Szkolenie

Ewidencja księgowa w projektach unijnych od rozpoczęcia do zakończenia projektu

O szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia szkoleniowo-warsztatowe, które mają na celu wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne w działalności księgowej przy projektach w ramach POKL 2007-2013.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

EWIDENCJA KSIĘGOWA PROJEKTU JAKO KLUCZOWY ELEMENT ŚCIEŻKI AUDYTU

Wyodrębniona ewidencja księgowa i jej zadania
Dokumentowanie właściwej ścieżki audytu
Przechowywanie dokumentacji

ROZLICZENIE PROJEKTOWYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wykorzystanie i rozliczenie środków
Konsekwencje niewykorzystania/nierozliczenia środków i mechanizmy egzekwowania ich zwrotu

zwrot na wezwanie
zwrot przez pomniejszenie transzy płatności
zwrot na podstawie decyzji
odsetki
wykluczenie z możliwości otrzymywania środków europejskich
dyscyplina finansów publicznych

ZAKRES EWIDENCJI KSIĘGOWA PROJEKTU W KONTEKŚCIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Dowody księgowe i zapisy księgowe
Wkład służb merytorycznych w zapewnienie rzetelności ewidencji projektu
Księgowe rozróżnienie wydatków bieżących projektu inwestycyjnego i wydatków zwiększających wartość inwestycji
Ewidencja nabycia i eksploatacji środków trwałych nabytych dla celów projektowych
Konsekwencje różnych źródeł finansowania projektu dla ewidencji analitycznej

Koszty zarządzania projektem a wartość inwestycji – ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów jednostki realizującej projekt
Podatkowe konsekwencje finansowania inwestycji środkami pomocowymi.

RÓŻNE METODY WYODRĘBNIANIA OPERACJIGOSPODARCZYCH PROJEKTU

Definiowanie operacji gospodarczych projektu w kontekście potrzeb ewidencyjnych
Wyodrębnienie kont projektu

wyodrębniony kod, rejestry księgowe
ewidencja wydatków poniesionych przed przyznaniem dofinansowania
ewidencja pozabilansowa

Planowanie dowodów księgowych potwierdzających realizację operacji
Zmiany w zakładowym planie kont

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PONOSZENIA I DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW ORAZ EWIDENCJA EKSPLOATACJI AKTYWÓW WYTWORZONYCH W PROJEKCIE

Omówienie kluczowych elementów oceny ponoszonych wydatków, ich dokumentowania i sposobu ujmowania w urządzeniach księgowych na podstawie warsztatowego przykładu związanego z projektem inwestycyjnym obejmującym między innymi takie zagadnienia jak: wkład niepieniężny, wkład własny, rozliczanie nakładów pośrednich, koszty podatkowe i niepodatkowe, możliwość odzyskania VAT a kwalifikowalność, zaliczanie otrzymanej dotacji inwestycyjnej do przychodów bieżącej działalności jednostki

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Piątak

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 maja 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, najnowszą książkę APEXnet „Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!