EWIDENCJA, ROZLICZANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH WEDŁUG KSR 3

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane praktyczne umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. Szkolenie przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
osoby, które mają obecnie lub w przyszłości będą miały do czynienia z umowami długoterminowymi – szczególnie z branż budowlanej oraz informatycznej,
głównych księgowych, księgowych, a także kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych projektów np. budowlanych lub IT.

Program szkolenia

I. Cel, zakres i najważniejsze definicje standardu.
1. Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości „Niezakończone usługi budowlane”.
2. KSR 3 a MSR 11 Umowy o usługę budowlaną.
3. Podstawowe definicje:
- Globalny budżet przychodów,
- Globalny budżet kosztów,
- Cykl życia umowy i koszty z tym związane,
- Ceny wewnętrzne.

II. Łączenie i dzielenie umów budowlanych.

III. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej.
1. Zarządzanie projektami jako podstawa szacowania stopnia zaawansowania umowy.
2. Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy:
- Metoda obmiaru wykonanych prac,
- Metoda kosztowa,
- Inne metody szacowania stopnia zaawansowania umowy.
3. Szacowanie stopnia zaawansowania umowy za pomocą grupy różnych metod.
4. Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty.

IV.Przychody z umów budowlanych.
1. Definicja przychodów z umów budowlanych.
2. Zmiany umowy budowlanej i ich wpływ na globalny budżet przychodów:
- Zmiany cen,
- Zmiany zakresu umowy,
- Roszczenia,
- Premie,
- Kary umowne.
3. Przychody z umów o usługi budowlane wyrażone w walutach obcych.

V. Koszty umów budowlanych.
1. Zakres kosztów umów budowlanych.
2. Koszty nienależące do kosztów umów budowlanych.

VI. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
1. Rodzaje umów budowlanych.
2. Ustalanie przychodów z niezakończonych usług budowlanych:
- Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczałtowych (stałych),
- Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach „koszty plus”,
- Metoda zysku zerowego.
3. Ustalanie kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
4. Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie.

VII. Prezentacja i ujawnianie informacji.
1. Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym.
2. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

VIII. Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych.

IX. Rozwiązania techniczno-organizacyjne stosowania KSR 3.
1. Rachunkowość zorientowana na zarządzanie projektami.
2. Dokumentacja danych o przychodach i kosztach z umów budowlanych.
3. Zastosowanie kont rozliczeniowych dla celów ustalenia przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.

X. Przykłady objaśniające zasady stosowania KSR 3.

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-14:15

Prelegenci

Ekspert FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

40-005 Katowice

ul. Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
899
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy i lunch
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/527/ewidencja-rozliczanie-i-sprawozdawczosc-kontraktow-dlugoterminowych-wedlug-ksr-3

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!