wiedzy, gotowej do wykorzystania przy profesjonalnym planowaniu i organizacji eventów,
szkolenie rozwijać będzie kwestię eventów organizowanych pod kątem mediów,
podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak kreować i planować wydarzenia, aby mieć po swojej stronie media, opinię publiczną,
szkolenie pogłębi wiedzę na temat CSR-u i sposobu realizacji jego założeń za pomocą eventów

Szkolenie skierowane jest do:

pracownicy agencji PR,
pracownicy działów PR, osoby odpowiedzialne w firmie za marketing, komunikację, organizację wydarzeń
właściciele firm samodzielnie realizujących działania wizerunkowe
event managerowie chcący organizować wydarzenia z nastawieniem na PR, publicity
pracownicy działów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, działów HR

Program szkolenia:

Część I

Event – definicja, cel, klasyfikacja

1. Czym jest event?

2. Skąd potrzeba organizowania eventów?

3. Podział eventów ze względu na odbiorców (wewnętrzni, zewnętrzni).

4. Klasyfikacja eventów ze względu na cel, w którym są organizowane.

5. Analiza przypadków – synteza rozwoju branży w Polsce, hipotezy co do dalszej ewolucji eventu jako narzędzia komunikacji, dalszego rozwoju branży.

Część II

Planowanie i organizacja eventu

1. Sprzedaż eventu – nawiązanie kontaktu z klientem, udział w przetargu, proces powstawania oferty.

2. Planowanie działań i tworzenie harmonogramu projektu, kalkulacja opłacalności projektu, dopracowywanie scenariusza.

3. Stworzenie zespołu pracującego przy projekcie – podział zadań.

4. Współpraca z klientem na poszczególnych etapach przygotowań.

5. Współpraca z podwykonawcami.

6. Godzina „W” – działania i zarządzanie w trakcie trwania eventu

7. Zamknięcie projektu.

8. Punkty krytyczne, niebezpieczeństwa, najczęstsze błędy organizatorów.

9. Warsztaty – praca indywidualna.

Część III

Event jako narzędzie PR, PR celem eventu

1. Public relations wewnątrz i na zewnątrz firmy – event jako narzędzie długofalowo pielęgnujące stosunki firmy z otoczeniem, kształtujące wizerunek marki

2. Eventy organizowane pod kątem mediów (konferencje prasowe, briefingi, premiery, jubileusze, otwarcia, kongresy)

3. Jak zapewnić organizowanemu wydarzeniu przychylność mediów i opinii publicznej?

4. Media jako uczestnicy eventu i pośrednicy w kontaktach z opinią publiczną.

5. Stan najwyższej gotowości, czyli dziennikarze na naszym evencie.

6. Niebezpieczeństwa, umiejętność dostrzeżenia słabych punktów przedsięwzięcia.

7. Analiza przypadków, dyskusja.

Część IV

Czym jest CSR i jakie daje możliwości

1. Definicja CSR, przykłady, analiza szans i zagrożeń.

2. Zarządzanie budżetem klienta, aby przynosił on satysfakcjonujące efekty wizerunkowe oraz niósł wartość dodaną.

3. CSR & Event – przykłady realizacji.

4. Warsztaty w grupach – praca kreatywna.

Część V

Podsumowanie szkolenia i dyskusja

Informacje o prelegentach:

Marzena Godlewska

Dyrektor Zarządzający w Agencji Marketingu Zintegrowanego Mea Group. Swoje doświadczenie w branży zdobywa od 6 lat. Dotychczas była związana zarówno z działami kreacji, strategii jak i realizacji. Obecnie oprócz zarządzania odpowiada w firmie za kontakty z klientami. Studiowała filologie polską dla mediów ze specjalizacją „Media, Reklama, Marketing” na Uniwersytecie Warszawskim. Dotychczas pracowała z takimi firmami jak: Lexus, Puls Biznesu, Empik, Adidas, Kredyt Bank, Nestle Polska, Unilever, Astra Zeneca, Mercedes-Benz, Ernst&Young, Douglas i wiele innych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1 7

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe, Przerwy kawowe, Lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy na www.proto.pl

Wydarzenie: Event narzędziem PR-u, PR celem Eventu