Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/excel-200710-od-podstaw-kurs-finansowany-z-efs-45331-id940

Informacje o szkoleniu

 • Excel 2007/10 od podstaw - kurs finansowany z EFS


  ID szkolenia: 45331
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Infrastruktura IT, komputery, elektronika
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Edukey
  ul. Święty Marcin 66/72 Szkoły Cosinus (Wieżowiec ALFA, I piętro): 9.00-15:00
  90-562 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych
 • Organizator szkolenia:

  Edukey s.c.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs obejmuje podstawy obsługi programu, stosowanie formuł i funkcji, tworzenie i edycję wykresów, przykłady zastosowania funkcji dla dat, czasu i tekstu, tworzenie konspektów, formatowanie warunkowe, zarządzanie skoroszytami oraz drukowanie.

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności płynnej obsługi programu MS Excel 2007/10 w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości MS Excel 2007/10 w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
Liczebność grupy wynosi 10 osób. Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym szkoleniu.

Forma szkolenia:warsztaty praktyczne w formie blended learning: obejmujące szkolenia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów i projektora - 24 godziny oraz zajęcia na platformie e-learningowej - 3 godziny dla każdego uczestnika szkolenia, dzięki której pojawia się możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń i komunikowania się z trenerem w dogodnym dla siebie czasie.

Ważne! Kryteria uczestnictwa w projekcie:

dla przedsiębiorstwa:

przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego z branż: turystycznej, hotelarskiej, przetwórstwa rolno - spożywczego, przemysłu ceramicznego, przemysłu tekstylno - odzieżowego, AGD, logistycznej, ICT oraz Odnawialnych Źródeł Energii.
przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników będą musiały wykazać iż w ostatnich 3 latach uzyskana przez nie pomoc de minimis nie jest wyższa niż 200tys.euro.

dla pracownika:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i samozatrudnieni
posiadajacy wykształcenie co najmniej zawodowe
pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej pracy komputer, którzy chcą nauczyć się od podstaw obsługi i efektywnego wykorzystywania programu MS Excel 2007/10 (wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera).

Program szkolenia:

1. Zapoznanie z programem Excel. Wprowadzanie treści

Okna programu. Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).

2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
Formatowanie graficzne.
Typy danych i formatowanie według typu danych.
Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

3. Formuły i funkcje

Wstawianie i modyfikowanie formuł
Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
Adresowanie względne i bezwzględne.
Funkcje logiczne.
Formuły zliczające i sumujące
Formuły do zastosowań finansowych
Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
Praca z datami i czasem

4. Sortowanie danych i filtry.

6. Tworzenie wykresów

8. Drukowanie i jego opcje

Przygotowywanie arkusza do druku.

9. Zarządzanie skoroszytami

Tworzenie i organizacja skoroszytów.
Formaty plików.W ramach szkolenia zapewniamy:

prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera
odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe
materiały i pomoce szkoleniowe (segregator, notatnik, gługopis, teczka);
testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
dyplom ukończenia szkolenia (przy obecności na min. 80% zajęć),
wyżywienie: jednodaniowy obiad + przerwy kawowe (ciasteczka, kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana)

Informacje o prelegentach:

Trener - Certyfikowany trener Microsoft. Magister inżynier informatyki. Od 2003 roku prowadzi szkolenia techniczne Microsoft dotyczące Windows i Windows Server, kursy z obsługi pakietów biurowych Microsoft Office (szczególnie Excel) oraz Open Office, Język HTML, szkolenia z obsługi i podstaw administracji Linux Suse, Obsługa Lotus Notes oraz korzystanie z sieci internet.

Wydarzenia towarzyszące:

Podstawy obsługi komputera z internetem- finansowane z EFS [Łódź ]

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 431,71 PLN netto

Cena zawiera:

prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe materiały i pomoce szkoleniowe (segregator, notatnik, gługopis, teczka); testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy), dyplom ukończenia szkolenia (przy obecności na min. 80% zajęć), wyżywienie: jednodaniowy obiad + przerwy kawowe (ciasteczka, kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana)

Dofinansowanie z UE:

Nie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność przed szkoleniem: gotówka/przelew

Wydarzenie: Excel 2007/10 od podstaw - kurs finansowany z EFS