Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/excel-2010-w-praktyce-finansowej-warsztaty-komputerowe-58612-id503

Informacje o szkoleniu

BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści:
Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Dodatkowo dedykowany warsztat pozwala na dostosowanie czasu trwania szkolenia oraz na indywidualną zmianę programu, zgodnie z potrzebami klienta.
Metodologia:
Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (tzw. case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń z programem Microsoft Excel).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów pisemnych oraz kopie danych ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami.

Szkolenie skierowane jest do:

Excel w Praktyce Finansowej przeznaczony jest dla menedżerów, finansistów, księgowych, analityków i innych osób wykorzystujących arkusz kalkulacyjny.

Program szkolenia:

Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:

1. Porównanie wersji Excela, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
2. Optymalna ,"personalizacja", programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela 2010
3. Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
4. Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
5. Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
6. Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
7. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
8. Narzędzia inspekcji formuł, szacowanie formuł, sprawdzanie błędów, okno czujki
9. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu - dane w formacie XML)
10. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
11. Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
12. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
13. Import danych z plików tekstowych do Excela - analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
14. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy.
15. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, wykresy przebiegu w czasie, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych),
16. Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
17. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
18. Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
19. Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
20. Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr, dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania makr dla optymalnego ich odtwarzania
21. Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji
22. Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji, edycja łączy arkuszy
23. Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania i tabele przestawne scenariuszy

Informacje o prelegentach:

Janusz Gach - doświadczony wykładowca, trener. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Autor kilku podręczników z zakresu pracy w systemach MS Windows, obsłudze arkusza kalkulacyjnego MS Excel, obsłudze edytora MS Word

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1950 zł +23 % VAT za

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 29.07 do obiadu w dniu 1.08),kolację integracyjną, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 250 zł + 23 % VAT),

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Wydarzenie: Excel 2010 w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe.