EWALUACJA SZKOLEŃ – NARZĘDZIA DO OCENY I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do monitorowania efektywności działań rozwojowych w organizacji.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• poznanie kluczowych pojęć stosowanych w procesie ewaluacji;
• poznanie modeli ewaluacji;
• poznanie poziomów oceny szkoleń i projektów rozwojowych;
• poznanie narzędzi ewaluacji stosowanych na każdym poziomie dokonywanej oceny;
• poznanie zasad tworzenia raportu z realizacji działań ewaluacyjnych oraz rekomendacji dla organizacji;
• doskonalenie umiejętności oceny projektu przed przystąpieniem do realizacji;
• doskonalenie umiejętności konstruowania i stosowania arkuszy ewaluacyjnych;
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania narzędzi ewaluacji w codziennej pracy podczas realizacji projektów rozwojowych;
• przećwiczenie umiejętności sporządzania i prezentacji raportów poprojektowych;
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania wyników ewaluacji do budowania dalszych działań rozwojowych w organizacji;
• autodiagnoza obszarów rozwojowych w zakresie efektywnego wykorzystywania narzędzi ewaluacyjnych;
• identyfikacja atutów i rezerw w obszarze kompleksowej ewaluacji projektów rozwojowych na czterech poziomach ewaluacji.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili procesowo pracować z organizacjami. Będą znali metodykę mierzenia efektywności działań rozwojowych, będą potrafili monitorować zmiany zachodzące wewnątrz organizacji oraz na bazie uzyskiwanych wyników projektować kolejne działania rozwojowe.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów szkoleń, działów personalnych, osób odpowiedzialnych za koordynację i ocenę szkoleń w organizacji, jak również dla pracowników, którzy w codziennej pracy badają lub też zamierzają badać efekty prowadzonych w organizacji działań rozwojowych. Szkolenie jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji.

Program szkolenia

Terminy
19 10 2015 - 20 10 2015 - Warszawa
16 11 2015 - 17 11 2015 - Wrocław
24 11 2015 - 25 11 2015 - Poznań
10 12 2015 - 11 12 2015 - Warszawa

Program
1. Labirynt ewaluacji – wokół definicji:
• Ewaluacja – co tak naprawdę to oznacza?
• Ewaluacja, a walidacja.
• Schemat procesu ewaluacji.
• Cele ewaluacji.
• Jak i po co prowadzić ewaluację? – korzyści dla organizacji.

2. Modele ewaluacji:
• Model ewaluacji Kirkpatricka.
• Model Phillipsa
• Zrównoważona karta wyników Nortona i Kaplana
• Identyfikacja potrzeb, a ewaluacja

3. Narzędziownia ewaluatora:
• Narzędzia ewaluacji wykorzystywane na wszystkich 4 poziomach ,
• Metody badawcze wykorzystywane w procesie ewaluacji projektów rozwojowych.
• Ankieta ewaluacyjna – rola i analiza.
• Wywiad, narzędzie w rękach ewaluatora.
• Rola testów w procesie ewaluacji.
• Sesje fokusowe.
• Obserwacja, kiedy jest zasadna i co wnosi do procesu ewaluacji?

4. Wskaźniki w ewaluacji szkoleń i działań rozwojowych:
• Wskaźnik BCR jak liczyć i jak interpretować
• Wskaźnik ROI.
• Inne wskaźniki.
• Prognozowanie – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji.
• Benchmarki w działaniach rozwojowych.

5. Wdrożenie modelu ROI w organizacji:
• Strategia organizacji a zarządzanie szkoleniami.
• Cele biznesowe a cele działań rozwojowych.
• Przygotowanie narzędzi i procedur.
• Praktyczna realizacja modelu ROI.
• Polityka wsparcia i komunikacji.
• Analiza i interpretacja danych.
• Struktura i zasady raportowania.
• Kiedy obliczać finansowe rezultaty programów szkoleniowych?

6. Koszty i korzyści programów rozwoju zasobów ludzkich:
• Koszty wdrożenia.
• Wykorzystanie analizy użyteczności.
• Zastosowanie analizy progu rentowności.
• Analiza inwestycji w talenty.
• Analiza kosztów i korzyści programów WLB (Work- Life Balance) w organizacji.
• Postawy i zaangażowanie pracowników a wynik finansowy organizacji.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1290 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10-11 grudzień 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!